Zekat Vermenin Faydaları & İlmihal

13 Ağustos 2021 11:00
0

Zekatın Faydaları Maddeler Halinde

1-► Zekat mülkiyette kuvvet dengesidir. Ne tamamen sahibinin mülkiyetini giderir, ne de tamamen onun elinde bırakıp fakirlerin de onu edinmelerine mani olur. Mülkiyeti belli ölçüler içinde fakir ile zengin arasında bölüştürür.

2-► Zekat bir nevi sosyal güvenlik ve içtimai sigortadır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek; fakir, miskin, borçlu, yolda kalmış yolcu gibi zayıf insanların elinden tutmak zekatın hedefleri arasındadır. Ferdin şahsiyetini takviye eden, iktisaden güçlendiren, maddi ve manevi imkanlarını geliştiren her şey cemiyeti de kuvvetlendirir.

3-► Zekat ihtiyaç sahibi bütün sınıflara, bu sınıfların bedeni, ruhi, ahlaki her türlü ihtiyaçlarına şamil bir sigortadır. Modern sosyal sigorta fikrinin ilk temeli 1941 yılında atılmıştır. İngiltere ile A.B.D. temsilcileri 1941 yılında Atlantik andlaşması için toplanmışlar, bu toplantıda ferdler için sosyal sigorta teşkilatının kurulmasını karara bağlamışlardır. Halbuki İslamiyet bunu zekat müessesesi ile 1400 yıl önceden vazetmiştir.

4-► Zekat, toplumda zengin ile fakir arasındaki uçurumları, farklılaşmaları ortadan kaldırır. Sınıflar arası mesafeyi yaklaştırır ve orta sınıfın teşekkülünü sağlar.

5-► Zekat paranın stok edilmesini önler, yatırıma yöneltir. Çünkü kardan değil, ana paradan verildiği için, işletilmedikçe devamlı eksilecektir. Sahibi de eksilmeyi önlemek için parayı yatırıma yöneltir, artırma yoluna gider.

6-► Zekat sosyal dengeyi sağlar. Cenab-ı Hak kulları yaratılış bakımından olduğu gibi yaşayış ve maişet bakımından da farklı seviyede yaratmıştır. Kimi zengin, kimi fakir, kimi orta halli. Ayet-i kerimede: “Allah rızkı vermekte bazınızı bazınıza üstün kıldı” (en-Nahl, 71) buyrulmaktadır.

7-► Zekat sosyal bir yardımlaşma olmak hasebiyle fertleri birbirine kenetler. Zenginde fakire karşı sevgi, şefkat, merhamet duyguları gelişir. Fakirde ise zengine karşı hürmet, işinde titizlik hisleri inkişaf eder. Kıskançlık, düşmanlık, hased duyguları törpülenir, hatta tamamen yok olur. Hadîs-i şerîfte: “Kalbler, insanı iyilik yapanı sevmeye, kötülük yapanı da sevmemeye zorlar” buyrulmuştur.

8-► Zekat cemiyete kinlenip hınçlanıp toplum düşmanları ile toplum huzurunu bozucularla işbirliği yapılmasını önler. Eğer zenginler fakirlerin ihtiyaçlarını gidermezlerse, şiddetli ihtiyaç ve geçim sıkıntısı, onları Müslümanlığa düşman kimselerin cephesine katılmaya veya hırsızlık, yol kesme, adam öldürme gibi kötülükleri yapmaya sevk eder.

9-► Zekat yatırıma açılan bir kapı ve büyük bir kalkınma hamlesidir. Zekatın hem sosyal, hem de iktisadi yönü vardır. Bu bakımdan aynı zamanda bir kalkınma hamlesidir.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / İlmihal / M. Dikmen

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.