ref: refs/heads/v3.0

Yetişkin Kız Ve Erkeklerin Evlendirilmesi

Yetişkin Kız Ve Erkeklerin Evlendirilmesi
23 Ağustos 2021 06:06
575

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Anne babanın çocuklarına karşı ola görevlerinden biri de onları evlendirme çağına geldiklerinde evlendirmektir (1)”

“Erkek ve kız çocuklarınızı evlendiriniz. Kızlarınıza ziynet olarak altın veya gümüş takınız. Onlara yeni ve güzel elbiseler giydirerek (süsleyiniz). Beğenilmeleri ve kendilerine taliplerin çıkması için onlara hediyeler veriniz (2)”. Yine Resulüllah bir hadislerinde şöyle buyuruyor:

Bir kadın dört şey için nikah edilir.

  • Malı için,
  • Güzelliği için,
  • Asaleti için,
  • Dindarlığı için.

Sen dindar olan kızı seç ki, elini toprak tutsun.» (3)

Evlenecek olan kadın ve erkeğin birbirlerine her cihetten denk olmasına küfüv adı verilir. Resulüllah’ın buyurduğu gibi özellikle zamanımızda kadınların dindar ve ahlaklı olanları tercih edilmelidir.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

“Kadınlarla sadece güzelliği için evlenmeyin. Çünkü güzelliğinin o kadını helak etmesi mümkündür. Kadınlarla zenginliği sebebiyle de evlenmeyin. Zira malları onları azıtabilir. Ancak dindarlıklarından dolayı evlenin. Zayıf, esmer de olsa dindar bir cariye (dini zayıf güzel bir cariyeden) daha üstündür (4)”

Bir kadını şerefi, asaleti ve zenginliği sebebiyle alan kimse hakkında Resûlullah şöyle buyurdu:

Allah, bir kadını şerefi için nikahlayan kimsenin zilletini, malı için nikahlıyanın fakirliğini, güzelliği için nikahlıyanın aşağılığını artırır.

Gözünü yabancıdan sakınmak ve akrabalık hakkını korumak gayesiyle evlenirse. Allah onu aldığı kadınla, kadını da o erkekle mutlu kılar (5)

Babalar kızlarına uygun bir nasip çıkınca verilmesinde ve nikahında acele edip dinde emanet olarak duran kızını sahibine, verip zamanında yerleştirmeli ve üzerinden sorumluluğu atmalıdır.

Zamanımızda birçok kimseler ne yazık ki, kızlarına, uygun bir talipli çıktığı halde gösterişe, unvana ve mevkiye aldanarak kızlarını verecekleri kimsenin amir, memur ve zengin bir kimse olmasını istiyor ve boşuna bekletip duruyorlar da nihayet hem kendileri ve hem de çocukları, çeşitli felaket ve belalara maruz kalıyor. Kızları başka yabancı bir erkekle buluşur, dolaşır ve böylece ailesini rezil eder, yahutta kendine göre bir talipli çıkmadığı için yaşlanarak evde kalır.

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Din ve huyundan memnun olduğunuz bir kimse kızınıza talip olursa kızınızı ona veriniz. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat çıkar.

Ashab sordular ki:

Ya Resulüllah, isteyen kimse fakirse yahut soysuz yani asaleti olmayan bir kimse ise (ne yapalım?)

Resulüllah buyurdu ki:

Size dindar ve güzel huylu bir kimse kız istemeye gelirse kızınızı onunla evlendirin». Resulüllah bu sözlerini üç kez tekrarladı (6)

Zenginliğe, mevki ve makama önem vererek kızını din ve imanından habersiz fasık bir kimseye verecek olursa kızının hem dünya ve hem de ahiretteki saadet ve selametini yıkmış olacağından, o kimse kızını manen katletmiş demektir. Resulüllah böyle kimseler hakkında şöyle buyuruyor:

Kızını fasıklardan biri ile nikahlayan kimse üzerine her gün bin defa lanet yağar. O kimsenin ameli Sema’ya (AIlah’a) yükselmez. Onun duasına icabet edilmez ve yapmış olduğu farz ve nafile ibâdeti kabul olmaz

Çocukların evlendirilmeleri hususunda anne babadan başka akrabalar üzerine düşen önemli vazifeler vardır.

Çünkü buluğ çağına eren çocukların bütün ömürleri boyunca mutlu bir aile yuvasına sahip olmaları, din, iman, haysiyet, şeref ve iffetle yaşamaları, hem dünyada ve hem de ahiret saadetine kavuşmaları, anne baba ve yakınlarının evlenecekleri zaman ve evlendirecekleri kişiyi iyi tespit etmelerine ve bu husustaki gayretlerine bağlıdır.

Anne babalar evlendirmekle çocuklarına karşı ifa edecekleri en son vazifeyi yerine getirirken enine boyuna düşünmeli ve alacakları veya verecekleri kimseleri sormadan ve araştırmaları gerekir. Bu görevi yerine getirmedikleri takdirde yavrularının hem maddi ve manevi üzüntülere, çeşitli felaketlere düşmelerine sebep olacakları için bu mes’uliyeti yüklenmiş olur.

Evlenmede kız çocuğunun durumu erkeğe göre daha farklı ve daha önemli bir durum arz eder. Çünkü boşanmak yani talak dinen erkek üzerindedir. Hele şimdiki devirde bu hususa çok önem verilmeli ve gereken dikkat gösterilmelidir.

Anne ve babalar çocuklarını evlendirirken meslek, kabiliyet niyet ve isteklerini nazarı dikkate alıp ona göre hareket etmelidirler.

Zira gerek kız ve gerekse erkeklerin kabiliyet ve arzları çeşit çeşittir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmazsa sonu pişmanlık olur.

Kaynak: Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

(1) Leyâmiul -Ukûl, c: 3. j: 219 (2) ihya et-Terğib, Fin-Nikâh, c: 2, j: 29. (3) Buhari. K. Nikâh. 15. bab. (4) ibn-i Mace, K. Nikâh, 6. bab. (5) M. Zevaid. c: 4, j: 252 (6) et-Tac, c: 2 s: 284.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.