ref: refs/heads/v3.0
Tevbe İstiğfar
21 Aralık 2021 18:30
552

Tövbe, kulun işlediği bir günahtan  pişmanlık duyup, bir daha işlemeyeceğine dair yüce Yaratıcıya söz vermesi ve ondan af dilemesidir.

Muhterem Müslümanlar !

Yüce Allah, iyilik ve kötülük konusunda bizleri aydınlatmış, iyiliği emredip kötülükten nehyetmiş, tercihlerimizde ise bizi serbest bırakmıştır. Buna karşılık yaptıklarımızdan sorumlu olacağımızı bildirmiş; iyilikleri ödülle, kötülükleri ceza ile karşılayacağını bildirmiştir. Bunun yanında günah işleyen kullarına, tövbe ve bağışlanma imkanı da vermiştir.

Tövbe, kulun işlediği bir günahtan  pişmanlık duyup, bir daha işlemeyeceğine dair yüce Yaratıcıya söz vermesi ve ondan af dilemesidir.

Günahlar, Allah’ın rızası ile kul arasında bir perdedir. Bu perdenin ortadan kalması kişinin yapacağı tövbeye bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz, kulların günah işleme ve tövbe etmeleri ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

“Her insan günah işleyebilir. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise, tövbe edenlerdir”

Değerli Müminler !

Tövbe, bütün müminlere emir ve tavsiye edilen bir durumdur. çünkü kullar, Allah’ın kendilerini mükellef kıldığı her hususu, ne kadar gayret etseler de gereği gibi yerine getiremeyip hata yapabilirler. Bunun için yüce Rabbimiz;

“Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz (1)” buyurmuştur.

Muhterem Cemaat !

Tövbenin Allah katında makbul olması için; içten gelerek tam bir ihlas ile yapılması gerekir.

Bu da kalp ile pişman olup bu pişmanlıktan dönmemek, dil ile istiğfar etmek, fiilen de günahı terk etmekle mümkün olur. Bunun yanında kul ve kamu hakkı içeren konularda tövbenin kabul edilebilmesi için öncelikle hak sahiplerinin hakkını vermek yada onlarla helalleşmek gerekir. İşte böyle bir Kur’an da içtenlikle yapılan tövbe olarak ifade edilmiş ve şöyle buyrulmuştur:

“Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin…. (2)”

Kıymetli Müminler !

İnsanları hayata bağlayan unsurların başında inanç ve ondan kaynaklanan ümit gelmektedir. İşte tövbe ve beraberinde gelen bağışlanma duygusu, günaha dalarak ümidini yitirmiş kişilerin yeniden hayata bağlanması ve yaşayışında ortaya çıkan çileli durumlara katlanmasını sağlar.

Öyleyse Allah’a iman etmiş kişiler, bilerek veya bilmeyerek günah işledikleri zaman hemen Allah’a yönelip tövbe etmelidirler. Çünkü Yüce Allah samimiyetle ve şartlarına uygun olarak yapılan tövbeleri kabul edeceğini, günahları bırakıp kendine yönelenlerden razı olacağını bizlere açık bir şekilde bildirmiştir. Zira günahkarlar için yüce Allah’ın rahmet, mağfiret ve kereminden başka bir sığınak yoktur.

Hutbemi Şura Süresinin 25. ayet meali ile bitiriyorum:

“Allah, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir (3)”

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 257-258

(1- Nur Süresi 31. ayet) (2- Tahrim Süresi 8. ayet) (3- Şura Süresi 25. ayet)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.