Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Peygamberimiz Neden Çok Evlilik Yapmıştır. İşte Sebepleri

10 Eylül 2021 00:30
0

1 ▬ Hz Aişe’yi istisna edersek, Hz Muhammed’in diğer eşleri ya dul ya da boşanmış kadınlardır

2 ▬ Hz Muhammed 53 yaşına kadar tek zevce ile yaşamıştır.

3 ▬ Bu zevcelerin beşi himayeye muhtaç kimsesiz dullar, üçü de siyasi dostluk ve iyi komşuluk temini ve düşman kabilelerine de mensup oldukları için Hz Peygamberce nikahlanmış kadınlardır.

Çok kadınla evlilik yalnız peygamberimize mahsus bir keyfiyet değildir. Nitekim Hz İbrahim’in birden fazla evlilik hayatı bütün dünyaca bilinen ve itiraz kabul etmeyen bir hakikatti. Hz İbrahim’in Sare adlı zevcesinden İshak Peygamber’in, Hacer adlı zevcesinden de Hz İsmail’in doğmuş bulunduklarını bilmeyen yoktur.

Hz Süleyman’ın ise zevcelerinin yüzün üstünde olduğu rivayetlerini dinler tarihini tetkik edenler pekala okumuşlardır.

Dört kadınla evlenmenin hükmü kişiye ve şartlara göre değişir. Yoksa bu keyfiyetine Allah dört kadına izin veriyor diye uçkur sevdası yüzünden olacak bir mevzu değildir. Oysa Hz İsa Peygamber de İncil’de görüldüğü üzere tek zevceye dahi sahip değildi. Fakat bu mevzuda tabii olarak Hz İsa numune olamaz. Çünkü bu takdirde Hristiyanlardan hiçbirisinin evlenmemesi iktiza ederdi.

İslam da asıl olan tek kadınla evlenmektir. Bunun dörde kadar taaddüt etmesine müsamaha edilmesinin bazı sebepleri vardır ki bunlar;

Siyasidir: Zira İslamiyet’e davet edilen kabile reislerinin çok evlilik hayatları içinde bulunması ve bu hayata alışkın olmalarının neticesi olarak Müslümanlığa karşı heveskar davranmalarına daha doğrusu hiç değilse nefretle bakmin gayesi güdülmüştür.

İçtimai Ve Ahlakidir: Zira sık sık vuku bulan harplerde şehit düşen sahabe-i kiramın dul kalan eşlerini himaye edecek herhangi bir müessesenin henüz kurulmamış olması sebebiyle içtimai sefalete ve ahlaksızlığa meydan verilmemesini temin etmekti.

Kur’an’ın evlenmeyi dörde kadar hudutlandırmış olmasına rağmen Hz Muhammed’in neden bu hududa tecavüz ettiği hususu üzerinde bir nebze durmak lazımdır. Evvela şunu ifade edelim ki, Kur’an’ın süreleri nüzul sırasına göre tertiplenmemiştir. Hz Peygamber’in Hz Zeyneb’le vaki olan beşinci evlenmesi Ahzab süresinin 34 ve 35. ayetlerindeki ilahi emir gereğince vuku bulmuştur.

Çok evlenmeyi dörtle tehdit eden ayet ise daha sonra ve Nisa süresi ile vahyolunmuştur. Bundan sonra da Hz Peygamber bu tehdide riayet etmiş ve evvelce nikahlanmış olanlar müstesna, bir daha evlenmemiştir.

Bu neticeyi Abdullah İbn-i Abbas’ın Kur’an sürelerinin nüzul sırasına göre tazim ettiği cetvelden istihraç ediyoruz. Bu cetvelde Ahzab süresi 88, Nisa süresi ise 92 numarayı taşımaktadır. Bu vaziyete göre bu sürenin de hicretin 8. yılında vahyolunması iddiamızı teyit etmektedir.

Haricen Not: Yani sizlerin cahilce dediği gibi İslam dört kadınla evlenmeye izin veriyor diye; sünnet adı altında gidip gizlice imam nikahı kıyarak birileri ile dost hayatı yaşamanız zinadır. Kur’an-ı Kerim demiyorum kesinlikle ama eğer bir yerde sünnet çarpıtılıyor, yanlış anlaşılıyor ve yanlış bir uygulama yapılıyorsa o sünneti terk etmek günah değil sevaptır.

Kaldı ki 53 yaşında kadar tek evlilik hayatı sürmüş olan peygamberimiz o yaştan sonrada yukarıda açıklandığı üzere çeşitli sebeplerden dolayı birden fazla evlilik yapmıştır. Yani günümüz insanı uçkur sevdasına düştüğü için değil; sünnet adı altında yada cahilane bir yorum ile Kur’an-ı tevil ederek, istediği şekilde yorumlayarak, kendi arzu ve isteklerine göre değerlendirip öyle uyguluyor. Ama desen ki beş vakit namazı kıl desen benim kalbim temiz, sen işine bak der çıkar kenara. İşte bu cahil kişiler uçkurunun sevdasından dolayı şehevi arzularının kulu kölesi olmuş zavallı kişilerdir.

vesselam…!

Kaynak: Ahmed Gürkan / İslam Kültürünün Garbi Medenileştirmesi / bkz: 132-133

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

[Valid RSS]