ref: refs/heads/v3.0

Namaz Nedir, Farz Oluşu ve Faydaları

Namaz Nedir, Farz Oluşu ve Faydaları
15 Eylül 2023 12:30
14

Namaz sözlükte dua demektir. Istılahta ise tekbir ile başlayıp selam ile tamamlanan özel fiil ve sözlerden ibaret bir ibadettir. Namaz; kul ile Allah arasında kurulan bir bağdır Beş vakit namaz hicretten bir buçuk yıl önce miraç gecesinde farz kılınmıştır. Farziyeti Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

1-) Kitaptan delil: konu ile ilgili bir çok ayet-i kerime vardır. Bunlardan biri şudur:

“Şüphesiz namaz, müminler üzerine belirli vakitler de farz kılınmıştır (1)

2-) Sünnetten delil: Konu ile ilgili bir çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan biri şudur:

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazanda oruç tutmak (2)

3-) Bütün müctehidler de bir gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.

Namaz, aslında Allah rızası için kılınmakla beraber bir çok maddi ve manevi fayda taşır. Namazın bu faydalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

Namaz kul ile Allah arasında kurulan bir bağdır. Bu bağ dinin temeli ve direğidir. Şartlarına uygun olarak kılınan beş vakit namazın kişinin günahlardan el çekmesine ve günahların affedilmesine vesile olacağı ayet ve hadislerle sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

 • Namazlarında huşu içinde bulunan müminler kurtuluşa ermişlerdir (4)

Peygamber (s.a.v) Efendimiz de:

 • “Sizin birinizin kapısı önünde bir nehir aksa ve her gün beş defa bu nehirde yıkansa, kendisinde kir diye bir şey kalır mı?” diye buyurdu.
 • Sahabe, “hayır kalmaz” dediler.
 • Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. “Beş vakit namaz da böyledir. Suyun kirleri temizlediği gibi namaz da günahleri temizler (5).

Namaz, ruh ve iradeyi güçlendirerek kulu Allah’a yaklaştırır.

 • Namaz; kişiyi sabır ve şükre alıştırır.
 • Her gün belli vakitler içinde namaz kılan mümin kötülük, hırs ve gösterişten korunmuş olur.
 • Namaz, insanın ruhunu büyük ölçüde rahatlata kavuşturur.
 • Bu dünya hayatında insanı esas gönderiliş gayesinden alıkoyan gafletten uzaklaştırarak ruhu tatmine ulaştırır.
 • Namaz, insanı düzenli bir hayat sürmeye, işlerinde ve dünya hayatında düzenli davranmaya alıştırır. Çünkü namaz belli vakitlerde, belli bir düzen içinde eda edilir.
 • Namaz sayesinde kişi yumuşak huylu ve vakarlı olmayı da öğrenir.

Cemaatle kılınan namaz;

 • Irk, dil ve renk ayırımı gözetmeksizin zengin ile fakiri, komutan ile eri, işveren ile işçiyi, amir ile memuru aynı safta, omuz omuza getirerek birinin diğerine şefkatle, diğerinin öbürüne saygıyla yaklaşmasını sağlar. Böylece toplum birbiri ile kenetlenmiş olur.

(1-Nisa Süresi 103) (2-et-Tac, 1/24) (3-Ankebut Süresi 45)  (4-Mü’minün Süresi 1-2) (5-el-Camiu’s-Sahih, el-Buhari, salat, 6)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.