Meleklere İman Etmenin İnsan Hayatına Etkileri Nelerdir ?

Meleklere İman Etmenin İnsan Hayatına Etkileri Nelerdir ?
12 Aralık 2021 21:30
0

Meleklerin varlığına inanmanın insan hayatı üzerinde önemli etki ve yansımalarını şöyle özetleyebiliriz;

1 Her insan, kıymetli bir sözünün veya işinin veya bir kabiliyetinin unutulup gitmesini önlemek, takdir edilmesini sağlamak için, şiir yazarak, kitap hazırlayarak, yahut başka sanat dallarına kendini vererek o söz, fiil ve kabiliyetini ebedileştirmeye çalışır.  Bu duygu, insanda fıtri olarak vardır.

Bu fıtratta bulunan bir insanın, yaptığı bütün iş ve fiillerini, bütün söz ve meyillerini “Kiramen Katibin” adlı meleklerin yazdığını, ebedi alemde kendine ve başkalarına göstermek üzere kaydettiğini imanla bilmesi; ona ne derece sevinç ve huzur vereceği, ruhunu genişletip kalbini ferahlatacağı açık bir hakikattir.

2 ▬ İnsanın en kıymetli varlığı ruhudur. Ölüm esnasında bu kıymetli varlığın mahvolup yok olması, hiçliğe gitmesi, hiç şüphesiz insan için azapların en büyüğü, acıların en dehşetlisidir.

İşte insan, bu büyük acıdan ve dehşetli endişeden meleklere iman şuıru ile kurtulabilir. Çünkü iman, ona, vefatı esnasında en kıymetli varlığı olan ruhunun Azrail (as) gibi vazifeli bir memurun eline emanet edildiğini, asla kaybolup yok olmadığını bildirir.

3 ▬Herkesin istisnasız gireceği kabir ve mezardaki yalnızlık, karanlık, darlık, soğukluk, hapislik vahşetinden ve ümitsizliğinden insanı Münker – Nekir meleklerinin arkadaşlığı kurtarır. Onlarla sohbet eder. Kalp ve kabir, bu sayede genişler, ısınır, nurlanır, ruhlar alemine pencereler açılır.

4 ▬ İnsan, zaman zaman gurbetlere düşer, sevdiklerinden, tanıdıklarından ayrı, kimsesiz, yapayalnız kalır. Bu gurbet, maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Kişinin inanç ve fikirlerini kendinden başka paylaşacağı hiç kimse bulamaması, herkesin kendisine zıt ve düşman olduğu bir muhitte yaşaması manevi bir gurbet halidir.

Bu sıkıntı ve yalnızlıklar içinde dünya o kişinin başına yıkılacak gibi olur. Bu durumda da yine meleklere iman şuuru imdada yetişir. Kainatı ve o şahsın karanlık dünyasını aydınlatır, şenlendirir, melekler ve ruhanilerle doldurur. alemini sevinçlerle güldürür. Onu yalnızlık ve vahşetten, kimsesizlik ve dehşetten, cemiyette kimse tarafından dinlenilmemek ıstırabından kurtarır.

“Cemiyette kimse senin müsbet fikir ve inançlarını dinlemez ve kabul etmezse sen sakın üzülme! Melekler dinler, ruhaniler kulak verir. Sana yine sevap meyvelerini kazandırır” der, teselli eder.

5 Meleklere inanan birisi, kendisini hiç bir zaman yalnız hissetmez. Zira böyle birisi en yalnız zamanlarında bile kendisiyle beraber bulunan meleklerin varlığını bilir ve onların mevcudiyetlerinden duyduğu manevi bir feyizle yalnızlığını ünsiyete (sıcak bir birlikteliğe) çevirir. Görmediği o manevi dostlarla bir nevi arkadaşlık yaparak huzur bulur.

6 ▬ Melek inancı inanan bir insanın nefsani heveslerine karşı frenleyici bir unsur olması ve böylece onun hayatını zabt-u rapt altına almasını kolaylaştırması yönüyle de önemli bir etkiye sahiptir. Şöyle ki her an onların kontrol ve murakabesi altında olduğunu bilen ve düşünen bir mümin, günahlara doğru yürümekten hem utanacak hem de çekinecektir.

a-) Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslüman’ın Yol Haritası / Sayfa: 98
b-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / İlmihal / M.Dikmen

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.