Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Mehmet Akif Ersoy’un Çok Güzel Dizeleri

11 Eylül 2021 10:30
0

Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-ü faniden (1)

Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömr-ü saniden (2)

Hatadır ahiretten beklemek dünyada her hayrı::

∟ Öbür dünya bu dünyadan değil, hem hiç değil, ayrı.

Sen ey sersem ki ‘üç günlük hayatın hükmü yok’ der de,

Sanırsın umduğun amadedir ferda-yı mahşerde,

Ne ekmiştin ki mahsul istiyorsun bir de ferdadan ?

∟ Senin meşru olan hakkın; bugün hüsran, yarın hüsran !

Eğer maksudu ancak ahiret olsaydı Yezdan’ın;

Ne hikmet vardı ibdaında hiç yoktan bu dünyanın ?

∟ ‘Ezel’ den ayrılan ruhun nişimen-gah-ı bakisi (3)

∟ ‘Ebed’ iken yolda eşbahın niçin olsun mülakisi ?

Eles’ in arkasından gelmesin cennet, cehennem de,

Neden ervaha tekrar imtihan olsun bu alemde ?

Demek, dünya değil pek öyle istihfafa şayeste;

∟ Demek, bir feyz-i baki var, bu ömrü vabeste (4)

Diyorlar ‘Kainatın aslı yoktur, çünkü fanidir’

Evet, fanidir amma, bir nazardan cavidanidir.

∟ Süreksizmiş hayat… Olsun ! Müebbed zevki, husranı;

∟ Onun bir sermediyettir bu haysiyyetle her anı.

‘Cihanın aslı yoktur, çünkü fanidir’ diyen sersem,

Ne der ‘öyleyse hilkat pek abes bir şey çıkar’ dersem ?

Nedir dünyaya gelmekten garaz, gitmek midir ancak ?

∟ Velev bir anlamak hırsiyle olsun, yok mu uğraşmak ?

Ganimettir hayatın, iğtinam et, durma erkenden,

Yarın milyonla feryad olmasın enfas-ı ma’duden ! (5)

Bu alem imtihan meydanıdır, ervah için madam,

Demek; insan değilsin eylemezsen durmayıp ikdam.

Neden geçsin sefaletlerle, haybetlerle, ezmanın ?

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah’a imanın ?

∟ Çalış, dünyada insan ol, elindeyken henüz dünya;

Öbür dünyada insanlık değilmiş yağma, gördün ya !

Dilinden ahiret hiç düşmüyor ey Müslüman, lakin,

Onun hakkında atıl bir heves mahsulü idrakin !

∟ Bu mevnunane vehminden şifayab olmadan, şayet,

Gidersen böyle sıfır-ul yed, kalırsın son sıfır-ul-yed (6)

Hayalet arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın ?

Senin hala hakikatden nedir iğmaz için hakkın ? (7)

∟ Bu alem, şöyle bir rüya imiş, yahut muvakkatmiş

Evet ukbada anlarsın ne müthiş bir hakikatmiş !

1-) Ömr-ü Fani: Fani ömür, gelip geçici hayat

2-) Ömr-ü Sani: İkinci ömür, ebedi hayat

3-) Nişimen-gah-ı Baki: Daimi ikamet yeri

4-) Feyz-i Baki: Daimi bir feyiz: Vabeste: Bağlı

5-) Enfas-ı Ma’dude: Sayılı Nefesler

6-) Sıfr-ul-yed: Eli bomboş, sıfıra sıfır elde sıfır

7-) İğmaz: Göz Yummak.

Kaynak: Mehmet Akif Ersoy / Safahat / bkz: 315-316

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

[Valid RSS]