Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Etiket: Şamil İslam ansiklopedisi

Allah Teala, içinde yaşadığımız bu dünyayı ve üzerindeki bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün dünya ve dünyadaki bütün insanlar, canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Dağlar, taşlar, yerler, gökler parçalanacak (1) Allah’tan başka tüm alem son bulacaktır (2) Ahiret Alemi Bu hadiselerin meydana geldiği günü Kur’an, “zelzele...
6 Ağustos 2021 07:00
Kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimse. Bir işte, bir ortamda beraber olma. Huyları ve düşünceleri birbirlerine yakın olan kimselerin kurduğu dostluk. Rebah b. Rebi şöyle anlatıyor: “Peygamber (s.a.s.) ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. Resulullah her üç kişiye bir deve vermişti. İki kişi deveye biniyor, üçüncüsü de deveyi çöllerde sürüyordu. Dağları...
31 Temmuz 2021 01:00
Hud Süresi 123 Ayettir Hud Süresi 1-2-3–4: Elif. Lam. Ra. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. (De ki: Bu Kitap) “Allah’tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve...
9 Temmuz 2021 19:00
Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe, Tekvir sureleri ihtiyarlattı Hud Süresi Kur’an-ı Kerim’in 11. suresidir. 123 ayet, 1715 kelime, 7605 harftir. Mekkidir. Ayet sonlarına ahenk veren fasıla harfleri: Be, Dal, Zel, Ra, Ze, Sad, Tı, Zı, Kaf, Lam, Mim-Nun’dur. Sure, adını 50 ile 65 ayetler arasında kıssası zikredilen Hz. Hud’dan almıştır....
9 Temmuz 2021 17:00
İbn Kesir, 701’de (M.S: 1301-1302) Busra’nın Müceydilülkarye köyünde dünyaya geldmiştir Diğer bir rivayete göre İbn Kesir; 700 (M.S: 1300-1301) yılında doğduğu da rivayet edilmiştir Hatip, fakih, şair ve edip olan babası Cemaziyelevvel 703 (M.S: Aralık 1303) tarihinde vefat etmiştir. İbn Kesir 707 (M.S: 1307-1308) yılında ailesiyle birlikte Dımaşk’a göç edince...
6 Haziran 2021 15:22
Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir? Hilmi Tunahan, Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre’nin Hezargrad (Razgrad) kasabasının Ferhatlar köyünde doğdu. Babası Silistre’de Hacı Ahmed Paşa Medresesi müderrislerinden Hocazade Osman Fevzi Efendi, dedesi Kaymak Hafız diye bilinen Mahmud Efendi’dir. Hocazadeler diye tanınan ailesinin Fatih Sultan Mehmed’in, kız kardeşiyle evlendirip Tuna bölgesine yönetici (Tuna...
21 Ocak 2021 02:24
[Valid RSS]