Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Etiket: Sadi Şirazi Bostan ve Gülistan Hikayeler

Umman Denizinden gemiyle biri çıkıp geldi. Meğer bu adam gezginmiş. Çok zaman denizleri kat etmiş, çölleri tüketmiş. Arapı, Türkü, İranlıyı, Rum’u tanımış. Onların meziyetlerini, bilgilerini temiz kalbine geçirmiş. Kıssası; tüm cihanı taramış, değişik bilgiler almış, farklı adetlerle karşılaşmış. Güzel konuşmayı, arkadaşlık kurmayı kendine huy edinmiş. İrikıyım biriymiş, yoksulmuş. Üstündeki giyside...
29 Temmuz 2021 15:00
Şam topraklarının içlerinde bir Allah dostu vardı. Bu zat, bir mağarada yaşardı. Sabır ve itaatle geçerdi günleri. O karanlık yeri kendisine kanaat hazinesi edinmişti. Dış görünüşü insana benzerdi, fakat hal ve hareketleri meleklerden farksız idi. Nice ulu kimseler kapısına baş koymuştu. Onun başıysa ulu kimselerin kapısından giremeyecek kadar büyüktü. Nefsini...
29 Temmuz 2021 13:00
Mısırlı büyük bir beyin ömrüne ecel askerlerinin hücum ettiğini duydum. Çok geçmemiş, parlak yanağındaki güzellik gitmiş, gün bitimi sararan güneşe dönmüş. Şehrin önde gelenleri, ecele çare olmadığını bildiklerinden ‘eyvah beyimiz elden gidiyor’ diye yakınıp ağlamaya başlamışlar. Oysa her taht, saltanat bir gün bitecektir; bitmeyecek tek saltanat Allah’a aittir. Artık son...
29 Temmuz 2021 11:00
Yoksul bir adamın, padişah huzurunda doğru bir söz ettiğini duydum. Meğer padişah, bu söze çok gücenmiş ve büyüklük taslayıp adamı hapsettirmiş. Bir gün yoksul, zindanda iken dostlarından biri yanına gelip sitem yüklü bir dille kulağına fısıldamış: ‘Ah be kardeşim, o sözü niye söyledin!’ Yoksul yaptığının doğru olduğunu söyleyip cevap vermiş:...
29 Temmuz 2021 09:00
Adamın birisi, kurt yavrusu besliyordu. Yavru büyüdü, sahibini parçaladı. Düşmanını böyle naz ve nimet içinde büyütürsen, seni bir gün mutlaka parçalayacaktır. Vaktiyle ruhlar aleminde şeytan ‘Ademoğlundan ancak kötülük gelir’ diyerek aleyhimizde tanıklık etmedi mi ? Yazıklar olsun şu nefsimizdeki kötülüklere ! Korkarım ki, şeytanın zannı doğru çıkacak. Halbuki o melun...
26 Temmuz 2021 23:00
Zalim / zorba bir kahya vardı. Yedi bela namıyla anılırdı. Öyle zorba biriydi ki karşısında erkek aslan bile korkudan dişi kesilirdi. Bir gün bu zalim bir kuyuya düştü. İnsanlara zulmedenlerin başı, kötülükten kurtulmaz. Kahya acı ve ızdırap içinde yardım eli bekledi. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Gece boyunca cankurtaran yok...
3 Mayıs 2021 02:18
[Valid RSS]