Etiket: M Zeki Duman Beyanu-l Hak Tefsiri

Mümin müminin kardeşi olduğu gibi, kafir de kafirin dostudur Siz bu bilinç ve yükümlülükle velayet görevinizi ifa etmezseniz veya bu gerçeğe rağmen müminleri bırakıp kafirleri kendinize veliyyü’l-emr edinir, onlara sığınır ya da onları himaye etmeye kalkışırsanız, elbette yer yüzünde büyük fitne zuhur eder; egemenlik başkasına geçer, haklarınız çiğnenir, savunma zemini...
26 Temmuz 2022 21:58
Velayet, birine veya bir şeye yakın olmak, yanında yer almak, bitişik olmak, izlemek; dost, arkadaş olmak ve sahip olmak gibi manalara gelen VLY kökündendir. Vela ya da velayet, birinin arkadaşı ve dostu olmak; ala harf-i ceriyle geldiğinde, birisi hakkında sorumlu olmak, mesuliyetini yüklenmek; bir şeyi yönetmek, idare etmek, hükmetmek, korumak,...
26 Temmuz 2022 21:44
Şeytanın özelliği şudur: İnsanları doğru yoldan saptırıncaya kadar onların yaptıklarını över, güzel gösterir ve teşvik eder Doğru yoldan saptırdıktan sonra da bu ayetlerde açıkça görüldüğü gibi, “Benim sizinle bir ilişkim yoktur. Akıbet korkunç, haliniz pek yaman…” gibi sözler söyleyerek doğru yoldan saptırdığı kimseleri yüz üstü bırakır, kaçar. Nitekim İblis, Kureyş’e...
25 Temmuz 2022 23:09
Fakir, zenginin zıddıdır; insanın belini büken ihtiyaç hali anlamındadır. Geçimini sağlamakta güçlük çeken, kendisine yetmeyen ve başkalarının yardımına muhtaç durumda olan kimseye fakir; ondan daha muhtaç durumda olan yoksula miskin denir. Kaynak: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C: III / bkz: 164 Anahtar Kelimeler: dinimizde fakir kime denir, miskin...
25 Temmuz 2022 23:00
İslam’da ibadetler, özsüz, anlamsız ve sadece şekilden ibaret ritüeller değildir. Her ibadet mutlaka, Allah’a kulluk bilinci ve itaat şuuru ile yapılır. Her bir rüknü yüce bir anlam taşıyan namazın, şeklin ötesinde şahsı manevi bir atmosfer içine çeken; bittikten sonra da etkisi bireysel ve sosyal hayatta devam eden ahlaki misyonu vardır....
24 Temmuz 2022 16:49
Furkan, hakkı batıldan, doğru yolu, yanlış yoldan vs. ayıran anlamındadır. Kur’an’da bu kavram, genellikle semavi kitapların, yani Tevrat, İncil ve Kur’an’ın ortak vasfı olarak kullanıldığı gibi bazen de Furkan; Kalbe verilen ilahi bir nur, tevfik, beyan, açıklık, hidayet, çıkış yolu, korktuğunuza uğramaktan kurtulma başarısı, itminan gibi manalara da gelmektedir. Kaynak:...
24 Temmuz 2022 16:40
Enfal Süresi 28. Ayet Meali: Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizi imtihan için bir araçtır ve en büyük mükafat Allah katındadır! Enfal Süresi 28. Ayet Tefsiri: Kur’an’da, aynı zamanda “göz aydınlığı ve sevinç vesilesi (Furkan 74)” olarak da nitelendirilen çocuklar ve ‘canın yongası sayılan mallar, “Sizi meftun edecek, günaha ve...
24 Temmuz 2022 16:36
Enfal Süresi 2. Ayetin Meali: Gerçek müminler, Allah anıldığı (Allah’tan korkun! denildiği) zaman kalpleri ürperen, kendilerine ayetleri okunduğunda (okudukları) imanlarını artıran ve sadece Rablerine tevekkül eden kimselerdir Enfal Süresi 2. Ayetin Tefsiri: İman, kesin bilgi, kanaat ve iradeye dayalı olarak kalpte gerçekleşen tasdik ve itminan halidir. Okunan ayetlerle Allah hakkındaki...
24 Temmuz 2022 00:33
Yetim; Hayatta yalnız kalmış insan, kocası ölmüş kadın, henüz bulüğ çağına ermemiş babasız çocuklar gibi anlamlara gelmektedir, Kaynak: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C: III / bkz: 164 Anahtar Kelimeler: kuranda yetim, öksüz ne demek, kaç yaşına kadar yetim sayılır
23 Temmuz 2022 13:21
Enfal Suresi, Medenidir. Hicretin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiştir. Tamami 75 ayettir. Adını birinci ayetindeki bir çeşit ganimetler anlamına gelen Enfal kelimesinden almıştır. Hz. Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 88., Hz. Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 8. suredir. Yıl 624; Hicretin henüz ikinci senesidir. Kureyş, Mekke’de söndüremediği...
23 Temmuz 2022 12:49
A’raf Süresi 199. Ayet Meali: Sen affı ilke edin, iyiliği emret, cahillerden de yüz çevir. A’raf Süresi 200. Ayet Meali: Eğer şeytandan sana bir kışkırtma/dürtü gelecek olursa hemen Allah’a sığın. Kuşkusuz O, her şeyi işitir ve iyi bilir. A’raf Süresi 201. Ayet Meali: Allah’a karşı gelmekten. sakınan müminler, kendilerinde şeytandan...
10 Temmuz 2022 12:13
A’raf Süresi 189. Ayet Meali: Sizi bir tek nefisten/Adem’den yaratan ve kendisinde sükun bulasınız diye ondan da eşini var eden O’dur. Onun soyundan öylesi kimseler var ki eşiyle cinsel ilişkiye girer, eşi gebe kalır, üzerinden bir süre geçip yükü ağırlaşınca, ikisi birden Rableri Allah’a dua ederek “Eğer bize sağlıklı bir...
9 Temmuz 2022 14:19
A’raf Süresi 180. Ayet Meali: Allah’ın güzel isimleri vardır; O’nu o isimlerle çağırın. O’nun isimleri hususunda aykırı davrananları kendi hallerine bırakın. Onlar, yakında yapmakta olduklarının cezasını çekeceklerdir A’raf Süresi 180. Ayet Tefsiri: “el-Esmaü’l-husna” tabiri, Allah Azze ve Celle’nin sıfatları için kullanılan özel bir ifadedir. Çünkü Celle ve Ala’nın zatına özgü...
8 Temmuz 2022 11:59
A’raf Süresi 175. Ayet Meali: Onlara, kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, fakat ayetlerimizden sıyrılıp uzaklaşan ve şeytanın peşine takılmasıyla azgınlardan olan kişinin hikayesini de anlat. A’raf Süresi 176. Ayet Meali: Eğer isteseydik Biz o şahsı, onlarla daha da yükseltirdik. Fakat o, dünyaya bağlandı ve nefsi arzularına uydu. Onun gibiler, üstüne varsan da...
8 Temmuz 2022 00:50
A’raf Süresi 172. Ayet Meali: Rabbin, ademoğullarının bellerinden zürriyetlerini / spermlerini alıp onları kendilerine şahit tutarak “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dedi. Onlar da “Evet, Sen bizim Rabbimizsin; biz buna şahit olduk” dediler. Allah bunu, sırf hesap gününde “Bizim bundan haberimiz yoktu” demeyesiniz A’raf Süresi 173. Ayet Meali: Veya “Daha...
7 Temmuz 2022 12:57
A’raf Süresi 59. Ayet Meali: Nuh’u kavmine elçi gönderdik. Onlara: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Aksi halde ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi A’raf Süresi 60. Ayet Meali: Kavminin ileri gelenleri “Biz de seni apaçık bir sapkınlık içerisinde görüyoruz” dediler. A’raf Süresi...
7 Temmuz 2022 12:36
A’raf Süresi 56. Ayet Meali: Mükemmel bir düzene konulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O’na korku ile ümit arasında dua edin. Kuşkusuz Allah’ın rahmeti iyilere elbette yakındır. A’raf Süresi 56. Ayet Tefsiri: Geleceğinden emin olmak da Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek de mümine yakışmaz. Rabbiyle ilişkide müminin vasfı, korku ve ümit arasında...
6 Temmuz 2022 21:27
A’raf Süresi 54. Ayet Meali: Kuşkusuz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş’a geçip (onları oradan yöneten) Allah’tır. O, gündüzü hiç durmaksızın izleyen gece ile bürüyen; Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları emrine boyun eğdirendir. Yaratmak da buyurmak da O’na aittir! Alemlerin Rabbi Allah ne mübarektir! A’raf Süresi...
6 Temmuz 2022 20:02