Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Etiket: İslami Tesettür Giyim

Yabancı kadından süt emen kız çocuğu; süt kardeşlerinin, süt baba  ve diğer süt amca ve dayı gibi hısımların yanına tesettürsüz çıkabilir mi? Cevap: Süt hısımları birbirine yabancı sayılmazlar. Bu yüzden bir fitne tehlikesi yoksa öz kardeş, öz baba veya amca ya da dayının yanına çıkılabilen örtülerle, onların yanına da çıkılabilir....
23 Eylül 2021 00:00
Soru: Kadın Saçını Kimlere Gösterebilir? Cevap: Ergin mümin bir kadının ev içinde yalnız başına veya baba-oğul ve erkek kardeş gibi mahrem bir hısmının yanında başı açık olarak durması mümkündür ve caizdir. Ancak evde yabancı erkek bulunur veya kadın ev dışına çıkarsa, el ve yüz dışındaki yerleri haricinde, başını örtmesi gerektiğinde...
26 Ağustos 2021 00:30
Örtünmenin gayesi başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı meşru olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır İnsanın örtünme ihtiyacının ilk insan Adem ve Hava ile başladığı, çıplaklığın çirkin bir şey olduğu şöyle belirtilir: ‘Ey Ade moğulları! Şeytan ana ve babanızı kötü yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak nasıl cennetten çıkardıysa, sizi de aldatmasın (1), Ey...
25 Ağustos 2021 23:08
Soru: Kadının erkeğe karşı tesettürü nasıl olmalı ve bu hususta nelere dikkat göstermelidir? Cevap: Bir kadının kendisine yabancı olan bir erkek ile oturup kalkması haram bulunmaktadır. Ancak şahitlikle veya hakimin karşısına çıkma zamanında zaruret miktarınca erkeğe görünmesine dinimiz müsaade etmiştir. Zaruretler miktarla tayin olunacağından, zaruret miktarından fazla açılmasının haram olacağı...
25 Ağustos 2021 21:21
Tesettürün İbadet Sayılması İçin İki Şart Vardır 1-► Örtünme ile yüce Allah’ın emrini yerine getirmeye niyet etmeli ve Allah rızası için giyilmelidir. 2-► Örtü Dinimiz İslam‘ın, Allah’ın emrettiği ve öğrettiği ölçülerde olmalıdır.
25 Ağustos 2021 19:27
Kadın kendi kocasının evinden başka bir evde, yani mahremi olmayan bir evde asla soyunmamalıdır. Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “… Hangi kadın kocasının evinden başka (mahremi olmayan) bir evde soyunur ve elbisesini çıkarırsa, (o kadın) kendisiyle Aziz ve Celil olan Allah arasındaki perdeyi yırtmış olur (1)” Yine Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:...
25 Ağustos 2021 15:45
Tesettür Çeşitleri Müstehap Olan Giyinme: Mecburen örtülmesi gereken yerlere ilave olarak Allah’ın lütfettiği nimetlere bir şükür olarak, imkanlar ölçüsünde güzelce giyinmektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Allah, kuluna lütfettiği nimetlerin eserini kulunun üzerinde  görmeyi sever Mübah Olan Giyinme: Zinet,güzel görünmek için güzel elbiseler giymektir. Mekruh Olan Kılık Kıyafet Şekli: Büyüklük,...
25 Ağustos 2021 13:39
Dinimizde erkeğin ve kadının avret yerlerini örtmesi konusu tartışma götürmeyecek derecede açık, kesin ve şekli belirli bir hükümdür. Fakat son zamanlarda değişik sebeplerle tartışma konusu yapılmaya başlanmıştır. Biz de bu konudaki şüpheleri gidermek için bu temel farzın ne olduğunu değişik yönleri ile ele alacağız.  Avret yerlerini örtmek farzdır. Bu konudaki...
24 Ağustos 2021 06:14
Bir kadının kocası, kendisine mahrem olan kimseler ve Müslüman kadınlar dışındaki kimselere karşı avret mahalleri ; yüz, el ve ayakları hariç bütün vücududur. Bu verilen ölçü Hanefi Mezhebinin genel görüşüdür. Diğer mezheplere göre ise kadının ayakları da avrettir. Hanefi Mezhebinde kadının yüzünü örtmesinin gerekli olup-olmadığı hususu üzerinde durulmuş ve fitneye...
24 Ağustos 2021 02:37
Müslüman kadının elbiselerinin ince, dar ve şeffaf olmamasına son derece dikkat etmelidir. Giyilen elbise geniş olmalı ve bedeni dışarıdan görünmeyecek şekilde kalın olmalıdır. İslam’da kadının tesettüre riayet etmesinin fitne ve fesada uğramaması gayesine matuf olduğu bilinmektedir. Fitneye mani olmak ise ancak giyilen elbiselerin bol, kalın, bedenin rengini ve hacmini belli...
24 Ağustos 2021 00:03
Kocası (ailesi) medeniyet zannedip kadınından örtü perdesini açmasını istese bile kadın Allah için açmamalıdır. Allah korusun, şeytana uyulup örtü açılırsa ortaya güzellikler değil, bir sürü çirkinlikler çıkar. Yüce Allah bu konuda hepimizi şöyle uyarmaktadır: ”Ey Adem oğulları! Sakın şeytan ilk anne babanız Havva ile Adem’e yaptığı gibi (haram şeyleri süsleyerek)...
23 Ağustos 2021 23:23
Kur’an da Örtünme Ayeti ve Ölçüsü Soru: Kur’an’da kadının nasıl örtünmesi istenmektedir? Saçlarda örtünme kapsamına giriyor mu? Cevap: İslam’dan önce Mekke toplumu kadınları örtünmeye riayet etmez. Hatta Kabe’yi çıplak olarak tavaf ederlerdi. Bu yüzden örtünmeyi bildiren ayet Mekke döneminde inmiştir. ‘Ey Adem oğulları! Her mescide girişinizde zinetinizi giyin (1)’. Buradaki...
23 Ağustos 2021 22:02
Soru: Evde açık giyinmek, açık kıyafetler giymek, tesettüre dikkat etmemek günah mıdır? Cevap: Soruda erkek-kadın diye bir ayırım yapmadığınız için biz de cevabı mutlak bir ifade ile vermeye çalışacağız. Dinimizin hükümlerine göre, erkek veya kadın vücudundan örtülmesi gereken uzuvların kapatılması, melaikeye karşı saygının icabı ve dini hükümlere bağlılığın ifadesidir. Açılmasının...
23 Ağustos 2021 20:18
Namazda Kadının Tesettürü Kadının namazda farz olan tesettürü yüz, eller ve ayakları hariç vücudunun tamamı, hatta baştan sarkan saçlarını da içine almaktadır. Avret olan uzuvlarından birinin dörtte biri namaz içinde üç tespih miktarı (diğer bir ifade ile bir rükun eda edecek kadar) açılsa, namazın sıhhatine mani olur Bir kadın elbise...
11 Ağustos 2021 15:30
Tesettürün El Ve Yüz Dışında Bütün Bedeni Örtmesi Kadınların el-yüz ve ayakları dışında, sarkan saçları dahil bütün bedenleri namazda veya yabancı erkeklerin yanında örtülmesi gerekli olan avret yerleridir. El ve yüzün bir fitne korkusu bulunmadıkça namazda da namaz dışında da örtülmesi gerekmez. Sağlam görüşe göre ayakların da örtülmesi gerekir. Örtünmenin...
10 Ağustos 2021 08:00
Dinimiz örtünmeyi farz kılmış ve bu örtünmenin gerçekleşebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksine örtünmenin gerçekleşmeyeceği, sadece laftan ibaret kalacağı, güneşi balçıkla sıvamak gibi bir şey olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Batı medeniyetine olan özen ve insanların kendilerince uydurduğu ılımlı İslam ve buna da ama bilerek ama bilmeyerek din adamlarının...
25 Temmuz 2021 05:00
Tesettürün Amacı 1 ▬ Yüce Allah Nur Süresi 31.Ayeti celile de “Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle! Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler” şeklinde buyurmakta ve emretmektedir. Bunu beğenmeyip de buna muhalefet...
23 Temmuz 2021 21:00
Tesettürü sadece başörtüsüyle kısıtlayacak olursanız ve sadece başını kapatıp saçını göstermemekten ibaret sanacak olursanız büyük bir yanılgıya düşersiniz ki; o başını kapatanlar da zaten kapatmıyor, sadece kapattığını sanıyor ve kendi kendisini kandırıyor. Bir çocuk düşünün ki: Daha çocukluğundan beri annesinin, babasının ve diğer aile efradının namaz kıldığını görüyor ve kendisi...
23 Temmuz 2021 19:00
[Valid RSS]