Etiket: İbnü'l-Cevzi Minhacül-Kasıdin Ve Müfidüs-Sadıkin

İnsanların çoğunun kalplerinde, ahirete iman konusu gerektiği gibi yer etmemiştir. Buna delil olarak insanların bütün çabalarını dünyaya yöneltmelerini ve ahiret için çalışmakta gevşek olmalarını gösterebiliriz. Onlar gereğini yapmadıkları halde iman ettiklerini söylüyorlar. İnsanlar bu hususta, kendisine; “Bu yemekten yeme, çünkü zehirli!” diyen adama “Doğru söylüyorsun.” dedikten sonra onu yemek için...
27 Şubat 2022 12:29
Kabir azabına nasıl inanacağız? Kabri açmış olsak böyle bir azaba dair bir iz göremeyiz denilirse buna üç açıdan cevap veririz: 1- Bu gözler görmese de doğru sözlü olanın haber vermiş olmasından dolayı kabir azabının varlığına inanmak vaciptir. Çünkü sahabe onu görmeseler bile Cebrail (a.s)’ın indiğine inanıyorlar ve Hz. Peygamber’in başkasının...
27 Şubat 2022 12:14
Bu okuyacağınız yazı rüyada ölüyle konuşmak değil, yalan değil, uydurma değil. Bizzat salih kulların, alimlerin görüşü ile kişi öldüğü zaman nelerle karşılaşacağına dair Peygamber Efendimizin hadisleri ve kabir hakkında verdiği gerçekler ile ilgilidir Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyor: “Bir keresinde Resûlullah (s.a.v) namaz kılmak üzere mescide girdiğinde insanların,...
27 Şubat 2022 12:01
Uzun emel sahibi olmanın iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi cahillik, ikincisi ise dünya sevgisidir Dünya Sevgisine Gelince: Kişinin dünyaya, onun zevklerine, şehvetlerine ve alakalarına aşina olup dünyadan ayrılmanın kalbine ağır gelmeye başlamasıdır. Bundan dolayı kişinin kalbi, onu dünyadan ayıracak olan ölümü düşünmekten kaçınır. Bir şeyden hoşlanmayan herkes o şeyi kendisinden...
27 Şubat 2022 01:39
Hepimiz kesin olarak öleceğimizi bildiğimiz halde; Buna hazırlık yapan kimseyi göremiyoruz Hepimiz cenneti kesin olarak bildiğimiz halde; Onun için amel eden kimseyi göremiyoruz Hepimiz cehennemi kesin olarak bildiğimiz halde; Ondan korkanı göremiyoruz O halde neye dayanıp neyi bekliyorsunuz? Ölüm, o size Allah’tan iyilik veya kötülüğü getirecek ilk misafirdir. Ey kardeşlerim...
27 Şubat 2022 00:50
Dünyaya dalmış, ona aldanmış ve onun zevklerini seven kişinin kalbi kuşkusuz ölümü hatırlamaz, onu anmaz ve ona ölüm hatırlatıldığında hoşlanmaz ve ürker. Sonra insanlar dünyaya dalanlar, tövbe edip işin başında olanlar ve arif olup işin sonuna varmış olanlar olmak üzere üç kısımdır Dünyaya dalan kişi ölümü hatırlamaz, hatırlasa bile dünyasına...
27 Şubat 2022 00:37
Döl suyuna bir bak! Döl suyu pis sayılan bir sudur. Bir süre kendi haline bırakılıp havayla temas etmiş olsa bozulur ve kokuşur. Yüce Allah nasıl da sevgi ve şehvet vasıtasıyla ana babayı bir araya getirdi, böylece sperma örtülü olarak havayla temas etmeden yerinden ayrılıp yumurtaya ulaştı. Sonra yüce Allah, döllenmiş...
26 Şubat 2022 16:39
Söz konusu kurtarıcı sıfatlar; tövbe etmek, günahlara pişmanlık duymak, belaya sabretmek, nimetlere şükretmek, korku, ümit, zühd, ihlas, sıdk ve benzeri sıfatlardır Kişi her gün kendisini yüce Allah’a yaklaştıran bu sıfatlardan hangisine muhtaç olduğunu tefekkür etsin. Bunlardan birisine muhtaç olursa bilsin ki bunlar ancak ilimlerin ortaya çıkardığı hallerdir. İlimleri ise ancak...
25 Şubat 2022 23:38
Fikretmek veya tefekkür, onları kullanarak üçüncü bir bilgi elde etmek için iki bilgiyi akla getirmektir Örnek verecek olursak eğer; Acil olana meyledip dünya hayatını tercih eden ve ahiret hayatını tercih etmenin dünya hayatını tercih etmekten daha iyi olacağını bilmek ve öğrenmek isteyen kişi için iki yol vardır. Bunlar; 1- Başka...
25 Şubat 2022 18:00
Hiç kimse nasıl tefekkür edeceğini, tefekkürle ne elde edeceğini, neden tefekkür edeceğini, neyi tefekkür edeceğini, tefekkürle ne elde etme istediğini, tefekkürün bizatihi yapılması istenen bir şey mi yoksa tefekkürle bir semerenin mi elde edilmesinin amaçlandığını, söz konusu semerenin ne olduğunu, bilgilerden mi hallerden mi yoksa her ikisinden mi oluştuğunu bilmez....
25 Şubat 2022 00:41
Senin en büyük düşmanın, içinde bulunan nefsindir. Nefis kötülüğü emredici ve şerre meyledici olarak yaratılmıştır. Sana; nefsini temizlemen, düzeltmen, isteklerinden uzak durman ve kahır zincirlerini kullanarak onu Rabbine ibadet etmeye yöneltmen emredildi. Onu ihmal edersen baş kaldırır ve kaçıp gider. Bundan sonra onu asla ele geçiremezsin. Onu sürekli olarak kınayıp...
23 Şubat 2022 23:03
Müminin niyetin amelinden hayırlıdır hadisi; birkaç yoldan Peygamberimize nispet edilip merfü olarak rivayet edilmiştir ve yolların hiçbiri sabit değildir Buna göre hadisin herhangi bir şekilde merfü olarak nakledilmesi doğru değildir. ancak alimler hadisin ne anlama geldiği hususunda beş görüş beyan etmişlerdir. Bunlardan; Birincisi: “Niyet gizli ve amel açıktır. Gizli olan...
23 Şubat 2022 17:52
Herkes Allah’ı sevdiğini iddia eder. İddia etmek çok kolaydır ama iddianın içini dolduranlar pek azdır. İnsanın, nefsini bir takım alametlerle sınayıp ondan bazı deliller istemedikçe şeytanın aldatmasına ve yüce Allah’ı sevdiğini iddia eden nefsin hilesine aldanmaması gerekir. Allah sevgisi, kökü sabit ve meyveleri kalp, dil ve uzuvlarda ortaya çıkan bir...
22 Şubat 2022 23:54
Ahirette insanların en mutluları Allah’ı en çok sevenler olacaktır. Çünkü ahiret, Allah’ın huzuruna çıkmak ve O’nunla buluşma saadetine ermektir. Uzun bir özlem döneminden sonra sevdiğinin yanına giden ve hiçbir can sıkıntısı, bulandırıcı unsur ve kesintiye uğrama korkusu olmaksızın ebedi olarak onu seyretmeye muvaffak olan kişi ne büyük bir nimete ermiştir....
22 Şubat 2022 01:05
Dünyayı terk eden kişi; Hükümdarın kapısı önündeki köpeğin içeriye girmesine engel olduğunu görünce ona bir lokma ekmek atıp bununla oyalanmasını sağlayarak içeriye giren ve hükümdarın yanına varan kişiye benzer. Bu durumdaki kişi, elde etmiş olduğu derece karşılığında köpeğine atmış olduğu bir lokma ekmek sebebiyle hükümdar katında nüfuzu olduğunu düşünebilir mi?...
21 Şubat 2022 20:04
Kendi için zühd, kuvvetine göre üç dereceye ayrılır Birinci Derece: Bu zühdün en alt derecesi olup dünyayı canı çektiği halde ve kalbi ona meyilli olduğu hlde terk etmektir. Ancak kişi bu hususta nefsiyle mücahade edip ona engel olur. İşte bundan dolayı bu durumdaki kimseye mütezehhid denilir. Bu hal zühdün başlangıcıdır....
21 Şubat 2022 19:47
Kötü son iki mertebeden oluşur ve bunların biri diğerinden daha kötüdür. Kötü ve korkunç olan mertebe, ölüm sarhoşluğu ve ölümün ürkütücü halleri esnasında kalbe şüphe veya inkarın galip gelerek ruhun o haldeyken kabzedilmesidir. Böylece kalbe galip olan hal ebedi olarak o kul ile Allah arasında perde olur. Bu ise Allah’tan...
21 Şubat 2022 01:13
Peygamberimiz; Hud Süresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı buyurduğu halde müminler nasıl olur da korkmazlar? Alimler bu hususta şöyle söylemişlerdir; Belki de bunun sebebi, söz konusu sürelerde korkutma ve azap vaadinin oluşundandır. Tıpkı yüce Allah’ın buyurduğu gibi; “Bilin ki Hud kavmi Ad, Allah’ın rahmetinden uzak kılındı (1). Semud’a gelince, pek zorlu...
20 Şubat 2022 19:43