Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Etiket: İbnü'l-Cevzi Minhacül-Kasıdin Ve Müfidüs-Sadıkin

Şeytanın Musallatından Nasıl Kurtulunur? Kalp asli fıtratına göre doğruyu bulmaya kabiliyetli ve içerisine konulmuş olan şehvet ve heva sebebiyle doğru yoldan ayrılmaya meyillidir. İçlerinden biri kalbi fethedilinceye ve onu mesken edininceye kadar sürekli olarak kalpte melek ve şeytan orduları birbirlerine saldırırlar. Biri kalbi ele geçirdikten sonra diğerinin oraya girmesi aldatma...
21 Eylül 2021 09:00
Oruç bozulduğu zaman dört şey gerekir Kaza Kefaret Fidye Oruçlulara benzemek suretiyle gündüzün kalan kısmında bir şey yiyip içmemek Orucu kaza etmek her Müslüman, mükellef ve orucu özürlü veya özürsüz olarak tutmamış olan herkese vaciptir. Kefaret ise cinsel ilişkiye girmek sebebiyle vacip olur. Başka bir şeyle kefaretin gerekip gerekmeyeceği konusunda...
20 Eylül 2021 16:30
Nefeslerinden birinin değeri bilmeyip onu değerlendirmeden kendisini Allah’a yakınlaştıracak ibadetler yerine başka işlerle uğraşan kimse sonu olmayan bir tuzağa ve hüsrana düşer İnsanları kendisine hizmet etmeye teşvik edip çağıran, O’na itaat etmeye koşanlara cömert davranan, sözlerini anlayıp idrak edenleri halvetine seçen, onlara seher hullelerinden nice hulleler giydiren, muhabbet kadehinden yudum...
20 Eylül 2021 12:30
Dünya çabucak yok olur, yıkımı pek yakındır. Kalıcı olduğunu vaat edip sonra da sözünü yerine getirmez. Ona baktığında sakin ve kararlı olduğunu görürsün. Oysa o şiddetli bir şekilde hareket etmekte ve hızla yer değiştirmektedir. Fakat ona bakan kişi hareket ettiğini ancak hareket sona erdiğinde hisseder. Dünya gölgeye benzer. Çünkü gölge...
19 Eylül 2021 16:30
İçlerinden hangisinin doğru yolda gidip hangisinin yoldan çıkacağını öğrenmek için kullarını mal musibetiyle imtihan eden Allah’a hamd olsun. O, kimi kullarına çok, kimisine de az mal vererek onları sınamaktadır. Bazıları malı haram yollardan, bazıları da helalden kazanır. Allah, malı kazanma konusunda onlara hırs, kanaat, cömertlik ve cimrilik hasletlerini yerleştirdi ve...
19 Eylül 2021 14:30
Daha önce zikrettiğimiz gibi mal, kendisine zehir ve panzehir bulunan bir yılana benzer. Efsun yapan kişi onun panzehirini çıkarıp alır. Cahil ve bilgisiz kişi ise onu eline alınca zehri onu öldürür. Malın zehrinden ancak şu beş görevi yerine getirmekle kurtulabilir. 1 ▬ Malın hangi amaçla yaratıldığını ve neden ona ihtiyaç...
19 Eylül 2021 12:30
Riya çeşitlerinin bir kısmı diğerlerinden daha ağır ve kötüdür. Riya çeşitlerinin farklılıkları rükünlerinin ve derecelerinin farklı olmasından kaynaklanır. Riyanın rükünleri üçtür: 1- Riya niyetinin kendisi, 2- Riya yapılan şey, 3- Riya yapma amacı. Riya niyetinin kendisi: Buradaki niyette ya Allah rızası ve sevap kazanma kastı yoktur veya Allah rızası ve...
19 Eylül 2021 10:30
Kul, ibadetini ihlasla yapmaya niyet etmiş ve sonra riya belirmişse bu durumda iki şık söz konusu olur: Riya ya ibadetini bitirdikten sonra veya bitirmeden önce belirmiştik. İbadetini bitirdikten sonra izhar etmeksizin kendiliğinden insanlar tarafından görülmesine sevinmiş ise bu durumda yapılan ibadet boşa gitmez. Çünkü ibadet ihlasla tamama ermiştir ve bundan...
19 Eylül 2021 08:30
Yüce Allah diyor ki: Bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Bil ki, insanoğlu çok zalim ve çok bilgisiz olarak yaratılmıştır. Bazen yaratılanlara, bazen de yaratıcıya karşı kibirlenir. Yaratıcıya karşı kibirlenmek kibir çeşitlerinin en çirkini olup sebebi, Firavunun “Ben sizin en yüce Rabbinizim” (Naziat, 79/24) sözünde olduğu gibi sadece...
19 Eylül 2021 06:30
Kendini, yaptıklarını, bilgisini veya bunların vasıtalarından birini beğenen kişi kendini büyük görerek kibirleni Daha önce kibrin insanın içindeki bir huy, kişinin uzuvlarında ortaya çıkan fiillerin ve davranış şekillerinin bu huyun birer semeresi olduğunu ve bunlara kibirlenme denilmesi gerektiğini, “kibir” isminin ise içteki huyun özel adı olduğunu söylemiştik. İşte bu içteki...
19 Eylül 2021 04:30
Cimriliğin sebebi mal ve para sevgisidir. Mal sevgisinin ise iki sebebi vardır. Birincisi; Uzun emelle birlikte ancak mal ve parayla elde edilen birtakım zevkleri sevmektir. Çünkü insan bir gün sonra öleceğini bilse malını vermede cimrilik etmez. Çünkü bir günde pek az bir paraya ihtiyaç duyar. Eğer kısa emelli olmakla birlikte...
19 Eylül 2021 02:30
Hastanın kabul etmesi gereken şeyler 1 ▬ Genel olarak hastalığın ve sağlığın, sebepleri yaratanın düzenlemiş olduğu kanunlara göre tercih ve iradeyle ulaşılan birtakım sebepleri olduğunu kabul etmektir. İşte bu, tıbbın aslına inanmaktır. Çünkü bunları kabul etmeyen kişi tedavi ile uğraşmaz. Bizim anlattığımız konuda ise bunun karşılığı şeriatın aslına iman edip...
18 Eylül 2021 04:30
Kadınların altın ve ipek kullanıp süslenmeleri caizdir. Altın küpe takmak için kız çocuğunun kulağını delmeye ruhsat yoktur. Çünkü bu acı verici bir cerrahi işlemdir ve benzeri bir fiil başka zaman olsa kısası gerektirir. Buna göre, damardan kan aldırma, hacamat ve sünnet gibi önemli bir ihtiyaç olmadıkça böyle bir cerrahi işlem...
17 Eylül 2021 23:30
Kendinizi Ve Ailenizi Yakıtı Taşlar Ve İnsanlar Olan Cehennemden Koruyun Mizaçlar, ihmalkarlık yoluyla, babadan ayrılmaya meylettiği için daha çok onlara iyi davranılmasını tavsiye etmeye ihtiyaç duyulmuştur. Mizaçlar daha çok çocuğa meylettiği için onun hakları konusunda bir tavsiyeye ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak bazen babanın çocuğu karşısında ki isteği galip gelir ve ona...
17 Eylül 2021 16:30
Birçok insan mutlak olarak dünyanın kınandığını duymuş ve işaret edilen şeyin (kınanmış olan şeyin) insanların yararlanması için yaratılmış olan varlıklar olduğuna inanarak kendilerini ayakta tutacak yiyecek ve içeceklerden yüz çevirmişlerdir. Yüce Allah insanların mizaçlarına, nefsin kendisini ayakta tutacak şeylere karşı bir istek yerleştirmiştir. Nefisleri ne zaman bir şey istese, kendilerinden...
16 Eylül 2021 06:30
Allah temizliği emretmiş ve temizlenenleri övmüştür Yüce Allah bu hususta Kur’an da şöyle buyurmuştur Bedenleri kirlenmek üzere yaratan ve temizliği emreden; akışkan, kuvvetli ve şeffaf olan suyu yaratıp ona herkesin ihtiyacı olmasından dolayı merhamet ve şefkatinden suyu bolca veren Allah’a hamd olsun Nimetlerini ve lütuflarını bilen ve afetlerden selim bir...
14 Eylül 2021 07:30
Şeytanın kalbe giriş kapılarının en önemlilerinden ikisi haset ve hırstır Bil ki kalp bir kaleye benzer. Şeytan ise kaleye girip onu ele geçirmek isteyen bir düşmandır. Kaleyi korumak ancak kapılarını ve gediklerini korumakla mümkün olur. Kalenin kapılarının nerede olduğunu bilmeyen ise o kapıları koruyamaz. Kalbe girdiği yerleri bilmeden şeytanı defetmek mümkün...
13 Eylül 2021 22:30
Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen kişi gözlerden uzak bir yere çekilmeli, bulabilirse bir şeyi siper edinmeli, yanında içinde Allah’ın zikri bulunan bir şey varsa onu çıkarmalı, helaya girerken sol ayağıyla girmeli, çıkarken sağ ayağıyla çıkmalı ve girerken Tuvalete Girerken Okunan Dua ‘Allah’ın adıyla. Pislikten ve pis olan şeylerden (erkek ve dişi...
3 Eylül 2021 00:30
[Valid RSS]