Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Etiket: Ebul-Leys Semerkandi Bostanül Arifin

Lokman Hekim oğluna demiş ki: Oğlum! İhtiyacını güzel bir şekilde istemek, ilmin yarısıdır. İnsanlara karşı sevgi göstermek aklın yarısıdır, maişet ve geçimi düzenlemek, tedbirli hareket etmek kazancın yarısıdır. Oğlum öyle bir kimse/bilge kişi/hakim gönder ki- elçi tayin et ki, kendisine herhangi bir tavsiyede bulunmayasın. Eğer senin bir bilge elçin/hakimin yoksa,...
7 Eylül 2021 10:30
▬ Eğer bir kimsede sıkıntı ve tasa varsa, cinsel ilişki bunun azalmasına  kimi zaman sebep olabilmektedir ▬ Eğer gönlü haram olan bir ilişkiye takılmış ise, eşiyle bunu gidermesiyle harama düşme endişesi böylece önlenerek ortadan kaldırılmış olur ▬ Kalpten vesveseyi önler ▬ Öfkeyi dindirir ▬ Eğer doğal olarak aşırı derecede cinsel...
4 Eylül 2021 12:30
En Hayırlı Evlilik Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdular: Evlenmenin en çok bereketli olanı, rızıkça, imkanca en kolaylık gösterenidir. Rivayete göre: Adamın birisi kızını evlendirebilmesi için Hasan-ı Basri’ye danışma ve istişare için gelir. Hasan Basri’de ona şöyle der: Kızını takva sahibi biriyle evlendir. Çünkü Allah’tan korkan birisi kızını severse, ona ikramda bulunur,...
23 Ağustos 2021 00:27
Bir kimse abdest almak istediğinde, önce helaya girecek olursa, helaya sol ayağı ile girmesi gerekir ve Bismillah demelidir sonra da: Allahumme inni euzübike minel hubsi vel habaisi (Allah’ım! Murdar, necis, pis/iğrenç ve pisliğe bulanmış kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım demelidir) Çünkü Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Doğrusu şu helalarda (hurma...
16 Ağustos 2021 05:00
Boşaldıktan Sonra Cinsel Organı Yıkamadan Tekrar ilişkiye Girmek Kim eşiyle cinsel ilişkiye girer de, ilişkiden sonra erkeklik organını yıkamadığı takdirde mesanesinde eğer taş oluşursa/bevliye bakımından bir hastalığa yakalanırsa, kendisinden başka hiçbir kimseyi ayıplamasın Şayet cinsel ilişkiden sonra boy abdesti almadan öylesine yatacak ise, bu durumda yıkanana dek, erkeklik organını olsun...
8 Ağustos 2021 07:30
Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir Allah müminleri bir takım özelliklerle, alametlerini belirtiyor. Şayet kimde bu manada ki özellikler ya da alametler yoksa, o kimseye mümin denilmesi caiz ve doğdu değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Müminler ancak...
2 Ağustos 2021 13:00
Selamlaşma Adabı ile İlgili Hadis-i Şerifler Hadis: Eğer bir toplum/grup bir başka topluma giderlerse, içlerinden sadece biri selam verirse, bu ötekiler için de geçerlidir. Selam verilenlerden de sadece biri verilen selamı alırsa, hepsi için geçerlidir. Selamı alan kimse, karşısındakinin duyabileceği bir ses tonuyla selamı almalıdır. Şayet selam verenin, duyamayacağı bir...
12 Mayıs 2021 12:30
Aşırı yemek ve içmek de/oburluk da beş kötü özellik vardır. Şöyle ki; ▬ Kalpten Allah korkusunun kalkmasına neden olur ▬ Allah’a itaatte bulunmak kendisine ağır gelir ▬ Hikmet dolu bir söz dinlediğinde, gönlünde bir etkisi olmaz, kalbi incelmez ▬ Kendisi anlamlı ve manidar hikmetli sözler edince, başkalarının üzerinde etkisi olmaz...
11 Mayıs 2021 01:30
On şey var ki; bunlar gerçekten çok çirkindir. Ama bu çirkin olan şeyler on sınıf insan vardır ki bunlar için daha çirkindir, 1- Devlet adamlarında hiddet ve şiddet, öfke ve kızgınlık 2- Zenginlerin cimrilik yapmaları, pinti davranmaları 3- İlim adamlarındaki tamahkarlık 4- Fakir ve yoksul kimselerde aşırı hırs ve düşkünlük...
10 Mayıs 2021 16:20
Bilge ve maneviyat sahibi olan Ebu’l-Leys Semerkandi‘ nin Bostanü’l Arifin adlı eserinden güzel sözler ve nasihatler a- Devlet adamlarının yalan söylemeleri doğru değildir, yakışık olmaz b- Zahidlerin dünyaya karşı aşırı hırsı ve düşkünlük c- Yakın akrabanın sefahata, yanlış yollara düşkünlüğü, yakınlarını beğenmemek d- Varlıklı kimselerin cimrilik yapmaları e- Fakir ve...
10 Mayıs 2021 12:20
Sırasıyla şu kimseler öncelikli olarak birbirlerine selam verirler; a- Yürüyen kimse oturana selam verir b- Küçük olan, büyük olana selam verir c- Binitli olan / vasıtayla giden, yaya olana selam verir d- Arkadan gelmekte olan kimse, önde gidene yetişince, öndekine selam verir e- İki kişi yolda karşılaştıklarında, her ikisi de...
10 Mayıs 2021 03:20
Kudret helvası nasıl ki ekilip biçilmeden Yüce Allah tarafından gönderilen çok yararlı ve şifa kaynaklı bir gıda ve yiyecek ise, işte yer elması veya mantar da aynen böyledir. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Yer elması / mantar kudret helvasından olan şeydir. Suyu gözler için şifadır. Acve hurması da cennettendir. O da...
10 Mayıs 2021 02:20
Ruha dokunan anlamlı ve bilgilendirici sözler Anlatıldığına göre Bizans krallarından birisinin kapısında şu ifadeler yazılıymış: Doğrusu kefil olmakta üç haslet vardır ki, bunlar; Birincisi pişmanlık duymaktır. Ortası rezil olmaktır, Sonuncusu da borç yükü altında beli bükük ortada kalakalmaktır Dört şey vardır ki, bu dört şeyde aşırılığa gidilirse insanı helak eder,...
9 Mayıs 2021 06:29
Gözün görme özelliğini artıran şeylerin şunlar olduğu söylenmiştir; Yeşile Bakmak Akarsuya Bakmak Güzel Yüze Bakmak (tefekkür amaçlı) Ana Babanın Yüzüne Bakmak Namazda Secde Yerine Bakmak Turunçgillerden Ağaç Kavununa Bakmak Kırmızı Güvercine Bakmak Kaynak: Ebu’l-Leys Semerkandi / Bostanü’l Arifin / bkz: 261
7 Mayıs 2021 07:30
Hicri Aylar 12 tanedir. Bunlar Muharrem, Safer, Rebiulevvel, Rebiulahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce Aylardır 1- Muharrem: Kelime anlamı haram kılınmış demektir. Bu aya Muharrem denmesinin sebebi şudur: Bu ayda savaşmak haram idi. Cahiliye Arapları döneminde bu ayda aralarında savaşmazlardı 2- Safer: Kelime anlamı yolculuk demektir....
7 Mayıs 2021 01:14
Cennete giremeyecek insanlar ve bu insanların cennete girmesini engelleyecek şekilde işledikleri günahlar 1- Ana-babasına eza ve cefada bulunanlar 2- Sürekli içki içenler 3- Birinden ötekisine durmaksızın söz getirip götürenler, mennan Not: Tabi bunlar özet olanlar yoksa bunların yanında bilerek ve isteyerek kadınlara anal / ters ilişki yaşayanlar, livata / homoseksüellik....
5 Mayıs 2021 22:15
Dünyada iken başından iki evlilik geçmiş bulunan bir kadın, ahirette bu iki kocadan hangisiyle evlenecekti İlim adamları, dünyada iken başından iki evlilik geçmiş bulunan bir kadın, iki kocadan hangisiyle ahirette evlenecektir konusu üzerinde de farklı görüşler ortaya atmışlardır. Kimisine göre; Kadın en son evlendiği kişi ile evlenir derken, kimisi de...
5 Mayıs 2021 12:30
Akıllı kimse, sözlerini mutlaka ölçülü kullanmalı, yerinde söylemeli, lafı yeri geldiğinde koymalıdır. Kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmamalıdır. Peki konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Akıllı kimse, sözlerini mutlaka ölçülü kullanmalı, yerinde söylemeli, lafı yeri geldiğinde koymalıdır. Kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmamalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen şeylerle / malayaniyle ilgilenip durursa, dolayısıyla asıl kendisini ilgilendiren şeyleri...
4 Mayıs 2021 19:00
[Valid RSS]