Etiket: Diyanet

Dua; yalvarmak, istemek anlamında olup, kulun Yaratıcısından yardım dilemesidir. İnsan yaratılışından bu ihtiyaçla dünyaya gelir. Nitekim insan bedeninin olduğu gibi ruhunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Madden beslenmeyen bedenin zayıf düşmesi gibi, manen beslenmeyen ruhlar da zayıf düşer. İnsan eksiklikleri olan aciz bir varlıktır. aslında insan dua ile birlikte hem yetersizliğini...
19 Şubat 2022 02:20
Soru: İcra yolu ile satışa sunulan malların satın alınması caiz midir? Cevap: Alacaklının hakkının korunması açısından borçlunun mallarının satılması gerekebilir. Peygamberimiz (s.a.v), borcunu ödemeyen Muaz b. Cebel’in malını borcu karşılığında satmıştır. Halife Hz. Ömer de hac yolunda ticaret yaparken iflas eden bir kimsenin kalan mallarının, alacaklıları arasında taksim edilmesine hükmetmiştir....
18 Şubat 2022 08:30
Kur’an-ı Kerim’de ki her bir cümleye ayet denir. Yüce Kitabımız da 6236 ayet vardır. Ayetlerden oluşan bölümlerine süre denir. Kur’an-ı Kerim’de 114 süre bulunur ve Tevbe Süresi hariç bütün süreler besmele ile başlar. Kur’an-ı Kerim kitapların ve sözlerin en güzelidir. Allah’ın insanlara doğru yolu bulamaları için gönderdiği en son kutsal...
18 Şubat 2022 06:30
Göze ve kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda...
17 Şubat 2022 08:15
Yaşamak, insan olmanın şerefini ve sorumluluğunu tatmak, dünyayı imar edecek akla ve iradeye sahip olmaktır. Bu da, Allah’ın bize bahşettiği en büyük nimettir. Bir kimsenin, iyi işler yaparak ardında güzel eserler bırakması, sağlıklı olmasını gerektirir. Ancak ne hazindir ki, Allah’ın lütfettiği canın ve sağlığın kıymetini çoğu kez bilmiyoruz. Zararlı alışkanlıklarla,...
16 Şubat 2022 19:00
Fıtrat, yaratılış sırasında Allah’ın insan tabiatına bahşettiği yaratanını tanıma eğilimi, ruh temizliği gibi olumlu yetenek ve yatkınlıkları ifade eder. Peygamberimiz, “Her doğan çocuk, İslam fıtratı üzere (temiz ve günahsız olarak) doğar. Daha sonra anne babası onu (inançlarına göre) ya Hristiyan, ya Yahudi ya da Mecusi…yapar” buyurmuştur. Bu ifade, çocuklardaki temiz...
16 Şubat 2022 09:00
Rasulullah (s.a.s.) bir gün Medine pazarına gitmişti. Bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatın yanına giderek, yığına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı, görünen üst kısmı gibi çıkmamış, parmakları ıslanmıştı. Satıcının, ıslaklığın yağmurdan kaynaklandığını söylemesi üzerine Allah Rasulü (s.a.s.); “Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi?” diyerek ticaret...
15 Şubat 2022 04:00
Kişi sağlığında malları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Mallarını yoksullara veya hayır kurumlarına bağışlayabilir. Vakfın sahih olması için, vakfeden kişinin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Ancak; Kişinin malını vakfederken, mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Hz.Peygamber (s.a.v), Fedek ve Hayber arazilerindeki...
14 Şubat 2022 15:30
Allah Teala, sayısız nimetler vermiş olduğu insanoğlunu, yaptıklarından sorumlu tutmuştur. Nimetlerinin çoğunu onlara helal; bir kısmını da haram kılmıştır. Hakkında herhangi bir hüküm belirtilmeyenler ise yapılması dinen serbest olan uygulamalardır. Bu konuda kendisine sorulan bir soruya Allah Resulü şöyle cevap vermiştir: “Helal, Allah’ın Kitabında helal kıldığı şeylerdir. Haram da Allah’ın...
14 Şubat 2022 08:00
Soru: Gözdeki lens abdest ve gusle engel midir? Cevap: Gusülde ve abdestte gözün iç kısmını yıkamak farz değİldir. Zira gözlerin iç kısmını yıkamakta meşakkat vardır. Ayrıca bu durum gözlere zarar da verebilir. Dolayısıyla gözdeki lens, gusle ve abdeste engel değildir. Diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest ve gusle engel...
13 Şubat 2022 20:30
Eş olmak, bir ömrü beraber geçirmek, hayat yolculuğunda yol arkadaşı olmaktır. Resulullah’ın ilk eşi, çocuklarının annesi Haticetü’t- tahire, mümin hanımlara çok güzel bir örnektir. Müslümanların ilki ve Rabbine tam teslim bir mümindir. Haticetü’l- kübra, Muhammedü’l- Emin’in Hira mağarasındaki arayış ve tefekküründe de vahyin ağırlığını, yüce Allah’ın sözlerinin sorumluluğunu taşıma gayretinde...
12 Şubat 2022 15:30
Ebu türab (toprağın oğlu) künyesi ile bilinen Hz. Ali, küçük yaşlarından itibaren Hz Peygamberin terbiyesinde yetişmiş ve Peygamberimize damat olma şerefine de nail olmuştur. Güzel ahlakı ve yiğitliği ile ön plana çıkan Hz. Ali, Hz.Peygamber’den hem ahlakını hem de vahyin aydınlığındaki ilmini miras almıştır. Hz. Peygamber, ilmi sebebiyle onu Yemen’e...
11 Şubat 2022 23:30
Dinimi Öğreniyorum: İslam, İhsan ve İman Üzerine Bir gün Allah Resulu (s.a.) ashabıyla sohbet ederken bir adam çıkageldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kimse onu tanımıyordu. Uzaktan gelmiş olmalıydı. Ama üzerinde hiçbir yolculuk belirtisi yoktu. Peygamberimizin yanına oturdu, “Ya Muhammed! Bana İslam’ı anlat” dedi. Bunun üzerine Resulüllah (s.a.v)şöyle buyurdu: İslam, Allah’tan...
11 Şubat 2022 23:00
Peygamber Efendimizin vefatından 3 ay önce yaptığı Veda Haccında 120.000’den fazla Sahabeye yaptıkları vaaz ve nasihatler, Veda Hutbesi olarak adlandırılmıştır. Veda Hutbesi, bütün insanlara yönelik temel insan haklarını içeren evrensel mesajların verildiği bir vesikadır aynı zamanda. Veda hutbesinde; kişi dokunulmazlığı, hayat hakkı, mülkiyet hakkı, mesken dokunulmazlığı, sosyal güvenlik ve aile...
9 Şubat 2022 05:30
Şeyh Edebali, Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında yaşamış büyük bir bilgindir. Şeyh Edebali Ehli tasavvuf olması yanında ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. Osman Gazi’nin kaynatası ve hocasıdır. Edebali 1206-1326 yılları arasında yaşamış ve 126 yaşında Bilecik’te vefat etmiştir. Osman Gazi, zaman zaman Edebali’nin tekkesine gider, dini ve idari konularda onun görüşlerine...
8 Şubat 2022 23:30
Meşhur şiirinde Orhan Şik Gökyay, Bu vatan kimin? sorusuna,;Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir mısralarıyla cevap vermektedir. Üzerinde bulunduğumuz bu toprakların vatan olabilmesi için verdiğimiz milletçe mücadele herkesin malumudur. Sadece bizim değil tüm dünya tarihinin de en önemli vesikalarından biri Çanakkale Zaferi‘dir. Çanakkale; iman gücü, vatan sevgisi ve...
8 Şubat 2022 23:00
Oruç, insanı gayri meşru istek ve arzularına esir olmaktan koruyan kalkandır. Bizleri maddi arzular peşinde koşmaktan alıkoyan ilaç gibidir. “Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı”(Bakara, 183) ayetiyle, orucun farz kılınmış bir ibadet olduğuna, onunla gerçekleştirilmek istenen hedefe işaret edilmektedir ki...
8 Şubat 2022 13:00
İnsanın dünya hayatında sahip olduğu en büyük sermayelerden biri olan gençlik, faydasız işlerle geçirilemeyecek ve nefsin basit arzularının peşinde kaybedilemeyecek kadar değerlidir. Dünyada saygın bir hayat sürdürebilmek ve ahiret hayatında kurtuluşa ulaşabilmek için gençliğin, Allah rızasına uygun yaşanması önemlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Kıyamet günü Ademoğlu şu beş şeyden sorgulanmadıkça Rabbinin...
8 Şubat 2022 08:00