Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Etiket: Diyanet

Tarih, destanlar kadar gönüllere düşen ağıtları da yazar. Bu yüzden kalemin de zorlandığı zamanlar olur. Acının, hüznün, göz yaşının tarifi yüklenemez bazen kelimeler. Hele ki Ehl-i Beyt’in masum, tertemiz isimleriyse bahsedeceğimiz. Gönle ulaşmış ortak bir ağıtı satırlara sermek kolay değildir. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Allah’ı seven Hüseyin’i sever diyen...
10 Eylül 2021 02:30
Soru: Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır? Cevap: Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil...
8 Eylül 2021 18:30
Hediye, bir sevgi gösterici olarak karşılık beklenmeden verilen bağıştır. Kendine gelen hediyeleri kabul eden ve hediyeye karşılık veren Peygamberimiz (s.a.v): “Hediyeleşin” buyurarak, hediyeleşmenin kalpteki kötü duyguları gidereceğini bildirmiş, küçük de olsa verilen hediyeyi hakir görmemeyi öğütlemiştir. Hediye vermek için özel günleri beklemeye gerek yoktur. Hediyenin mutlaka değeri yüksek olan bir...
7 Eylül 2021 23:30
Abdest alırken ve gusül abdestine başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir. Bu bakımdan niyet etmeden ve besmele çekmeden alınan gusül ve abdest geçerlidir. Ancak abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulmaması sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur. Şafi Mezhebine göre, abdest ve gusül de niyet farz iken, gusle...
6 Eylül 2021 22:30
Soru: Sihrin hakikati ver mıdır? Bu işlerle uğraşanların dini bakımından durumları nedir? Cevap: Sihir veya büyü el çabukluğu, göz boyama ve yıldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmıştır. Sihir faaliyetlerinin, dini değerlerle bir...
6 Eylül 2021 08:30
Ölen kişinin arkasından ağlamanın ve yas tutmanın hükmü nedir? Ölen kişinin arkasından ağlamak, Yüce Allah’ın lütfettiği merhamet duygusunun bir tezahürüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de oğlu İbrahim ölünce ağlamış, yine bir torununun ölmek üzere olduğu kendisine haber verilince gözlerinden yaşlar gelmiştir. Sebebi sorulduğunda: Bu Allah’ın rahmetidir, onu kullarının kalplerine koymuştur. Allah,...
6 Eylül 2021 00:30
Kurban, Allah’ın rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit bir ibadettir. Kurbanlık hayvanda aranan özellikler şunlardır: 1 ▬ Belirli yaşları tamamlamaları gerekir. Buna göre 5 yaşını dolduran deve, 2...
3 Eylül 2021 23:30
Günümüz dünyasında deizm, ateizm, nihilizm, satanizm, reenkarnasyon, yoga, falcılık, kehanet gibi izleri tarihte olan ama çağdaş görünümlü oluşumlar, insanımızın düştüğü sıkıntı ve bunalımları aşmada bir reçete gibi sunulmaktadır. Az da olsa bazı insanlar, yüce Allah’a bağlanmanın verdiği hazzı yaşamak yerine, bu sahte uygulamalardan medet ummaktadır. Batılın peşine takılıp Hakk’ı ve...
3 Eylül 2021 16:30
Zilhicce ayı Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen hac aylarından biridir. Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Zilhicce ayı hac menasikinin ve Kurban bayramının idrak edildiği günleri içinde barındırır. Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sadık arasında Arafat vakfesi yapılır....
3 Eylül 2021 14:30
İcra yolu ile satışa sunulan ev, araba vesaire gibi şeylerin satın alınması caiz midir? Alacaklının hakkının korunması açısından borçlunun mallarının satılması gerekebilir. Peygamberimiz (s.a.v), borcunu ödemeyen Muaz b. Cebel’in malını borcu karşılığında satmıştır. Halife Hz Ömer de hac yolunda ticaret yaparken iflas eden bir kimsenin kalan mallarının, alacaklıları arasında taksim...
3 Eylül 2021 10:30
Yaşamın getirdiği stresle başa çıkmamızda iman en büyük güçtür. Sıkıntıların üstesinden gelmek için Yüce Allah’a teslimiyet ve tevekkül şarttır. Sıkıntıları tamamen yok edemeyiz, hayat çilesiz olmaz. Bizler bir sınav sürecindeyiz. Mümin bu sınavın gerektirdiği hazırlığı yapmakla yükümlüdür. Unutulmamalıdır ki; Nefsinin çıkarına odaklanan kişinin huzurlu yaşaması mümkün değildir. hayat, dünya ve...
3 Eylül 2021 08:30
Dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına girmiş akıllı insana mükellef denir. İslam dini, mükellef olan insanlardan bazı şeyleri yapmalarını, bazı şeyleri yapmamalarını istemiş, bazı şeyleri de yapıp yapmamakta onları serbest bırakmıştır. Böylece dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına...
2 Eylül 2021 16:30
Kur’an’da imandan söz ederken devamlı olarak ameli, yani güzel, iyi ve yararlı davranışlar Rabbimiz, Kur’an’da imandan söz ederken devamlı olarak ameli, yani güzel, iyi ve yararlı davranışları zikredip kendisine ibadet edilmesini istemektedir. Hz. Peygamber’e de, “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et” (Hicr, 99) buyuran Allah (c.c.), böylece inananlara ibadetlerini...
2 Eylül 2021 12:30
Bireyin kendisiyle yüzleşmesi, geçmişte yapmış olduğu hataları fark etmesi, davranışlarını düzeltmesi için çok önemlidir. Akıllı ve iradeli bir varlık olan insan, hayatını gözden geçirmek zorundadır. Bireyin kendisiyle yüzleşmesi, geçmişte yapmış olduğu hataları fark etmesi, davranışlarını düzeltmesi için çok önemlidir. Akıllı ve iradeli bir varlık olan insan, hayatını gözden geçirmek zorundadır....
31 Ağustos 2021 19:00
Günümüz dünyasında doğal ve temel ihtiyaçların ötesinde ciddi bir savurganlık ve bencillik yaşanırken, diğer tarafta temel ihtiyacını dahi karşılamakta güçlük çeken insanlar var. Bir yanda insanlar açlık ve susuzluktan ölürken, bir yandan obezitenin önlenmesi için tedbirler aranmakta. Modern dünyanın tüketim ve bencillik merkezli yönelimi, birlikte yaşama ihtiyacı yerine bireysel hazları...
31 Ağustos 2021 11:00
Dinimiz maddi ve manevi temizliğe büyük önem vermiştir. Namaz için abdest alınması emredilerek hazırlık yapılması istendiği gibi, elbisede veya bedende bulunan necasetin giderilmesi de namazın farzlarından sayılmıştır. Bakara Süresi 222. ayette yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Allah temizlenenleri sever” Peygamberimiz de temizliği imanın yarısı olarak nitelemiştir. Temizlik, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezidir....
31 Ağustos 2021 09:00
İman, Peygamberimizin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmaktır İmanın kelime anlamı; Tasdik etmek, herhangi bir şüphe olmaksızın kesin olarak inanmaktır. İman, Peygamberimizin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmaktır İman icmali ve tafsili olmak üzere...
30 Ağustos 2021 20:15
Bir arada yaşamamızın gereği olarak maddi darlık sıkıntılarımız olabilir. Yakınlarımızdan borç alarak sıkıntılarımızı hafifletmek isteriz. Borçlu olmak zor bir durumdur. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) borçlu olmaktan Allah’a sığınmış ve borcunu ödemediği sürece şehidin bile cennete giremeyeceğini ifade etmiştir. Dinimiz borç vermeyi teşvik etmiştir. Hatta bazı durumlarda borç vermek sadaka vermekten...
29 Ağustos 2021 06:30
[Valid RSS]