Etiket: Diyanet Kuran Yolu Tefsiri

Geldiği zamandan itibaren kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edeceği. onları hak dine, Allah’ın razı olduğu hayat tarzına davet edeceği, Allah tarafından bu maksatla gönderildiği için Kur’an-ı Kerim’in değiştirilmeden korunması, geldiği gibi insanlığa sunulması gerekiyordu. Allah Teala bunu üzerine aldığını, kullarına gerekeni yaptırarak kitabı koruyacağını yine kitabında şöyle bildiriyordu: “Kesin olarak...
13 Şubat 2022 05:30
Kur’an-ı Kerim 114 süreden oluşmaktadır. Süre başlarındaki besmeleler ile bazı mukatta harflerin birer ayet sayılıp sayılmaması, bazı ayetlerin birleştirilerek sayılması, buralardaki ihtilaflar gibi farklı sayım kriterleri sebebiyle ayetlerin sayısı farklı rakamlarla ifade edilmiştir. Mushaflardaki mevcut numaralandırmaya göre ayet sayısı 6236’dır. Daha çok kabul edilen görüş de budur. Süreler şekil bakımından...
7 Kasım 2021 06:30
Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı insanların inançlarını düzeltmek, ahlakını güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzene koymak: ilahi irade, rıza ve düzene uygun bir dünya hayatından sonra ve bu sayede onlara ebedi saadetlerini kazandırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için: Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının, “yaratıcı, varlığı zaruri,...
17 Ekim 2021 14:44
Kur’an Okumaya Euzü Besmele ile Başlamanın Hükmü Euzü veya istiaze diye bilinen bu cümle bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır.”Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın (1)” şeklinde buyrulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce ‘euzü…’ ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblis olan...
8 Ekim 2021 18:05
Kur’an’da 7 harf üzerine zikredilen hadislerle yapılan açıklamalardan ortaya çıkan sonuç şudur: Kur’an’a muhatap olan Arap kabileleri, ortak bir dil (Arapça) konuşmakla beraber aralarında lehçe farkları vardı ve farklı kabileler, bazı kavramlar ve nesneler (maddi varlıklar) için farklı kelimeler kullanırlardı Hz. Peygamber Kureyş kabilesindendi ve bu kabilenin dili en gelişmiş...
7 Ekim 2021 14:15
Süre ve ayetlerin geliş zamanlarıyla Kur’an’da ki sıralama aynı değildir. Allah, peygamberine ayetlerin ve -aksini iddia edenler varsa da güçlü delillere dayalı tespite göre- sürelerin, ileride cilt haline getirilirken uygulanacak sıralama şeklini de bildirmiştir. Ayet ve sürelerin gelişi, o sırada yaşayan ve Kur’an’a muhatap olan fertlerin ve genel olarak toplumun...
21 Eylül 2021 12:00
Tefsir ve Te’vil Nedir ve Tanımı Nasıldır? Kur’an ilimlerinin en önemlisi tefsirdir, diğer ilimler onun yardımcısı gibidir. Çünkü tefsir Kur’an’ı anlama ve açıklamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Kur’an anlaşılmadıkça uygulanamaz, uygulanmadıkça da İslam’a göre insanların yaratılış sebebi olan- Allah’a kulluk, O’nun rızasına uygun bir hayat gerçekleşemez Kur’an’ı anlamak. Allah’ın ne demek...
27 Temmuz 2021 07:00
Tebbet Süresi Mushaftaki sıralamada 111, iniş sırasına göre 6 süredir. Mekke döneminde Fatiha süresinden sonra, Tekvir süresinden önce inmiştir. Tebbet Süresi 1. Ayet:1- Ebu Leheb’in iki eli kurusun, helak oldu zaten, Tebbet Süresi 2. Ayet: Malı da, kazandığı da kendisine fayda vermedi Tebbet Süresi 3. Ayet: Alevli bir ateşi boylayacaktır...
12 Temmuz 2021 21:00
Hud süresi hem üslup hem de içerik bakımından bir önceki Yunus süresiyle büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu sürede de ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, O’nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına Yunus süresinde özet olarak, burada ise daha geniş...
10 Temmuz 2021 01:00
Hud Süresi 1-3 Arası ayetlerin Meali ve Tefsiri Hud Süresi 1-3 Ayetin Meali: Elif-Lam-Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Buyurmuştur ki) Allah’tan başkasına tapmayın. (Onlara şöyle de:) Şüphe yok ki ben de O’nun tarafından size gönderilmiş bir...
9 Temmuz 2021 23:00
Kafirun Süresi 6 ayettir ve 109. sıradaki süredir Kafirun Süresi 1. Ayet: De ki: “Ey inkarcılar! Kafirun Süresi 2. Ayet: Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Kafirun Süresi 3. Ayet: Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Kafirun Süresi 4. Ayet: Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Kafirun Süresi 5. Ayet: Siz...
8 Temmuz 2021 15:00
Necm Süresi; Mushafta ki sıralamada elli üçüncü, iniş sırasına göre yirmi üçüncü süredir. Necm Süresi; Mushafta ki sıralamada elli üçüncü, iniş sırasına göre yirmi üçüncü süredir. İhlas süresinden sonra, Abese süresinden önce Mekke de nazil olmuştur. Sadece 32. ayetinin Medine’de indiği rivayet edilmiştir, fakat bu ayetin öncesi ve sonrasıyla olan...
7 Temmuz 2021 17:00
Kamer Süresi Mekkidir ve 55 ayettir Kamer Süresi 9-17 Ayet: Bunlardan önce Nuh’un kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar, “Delinin biri!” dediler ve o görevinden alıkondu.Bunun üzerine Nuh, “Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!” diye rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de...
7 Temmuz 2021 09:00
Kamer Süresi 2-8 Ayet: Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip, “Bu öteden beri bilinen bir sihir!” derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular; oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi; Eksiksiz bir hikmet! Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan...
7 Temmuz 2021 07:00
İnşikaku’l Kamer Kamer Süresi 1. Ayet: Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre ayın yarıldığını belirten cümle Mekkelilerin kendisinden bir mucize istemeleri üzerine Hz. Peygamber’in eliyle işaret edip ayı ikiye bölmesini ve sonra tekrar işaret edip birleştirmesini ifade etmektedir. Bu mucize İslami literatürde inşikaku’l kamer veya şakku’l-kamer (ayın...
6 Temmuz 2021 21:00
İhlas Süresi Mushafta ki sıralamada 112, iniş sırasına göre 22 süredir. Nas süresinden sonra, Necm süresinden önce Mekke de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sürenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler. Medine’de indiğini...
4 Temmuz 2021 09:00
İndiği Yer : Mekke İniş Sırası : 13 Ayet sayısı : 3 Asr Süresi Mushafta ki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü süredir. İnşirah süresinden sonra, Adiyat süresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Adını birinci ayette geçen ve zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara...
4 Temmuz 2021 05:00
Bakara Süresi Mushaf’ta 2, sıralamada 8. süredir. Medine de nazil olmuştur. Kur’an’ın en uzun süresidir. Tamamının bir nuzül sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş sebepleri vardır. Bakara Süresi adını 67-71 ayetlerdeki kıssadan almıştır. Buna göre Allah Teala Hz Musa aracılığı ile İsrailoğullarına bir inek (bakara) kesmelerini emretmiştir. Onlar...
4 Mayıs 2021 12:36