Etiket: Ahmed Gürkan / İslam Kültürünün Garbi Medenileştirilmesi

Azizlerden Hieronymus (Ö:1420) kendi zamanında Galyada henüz insan eti yiyenler bulunduğunu yazar. (Başka kabileler için ne diyebilirim. Ben kendim gençliğimde Galya’da bir Birtanya kabilesi olan Attikatların insan eti yediklerini gözlerimle gördüm) der. 1200 yıllarında Salzburg’da tek kadınla yaşayan papazlara evliya gözü ile bakılırdı. Lüttich piskoposu Heinrich, azlini müteakip 6 Eylül...
17 Ocak 2022 23:00
Dinimiz İslam’a göre çok evlilik ve ilgili ayet Ailede bahis açılınca, akla hemen kadın hukuku gelir. Esasen kadın hukuku mevzuunda İslamiyet aleyhinde birçok propagandalar yapılmış ve sebep olarak dörde kadar evlenmeye müsaade edilmiş olması, tesettür keyfiyeti ve talak (boşama ve boşanma) meseleleri gösterilmektedir. Dört kadınla evlenebilme imkanını veren ayet-i celilenin...
13 Kasım 2021 02:00
Peygamberimizin neden çok evlilik yapmıştır ve çok evlilik yapmasının nedenleri, hikmetleri Hz Aişe’yi istisna edersek, Hz Muhammed’in diğer eşleri ya dul ya da boşanmış kadınlardır Hz Muhammed 53 yaşına kadar tek zevce ile yaşamıştır. Bu zevcelerin beşi himayeye muhtaç kimsesiz dullar, üçü de siyasi dostluk ve iyi komşuluk temini ve...
10 Eylül 2021 00:30
Maddeler Halinde Siyonist Teşkilatının Kuralları 1- Genç nesilleri ahlaka mugayir telkinlerle ifsad etmeli 2- Aile hayatını yıkmalı 3- İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmeli 4- Sanatı zayıflatarak edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokmalı 5- Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vak’alar uydurmalı 6- Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü...
18 Haziran 2021 00:37
İslam hukuku felsefesi, haklı olarak herkesin takdirini kazanmıştır. İslam kanunları, tab’anın üzerine ağır basan angarya değil akla en uygun gelen şeylerdir İslam hukuku felsefesi, haklı olarak herkesin takdirini kazanmıştır. İslam kanunları, tab’anın üzerine ağır basan angarya değil akla en uygun gelen şeylerdir. İslam hukukçuları derler ki: Hukuk hükümleri, hüsn (iyi),...
7 Nisan 2021 00:07