Kur’an-ı Kerim Kaç Ayet ve Kaç Kelimeden Oluşmaktadır?

24 Ocak 2021 06:45
0

Kur’an kıraati uzmanları bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ayrı ayrı sayılar bildirmişlerdir. Bu görüşler içerisinde en sağlıklı olanı, Küfe ekolünün ortaya koydukları görüş ve tespitlerdir.

Bunların tespit ettikleri sayı, bizzat Hz Ali b. Ebu Talib’e nispet edilmekte / dayandırılmaktadır. Buna göre, Kur’an ayetlerinin sayısı toplam olarak bugünkü Kur’an’larda gördüğümüz gibi 6236 ayettir.

Yukarıdaki sayısının dışında farklı sayıları da gündeme getirenler olmuşlardır.

 • Abdullah b. Mes’ud’a göre, Kur’an ayetleri 6218
 • İbn Abbas’a göre Kur’an ayetleri 6216
 • İsmail b. Cafer Medeni’ye göre Kur’an ayetleri 6214
 • Mekke alimlerine göre Kur’an ayetleri  6212
 • Basra’lı alimlere göre Kur’an ayetleri 6199
 • Bazı Şam’lı alimlere göre Kur’an ayetleri 6250
 • Genelin görüşüne göre Kur’an ayetleri 6666’dır.

En doğru olan ise, başta verdiğimiz ve Hz Ali’ye dayandırılan sayıdır ki, bu sayıda 6236’dır. Ayrıca Kur’an kelimelerinin sayısı konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür.

 • Hamid el-Arac’a göre: 7630 kelime
 • Mücahid’e göre: 77250 kelime
 • İbrahim et-Tevmi’ye göre: 77439 kelime
 • Ata b. Yasar’a göre: 77439 kelime
 • Abdulaziz b. Abdullah’a göre: 77436 kelime

Yukarıda ki rakamları verenler olduğu gibi, başka rakamlar verenler de vardır. Şüphesiz Allah en iyisini bilir.

Abdullah b. Mes’ud  şöyle demiştir:

Kur’an harflerinin sayısı 322670’dir. Dolayısıyla Kur’an okuyan bir kimse için Kur’an’ın her bir harfine karşılık on sevap ve iyilik vardır.

 • Abdullah b. Abbas da şöyle der: Kur’an’ın bütün harflerinin sayısı 323621 veya 323670’dir
 • Mücahid’e göre: 321621 harftir
 • İbrahim Tevmi’ye göre: 323023 harftir
 • Abdulaziz b. Abdullah’a göre: 321200 harftir.
 • Diğer bir görüşe göre; 321200 harftir. Bir öncekiyle aynıdır.

Elif Harfi 48872 tanedir

 • Ba Harfi: 10428 tanedir
 • Ta Harfi: 10199 tanedir
 • Sa Hafi: 10276 tanedir
 • Cim Harfi: 3293 tanedir
 • Ha Harfi: 3993 tanedir
 • Noktalı Ha Harfi: 2416 tanedir
 • Dal Harfi: 5672 tanedir
 • Zal Harfi: 4697 tanedir
 • Ra Harfi: 11793 tanedir
 • Za Keskin Ze Harfi: 1590 tanedir
 • Sin Harfi: 5891 tanedir
 • Şin Harfi: 2253 tanedir
 • Sad Harfi: 2013 tanedir
 • Dat Harfi: 1617 tanedir
 • Ta veya Ti Harfi: 1470 tanedir
 • Za veya Zı Harfi: 842 tanedir
 • Ayn Harfi: 9220 tanedir
 • Ğayn Harfi: 2218 tanedir
 • Fa Harfi: 8499 tanedir
 • Kaf Harfi: 6813 tanedir
 • Kef Harfi: 9500 tanedir
 • Lam Harfi: 30432 tanedir
 • Mim Harfi: 26135 tanedir
 • Nun Harfi: 26560 tanedir
 • Vav Harfi: 25536 tanedir
 • Ha-He Harfi: 10070 tanedir
 • Lamelif Harfi: 4720 tanedir
 • Ya Harfi: 25919 tanedir.

Bu konuda farklı görüşler vardır. Çünkü Kur’an ilminde uzman olanlardan bir grup böyle yorumlamışlardır. En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Ebu’l-Leys Semerkandi / Bostanü’l Arifin / bkz: 97-99

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.