ref: refs/heads/v3.0

Kız ve Erkekte En İdeal Evlenme Yaşı Kaçtır

Kız ve Erkekte En İdeal Evlenme Yaşı Kaçtır
24 Kasım 2021 20:30
9.952

Anne ve babaların çocuklarını evlendirmede dikkat edeceği, göz önünde tutacağı hususlardan biride yaş haddidir. Akil baliğ (ergenlik çağına ermiş) olan erkek ve kız çocukları evlenmeye her ne kadar müsait iseler de, bir çok yönden küçük yaşta evlendirilmeleri zararlıdır.

Mesela; Küçük yaşta evlendirilen erkek çocuğu tahsilinden, büyümesinden, istikbalini kazanacak güzel bir sanattan mahrum olur. Bunun için İmam-ı A’zam Hz talebesi İmam Ebu Yusuf’a vasiyetinde;

‘İlmi okumadan ve ihtiyaçlarını temin etmeden evlenme. Evvela ilmi tahsil et, sonra helalinden mal kazan, sonra da evlen’ buyurmuşlardır.

İslamiyet’te aile vazifeleri ve kadın hukuku nedir? Kadın nasıl idare edilir?

Hepiniz çobansınız. Erkek ailesinin çobanıdır hadis-i şerifince çobanlık vazifesini bilemeyeceği için, ailesini idare edemeyip, zaman zaman kavgalar, gürültüler, geçimsizlikler ortaya çıkar, sonunda da meşakkat ve ızdıraplara, ayrılmalara kadar yol açar.

Küçük yaşta evlendirilmiş kız ve erkek çocuğunun, ailevi ilişkileri gerektiği gibi yerine getiremeyerek birbirlerini tatmin edemeyeceklerinden, türlü fitnelere sebep olurlar.

Aynı zamanda küçük yaşta evlenen kız çocukları doğum yaparken zorluk çektikleri gibi, doğumdan sonra da onlardan meydana gelen çocuklar cismen, aklen, küçük, zayıf ve cılız olurlar

Küçük yaşta evlendirilen bir erkek çocuğu evlenmedeki esas maksadı anlayıp kavramayarak kendini şehvet cereyanına kaptırıp, aşırılığa gider ve az bir zamanda kuvvetten düşer zayıflar. Çeşitli hastalıklara yakalanmaya sebep olur. Daha cismen gelişeceği tahsil terbiyeye ve hayat tecrübeleri ile uğraşacağı yerde, sonu olmayan boş arzularının kurbanı, nefsinin esiri olur

İşte hep bu saydıklarımız ve daha da sayamadıklarımız, küçük yaşta evlenmenin doğurduğu kötü neticelerdir. Onun için her anne ve baba bu vazifelere titizlikle davranarak hareket etmeli, çocuklarının bedenen, fikren gelişmelerini temine çalışmalıdır.

Anne ve babaların çocuklarını evlendirmede dikkat edecekleri göz önünde tutacakları esaslardan biri de, evlenecek olan erkeğin yaşça kızdan büyük olmasıdır.

Kitaplarımızda kadının dört şeyde erkekten aşağı olmasının faydalı olacağı yazılır. Yaş, boy, mal ve nesebidir (soyu, asaleti). Bunun sebebi de kadının daima efendisini aile reisi olarak tanıyıp itaatli olması, bütün emirlerini layıkı ile yapması ve onu küçük ve aşağı görmemesi yönündendir. Bu dört şeyin başında da yaş meselesi gelir.

Kız ve erkek çocuklarının evlenmelerinde yaş haddi erkeklerin 25, kadınların 20’den evvel evlenmeleri tavsiye olunursa da, cinsi olgunluk, ırk, iklim, mühit kadın ve erkeğe göre değişir.

Bu sebeple evlilik çağının hududu pek sabit değildir. Genellikle bu çağ 13-14 yaşlarında yumurtalıkların faaliyetleri ile başlarsa da asıl tabii çağ uzviyetin bu yolda tam bir olgunluk gösterdiği 18-20 yaşlarıdır. Bu yaş, kuzey soğuk iklimlerde 20-25’e kadar yükselir. Güneye doğru sıcak iklimlerde 10-12’ye kadar düşer.

Hülasa vücudun sıhhat ve afiyeti yerinde olup, bedenen ve aklen olgunlaştıktan sonra, halk tabiriyle oturaklaştıktan sonra kız ve erkek çocuklarının evlenmeleri doğru olur.

Kız çocukları gerek zihni, gerek cinsi bakımından erkek çocuklarından daha çabuk olgunlaşırsa da, buna rağmen erkeklerden evvel ihtiyarlar ve çocuk yapma kabiliyetini kaybederler. Bu yüzden evlenecek erkek ve kadının arasında belirli bir yaş farkı olmalıdır.

El ele verecek erkek ve kızın yaşları bir olursa kadın erken çöker ve çöktüğü çağda erkek tamamıyla dinç kaldığından, kadın erkeğini ekseriye oyalayamaz. İnsanı oyalayan, yuvasına bağlayan en kuvvetli bağ, hissi ve cinsi bağlardır. Yuvasında oyalanamayan erkek oyalanacak yer arar, yuvanın saadetini bozar dağıtır.

Kırkından sonra azanlar daha çok bir yaşta evlenenler, aşka doyamayanlardır.

Onun için evlenecek erkek alacağı kızdan beş, on yaş farklı olmalıdır. Bu halde erkek ve kadın birbirini hep oyalar, beraber kocar, cinsi çöküntüler beraber olur. Yuvasının saadeti dış tecavüzlerden korunmuş olur.

Evleneceklerin yaşları arasında pek büyük bir farklılık da olmamalıdır. Kadın erkek birbirini sevecek, okşayacak, birbirinin dilinden anlayacak bir çağda olmalıdır. Bilhassa cinsi olgunlukları arasında bir ahenk bulunmalıdır.

Kadın ve erkek arasındaki yaş farkı genişledikçe, birliğin bağları gevşer, şiiriyeti kaybolur. Birçok facialara sahne olur

Kaynak: Osman Karabulut / İslam’da Evlilik Ve Mahremiyetleri / bkz: 20-21

Yorumlar

  1. Fatih kerim dedi ki:

    Güzel