Sorularla Dinimiz İslam

Kuran ve Sünnet ışığında soru ve cevaplarla Dinimiz İslam

Cinsel ilişkiye girdikten sonra tekrar cinsel ilişkide bulunmak veya uyumak isteyen kimseye, yıkanması veya abdest alması tavsiye edilmiştir. Hiç değilse ellerini ve avret yerlerini yıkaması güzel olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu durumda abdest almayı tavsiye etmiş, artı bunun vücuda daha fazla kuvvet ve dinçlik kazandıracağını bildirmiştir. Hanımı ile cinsel ilişkiye...
4 Nisan 2022 03:48
Soru: Kısa bir zamanda işlenen küfre karşılık, sonsuz cehennemde hapis nasıl adalet olur? Cevap: Sene 365 gün olarak hesaplandığında, bir dakikada işlenen cinayetin 7 milyon 884 bin dakika hapis gerektirmesi adil bir kanunken; bir dakika küfür bin cinayet hükmünde olduğundan; Ömrünün yirmi senesini küfürle geçiren ve kafir olarak ölen bir...
4 Nisan 2022 00:11
Namaz dışındaki farz ibadetlerden oruç, zekat, hac ve kurban için para veya yerine bedel bularak ödeme şekli vardır. Vefat eden bir kimsenin tutamadığı oruçları için, fakirlere fidye verme imkanı vardır. Bu şekilde oruç borcu ödenmiş olur. Fidye için, varsa ölenin bıraktığı malının üçte birinden ödenir. Yoksa varisleri isterse kendi mallarından...
3 Nisan 2022 14:47
Namaz kılınan yerde olmaması gereken şeyler nelerdir ve resim bulunan odada namaz kılmak caiz midir günah mıdır? Cevap: Dereler, dağlar, ormanlar gibi cansız resimlerin bulunduğu odada namaz kılmak mekruh değildir. Ancak kıble tarafına asılmaması gerekir. Eğer canlı resim olursa, orada namaz kılmak mekruhtur. Resim, namaz kılanın önünde değil de sağ,...
3 Nisan 2022 00:13
Kadın kadına cemaat yaparken, kadın kadına imam olup namaz kıldırabilir mi, kıldırabilirse bunun hükmü ve uygulaması nasıldır? Cevap: Bir kadının erkeklere imamlık yapması caiz değildir. Kadının kadınlara imamlık yapması kerahetle câizdir. Bu durumda imam olan hanım cemaat olan hanımlarla aynı safta durur, öne geçmesi mekruhtur. Hz Aişe ve Ümmü Seleme...
3 Nisan 2022 00:01
Dinimiz İslam’a göre bir kişinin zengin sayılması için ne kadar parası, altını, gümüşü vesaire olmalıdır veya zenginlik ölçüsü neye göre belirlenmiştir? Cevap: Dinimizde, hacet-i asliye denen temel ihtiyaçlarının dışında ortalama 85 gr. altına veya 600 gr. gümüşe veya bunların değerinde para ve mala sahip kimse zengin sayılır. Temel ihtiyaçlar, oturulacak...
2 Nisan 2022 12:46
Soru: Dinimiz İslam’a göre ve diyanetin fetvasına göre kadınların cenaze namazı kılması caiz midir ve bunun hükmü nedir? Cevap: Cenaze namazı erkeklere farz-ı kifayedir. Bazı Müslüman erkekler bunu yapınca, o beldedeki diğer Müslümanlardan sorumluluk düşer. Kadınların cenaze namazı kılmaları caizdir, ancak bunu erkeklere karışmadan, örtü ve edeplerine dikkat ederek yapmaları...
2 Nisan 2022 02:58
Soru: Ölüyü öpmek ve ölen kişinin yüzüne bakmak caiz midir? Cevap: Vefat etmiş bir kimsenin yüzüne bakmak, onu öpmek caizdir. Hz. Peygamber (s.a.v) ashaptan Osman b. Maz’un (r.a) vefat ettiğinde yüzünü öpmüş ve ağlamıştır. Aynı şekilde Hz. Ebu Bekir (r.a) alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) vefat ettiği...
2 Nisan 2022 02:47
Soru: Yüce Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki, Kur’an’da çok şiddetle ve ısrarla ibadeti terk etmeyi yasaklayıp terk edenleri cehennem gibi dehşetli bir cezayla tehdit ediyor.? Önemsiz, küçük bir hataya karşı sonsuz bir şiddet göstermek, ölçülü, dosdoğru ve adaletli olan Kur’an’ın ifadelerine nasıl yakışır? Cevap: Evet, Yüce Allah; ne...
25 Mart 2022 00:19
Soru: Kıyamet hadiseleri ölmüş insanların ruhlarına tesir edecek mi? Cevap: Derecelerine göre tesir edecek. Meleklerin kahır tecellilerinden kendilerine göre müteessir olmaları gibi… Nasıl ki bir insan, sıcak bir yerdeyken dışarıda kar ve tipi içinde titreyenleri görse, aklı ve vicdanı vasıtasıyla onun tesirini bir parça hisseder. Aynen öyle de, şuur sahibi...
11 Mart 2022 20:54
Soru: Yüce Allah insana musibetleri veriyor, belaları insana ve canlılara musallat ediyor. Bu, bilhassa masum insanlara, hatta hayvanlara zulüm değil mi? Cevap: Haşa ! Mülk O’nundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Acaba sanatkar bir zat, bir ücret karşılığında seni model yapıp gayet sanatlı şekilde dokuduğu süslü bir elbiseyi sana giydirse;...
11 Mart 2022 18:26
Soru: Hz Adem‘in (a.s) cennetten çıkarılması ve bir kısım in sanların cehenneme atılması hangi hikmete dayanır? Cevap: Bunun hikmeti, insanın vazifelendirilmesidir. O, öyle bir vazifeye memur edilerek dünyaya gönderilmiştir ki, insanın bütün manevi yükselişi, kabiliyetlerinin açığa çıkması, gelişmesi ve mahiyetinin Cenab-ı Hakk’ın bütün isimlerine kuşatıcı bir ayna olması, o vazifenin...
10 Mart 2022 23:52
Soru: Bazı şahısların hatası yüzünden gelen bu musibetin memlekette bir derece umumi hal almasının sebebi, yani suçlunun yanında suçsuzunda, kurunun da yaşında yanmasının sebebi ve hikmeti nedir? Cevap: Umumi musibet, çoğunluğun hatasından ileri gelmesi yönüyle, insanların büyük kısmını o zalim şahısların icraatına filen ve ya onu lüzumlu sayarak veyahut onların...
2 Mart 2022 13:25
Soru: Bunca bela ve felaketler neden gayr-i Müslimlerin memleketlerine değil de biçare Müslümanların başına geliyor? Cevap: Büyük hataların ve cinayetlerin cezası ertelenerek büyük merkezlerde, küçücük suçlarınki ise hemen küçük merkezlerde verilir. Aynen bunun gibi, mühim bir hikmete binaen, kafirlerin cinayetlerinin büyük kısmı mahşerdeki büyük mahkemeye bırakılıyor. Müminlerin hatalarının cezası ise...
2 Mart 2022 13:15
Soru: Kabir azabı neden olur, kabir azabı çekmeye ve kabir azabına maruz kalmaya sebep olan şeyler nelerdir? Cevap: Katade diyor ki; Kabir azabı 3 şeyden olur; Üçte biri gıybet etmekten Üçte biri idrardan Üçte biri koğuculuktan (laf taşımak) Kaynak: İmam Gazali / Kalplerin Tesellisi (Sülvetülarifin) / bkz:
1 Mart 2022 02:09
Kıble beştir: Arş, Kürsi, Beytülmamur, Kabe ve Beytülmakdis Arş: Arş’ı taşıyanların kıblesidir Kürsi: Kerubiyenin kıblesidir Beytülmamur: Gök halkının kıblesidir Kabe: Müslümanların kıblesidir Beytülmakdis: İsrail oğullarının kıblesidir Kaynak: İmam Gazali / Kalplerin Tesellisi (Sülvetülarifin) / bkz: 15
27 Şubat 2022 23:59
Müminlerin anneleri anlamına gelen peygamber eşleri • Hatice binti Huveylid (r.a.), • Sevde binti Zem’a. (r.a.), • Aişe-i Sıddıka binti Ebi Bekir (r.a.), • Hafsa binti Ömer bin el- Hattab (r.a.), • Zeyneb binti Huzeyme (r.a.), • Ümmi Seleme (r.a.), • Zeyneb binti Cahş (r.a.), • Cüveyriye binti’l – Haris...
20 Şubat 2022 15:07
Soru: Su bulamadığım veya suyu kullanma ihtimalim olmadığı zaman, cenaze namazını abdestsiz kılabilir miyim? Cevap: Namaz kılınmasını engelleyen gusül abdesti almayı gerektiren vb bir durum yoksa; Kişi değil cenaze namazı, vakit namazını bile su yok gerekçesi ile kazaya bırakamaz ve abdestsiz cenaze namazı ve vakit namazları, kısaca hiçbir namazı kılamaz....
18 Şubat 2022 16:30