Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Namaz İlmihali

Kuran ve Sünnete göre dinimiz İslam bünyesinde namaz kılmanın anlam ve önemi, namaz kılmanın faydaları ve ahirette namaz kılanlara verilecek mükafatlar, namaz kılmayanların cehenneme gireceği kısaca namaz dinin direğidir hadis-i şerifi beyanınca namazla ilgili merak ettiğiniz bir çok meseleye bu bölümde cevap bulabilirsiniz

Ve Rabbin dedi ki Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir “De ki: “Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a has kılarak gönülden O’na kulluk etmem emredildi (1)”. O halde ey insanoğlu “Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir (2)”. Peki sen (biz) ne cevap verdin? Oysa yüce Allah...
24 Temmuz 2021 07:00
Namazda kalbin hazır olmasını sağlamak için tek çare yükselme arzusunu namaza bağlamaktır. Huzur’u Kalb: Dünya ile ilgili her türlü düşünceden sıyrılıp, yalnız yapılan işle (namazla) meşgul olmak ve okuduğu şeyi düşünmek  Namazda Kur’an okunduğuna göre, kalbi yalnız onunla meşgul etmek demektir. Sebebi: Kalbin hazır olmasının nedeni, yardım görme ve böylece...
24 Temmuz 2021 05:00
Namazın Sünnetleri Kısaca ve Özet Şekilde Şu Şekildedir: 1 ▬ Beş vakit namaz ve cuma namazı için ezan okumak ve kamet getirmek sünnettir. Vaktinde cemaatle kılınan her farz namaz için ezan ve kamet sünnet olduğu gibi, kazaya kalıp da cemaatle kılınacak olan farz namazlar için de sünnettir. Birçok namaz cemaatle...
24 Temmuz 2021 03:00
Namazın dışındaki farzlar altı tanedir: Hadesten ve Necasetten Taharet, Setr-i Avret, İstikbal-i Kıble, Vakit, Niyet 1 ▬ Hadesten Taharet: Hades genel olarak hükmi kirlilik, hadesten taharet de bu hükmi kirlilikten temizlenme demektir. Abdestsizlik durumu; yani namaz abdestinin olmayışı ve cünüplük hali, dini liberatürde ‘hades’ yani hükmi kirlilik olarak nitelendirilir. Hadesten...
24 Temmuz 2021 01:00
Kelime-i şehadetten sonra İslam’ın en önemli rüknu olan namaz, günde beş ayrı zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir görevdir. Bütün hak dinler, insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’de Peygamber olarak gönderilişinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman, güneşin doğuşundan ve batışından olmak...
23 Temmuz 2021 23:00
Namaz, Allah’ın ahit aldığı bir ibadettir. Namaz, Müslümanlar ile kafirleri birbirinden ayırır. Hz Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: ‘Bizim ile onlar arasındaki ahit, namazdır. Her kim namazı terk ederse kafir olur’. Ahitten maksat ise Allah’ın yapılması için Müslümanlardan söz aldığı ameldir. Hz Peygamber (s.a.v) ashabından namaz kılmaları konusunda biat almıştır....
23 Temmuz 2021 13:00
Namaz İnsanı, Ahlak Dışı Davranışlardan Meşru Olmayan İşlerden Uzak Tutar Bir ayet-i kerimede yüce Allah: “Muhakkak ki namaz, insanı, ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar (Ankebut Süresi 45)” ve Peygamber Efendimiz de diyor ki: Sahibini kötülükten alıkoymayan namaz. Allah’tan uzaklaştırmaktan başka bir şeyi artırmaz şeklinde buyurmuştur. Yüce Allah...
22 Temmuz 2021 09:00
Namaz Mü’minin Miracıdır Allah’a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taatte devam eden erkekler ve taatte devam eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve...
22 Temmuz 2021 07:00
Namaz Kılmayan Hayvandır Değil, Kıldığın Namaz Senin Hayvanlık Etmeni Engellemiyorsa O Namaza Yeniden Başla Kaba, sözü saksıya koyup kafa göz dalan. İri kıyım düşüncesiz. Seyrek empati. Hak yeme obezi. Bir deri bir kemik merhamet. Bütün bu söylediklerimin muhatabı son zamanlardaki halimiz. Hafta başında bir söz duydum. Klavyem zonkladı: Namaz kılmayan hayvandır...
22 Temmuz 2021 05:00
Kur’an da nerede namazdan bahsedilmişse dosdoğru kılmak kaydına bağlandığını görürsün. Buna karşılık münafıklardan bahsederken yüce Allah şöyle buyuruyor: Namazlarının şuurunda olmayan namaz kılanların vay haline (1) Görülüyor ki Yüce Allah (c.c) müminlerden ‘Namazı dosdoğru kılanlar‘ diye bahsederken münafıklardan sadece ‘namaz kılanlar’ diye bahsetmektedir. Bunun sebebi, namazı kılanlar çok olmakla birlikte...
19 Temmuz 2021 21:00
İnsanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur’an, kendine has sebeplerden dolayı indiği andan itibaren yazılmış, ezberlenmiş, sürekli okunmuş, gerek vahyin kendisine geldiği Peygamber ve gerekse daha sonraki dönemlerde hiçbir değişikliğe maruz kalmadan mevcudiyetini günümüze kadar korumuştur. Şüphesiz ki bu böyle bir korunma kolay değildir. Aradan asırlar geçmesine, seven sevmeyen birçok kimsenin...
19 Temmuz 2021 17:00
Allah Resulü (s.a.v) Miraç yolculuğunun bir kısmını anlattıktan sonra: (Devamla) buyurdu ki: Allah bana vahyettiklerini vahyetti ve bana bir gün bir gecede elli vakit namazı farz kıldı. Bende indim. Nihayet Musa’nın yanına geldiğimde: Rabbim, ümmetine neyi farz kıldı dedi. Ben: Bir gün bir gecede elli namaz dedim. Musa: Rabbine dön,...
19 Temmuz 2021 15:00
Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et! Muhakkak ki namaz, insanı, ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar Geçen bölümlerde de söylendiği üzere; hakkıyla eda edilen namazın insanları olgunlaştırıp, eğittiği, Allah’ın yasaklamış olduğu gayri-meşru ilişkilerden alıkoyup kişiyi olgunlaştırdığı gerçeğini belirtmiştik. Kaldı ki yüce Allah bu beyanda “Sana...
17 Temmuz 2021 17:00
Bir zamanlar, yaşı, cüssesi ve mevkisi büyük bir adam bana dedi ki; Namaz iyidir. Fakat her gün beşer defa kılmak insana çok geliyor. Bitmediğinden usanç veriyor. O adamın bu sözünden hayli zaman sonra nefsimi dinledim, aynı sözleri söylediğini işittim. Ona baktım, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi aldığını gördüm. O vakit...
17 Temmuz 2021 15:00
Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih etmek, O’nun yüceliğini ilan ve O’na şükretmektir. ▬ Yani, celaline karşı sözle ve fiilen Sübhanallah deyip O’nu takdis etmek… ▬ Kemaline karşı sözle ve amelle Allahü Ekber deyip yüceliğini ilan etmek… ▬ Cemaline karşı da kalp, dil ve bedenle Elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek ki, tesbih,...
5 Haziran 2021 00:46
Namaz kılmanın dinimiz İslam’da ne kadar önemli mühim bir ibadet olduğuna dair Namazın ne kadar kıymetli ve mühim olduğunu, ne kadar az bir gayretle ne çok şey kazandırdığını, namazsız insanın ne kadar divane ve zararda olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kesin bir şekilde anlamak istersen, şu temsili hikayeciğe...
4 Haziran 2021 01:28
Namaz kıldığımız halde halen günah işliyorsak , selam verdikten hemen sonra yine gıybet ediyorsak bir sıkıntı vardır demektir. Ayeti kerime de namaz bizi kötülüklerden koruyor diye okuyoruz . Peki neden biz namaz kıldığımız halde neden halen aynı şeylere devam ediyoruz? Esselamü Aleyküm kardeşlerim….! Namaz kıldığımız halde halen günah işliyorsak ,...
2 Nisan 2021 20:30
Dünyevi telaş ve ihtiyaçlar namazdaki huzuru ve huşuyu azaltabilir. Namaza abdesti sıkışık bir şekilde durulmamalıdır. Rahat bir durumda huzur içinde namaz kılınmalıdır. Bu durum abdestin ve namazın bozulmasına sebep olabilir. Namazda abdestin bozulması iki şekilde olur. Biri kendi isteği olmayarak namaz kılarken abdesti bozulan kişi: Hiç konuşmadan hemen en yakın...
25 Şubat 2021 19:28