Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Kaza ve Kadere İman

Kaza ve Kader Ne Demektir, Kaza ve kadere iman etmenin anlam ve önemi, kaderimiz değişir mi?, dua kaderi değiştirir mi?, Kaderle ilgili merak ettiğiniz her haber Kaza ve Kader kategorisi altında mevcuttur. Sitenin Arama motorunu kullanarak istediğiniz konuya ulaşabilirsiniz

Yüce Allah Kitabı Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır; “Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir (Müddessir’19”. Başka bir ayet-i celilede ise “Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. (Tur Süresi’19)” şeklinde buyurmaktadır. Evet herkes ne yapmışsa, kendi iradesi dahilinde, kendi aklı ile yapmıştır ve bunları yaparken de Rabb’inin rızasını ve gazabını düşünmediyse eğer sonucuna...
28 Temmuz 2021 23:00
1.MESELE: Yüce Allah her canlıya kendini savunabilmesi için gerekli silahlar, kendini yönlendirebilmesi içinde akıl yada iç güdü vermiştir. Nitekim hayvanlar kendilerini savunabilmeleri için çeşitli donanımlara sahiptir. Kimisi zehire, kimisi pençe, kimisi iğne ucu gibi gagalar, kimiside tırnaklara vb ve kendilerine zararı dokunabilecek olayları hissetmeleri içinde hayvanlara bir iç güdü vermiştir....
28 Temmuz 2021 21:00
Muhkem ve Müteşabih Ayetler ile Kadere İman 1.MESELE: Yüce Allah buyurdu ki: “Sana Kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde...
28 Temmuz 2021 19:00
1.MESELE: Hiç kimse yüce Allah’ın kendisi için geçmişinde bilmediği gibi ne şimdisinde nede geleceğinde yani kapalı olan gayba dair konular hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için, bilmediği şeye göre hareket edemeyeceğindendir ki; bildiği konulara göre, emredilen emir ve yasaklara göre hareket etmesi mecburidir ve zaruridir. İşte bu yüzdendir ki sen tedbirini...
28 Temmuz 2021 17:00
1.MESELE: Ve Rabbin dedi ki: “Ve hatırla, o zamanı ki: Meleklere demiştir ki: Adem’e secde ediniz. Onlar da hemen secde ettiler. İblis müstesna, cin taifesinden idi. Rabbinin emrinden çıkıverdi. Şimdi benden gayrı onu ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için bir düşmandır. Zalimler için ne kötü bir...
28 Temmuz 2021 15:00
Tevekkül korunmayı bırakmak olsa idi, yaratılmışların en hayırlısı en hayırlı durumda onu terk ederdi. İmam Şafii namazda iken bile silahı taşımanın vacip olduğunu söyler. Silahlarını alsınlar ayeti emir kipiyle gelmiştir ve emir kipi de vücubiyet ifade eder. O halde tevekkül ihtiyata ve korunmaya engel değildir. Musa’ya insanlar seni öldürmek için...
28 Temmuz 2021 11:00
Eğer ezelde işler takdir edilmiş ise; kimilerinin mutlu kimilerinin de mutsuz olacağı, mutlu olanların mutsuz, mutsuz olanların mutlu olmayacağı takdir edilip yazılmışsa, yapılan ameller kendi zatında mutluluğa varmak ve mutsuzluğu defetmek içinse ve bu amellerin var olacağı daha önceden belirlenmiş ise, neden nefsimizi amellerle yoralım ve onu zevklerinden alıkoyalım. Çünkü...
28 Temmuz 2021 09:00
Kur’an, insanla alakalı kader konusunu ele alırken meseleyi bazen Allah’ın iradesine bakan yönüyle ele alır bazen de insanların iradesine bakan yönüyle ele alır. Olaya bir bütünlük içinde bakılmazsa, iki ayrı açıdan dikkatlere arz edilen bu ayetlerin birbiriyle çeliştiği zannedilir. Fakat durum böyle değildir İnsanın Fiil Ve Hareketlerinde Hür Olduğunu Belirten...
28 Temmuz 2021 07:00
Evlilik kader midir? sorusu çok garip bir sorudur. Çünkü böyle bir soru Allah bu iki kişinin evleneceğini ezelde biliyor muydu? demektir. Evliliğin kader olmaması için; Allah’ın evlenen iki kişiden habersiz olması gerekir. Bu ise ilmi her şeyi, her mekan ve her zaman kuşatan Allah (c.c) hakkında düşünülemez. Cenab-ı Hak olmuş...
14 Temmuz 2021 07:00
İlaç Kullanmak ve Tedavi Olmak Kaderi Değiştirir mi? 1.MESELE= “Şifa ve fayda. Allah Tealanın kulu için takdir ettiği hususlardır. İlaçlara koyduğu faydalar, hikmetinin inceliklerinden olup bunu yalnız O bilir. İlaçlar da, diğer yaratılmışlar gibi O’nun eserleridir. Onları,iyileşme sebepleri kılan yalnız O’dur. Bunların yaratılışı ve tedavi edici özellikleri,tabiplerin işi değildir. Tabipler,...
15 Haziran 2021 00:54
Tevekkül: Kelime olarak güvenmek, bel bağlamak, vekil tayin etmek, sebep ve tedbirde ihmal göstermemek, Allah’a güvenmek, işi O’na havale etmek, O’nun ilmine ve murakebesine sığınmak, kısacası Allah’ı vekil kılmak ve vekile tam olarak itimad etmektir Şöyle de denebilir: Gerekli bütün çabayı sarf ederek, her türlü tedbiri aldıktan sonra, işi tam...
20 Ocak 2021 06:26
İmanın esasları arasında olan kaza ve kadere iman etmenin anlam ve önemi 1. Mesele: Kur’an-ı Kerim’de direk şu sizin kaderinizdir, bu sizin kaderinizdir yada tam anlamı ile kaderle ilgili ifade çok az yerlerde geçmektedir. Ancak bu kader inancına inanmayacağız, inanmayalım demek değildir. Benzetmede hata olmasın. Allah Resulü (s.a.v) kadere inanılması...
20 Ocak 2021 04:48
Külli İrade ve Cüz-i İrade Ne Demek? İki çeşit irade vardır ki, bunlardan birisi külli iradedir ki bu yüce Allah’ın tüm kainat için geçerli olan dilemesidir, sorgulanamaz, müdahale edilemez ve gayba kapalı olduğu için bilinemez. Diğeri ise cüz-i iradedir ki bu da her bireyin kendisini ilgilendiren ve sorumlu tutulduğu irade...
20 Ocak 2021 02:05
Hatalı işler yaptığında kaderi suçlama A kıt akıllı ! Sana sıkıntı veriyor diye Allah’ın kapısından kaçma. Çünkü O, senin yararını senden daha iyi bilir. Sana verdiği sıkıntı da mutlaka bir faydaya ve hikmete bağlıdır. Sana sıkıntı verdiği zaman sebat et ve günahlarına dönüp bak, Allah’tan bolca bağışlanma dile ve tövbe...
20 Ocak 2021 00:30