Oruç tutmak

Dinimiz İslam, Kuran ve sünnet ışığında oruç tutmanın anlam ve önemi, oruç tutmanın faydaları, oruç ne zaman ve nasıl farz kılındır, orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir. Daha fazlası için oruç ilmihali adlı kategoriye bakabilirsiniz

Soru: Oruçlu kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu? Cevap: Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olamayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı...
18 Ocak 2022 00:30
İtikaf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit kılınan bir mescitte ibadet etmek niyetiyle bir süre durmasıdır. İtikafa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Camide itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise, evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir...
15 Ocak 2022 12:30
Muhterem Müslümanlar! Dini hayatımızda çok önemli bir yer olan; orucuyla, namazıyla, zekat ve sadakasıyla ibadet ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerifi geride bırakmış bulunuyoruz. Bu mübarek ayda gücümüz yettiğince oruçlarımızı tutmaya, dini görevlerimizi yerine getirmeye, namazlarımızı kılmaya çalıştık. Fakirleri gözetme ve düşkünlere yardım elimizi uzatmaya gayret ettik. Bol bol Kur’an okuduk...
22 Aralık 2021 10:30
Oruçlunun her saati, her saniyesi Allah’ı ve Allah’ın nimetlerini hatırlatması ve netice itibariyle de en büyük nimet olan Allah’a lika (kavuşma) nimetini hatırlatması itibariyle çok kıymetlidir. İnsanda meleki ve behimi olmak üzere iki yön vardır. İnsan hayvanı hislere ters istikamette yürüdüğü zaman, meleki yönünün geliştiği ve hayvani tarafının azaldığını vicdanen...
12 Aralık 2021 17:00
Tutulması yasaklanan oruçlardan biri de, Ramazan Bayramının Birinci Günü ile Kurban Bayramı günlerinde tutulan oruçlardır. Bayram günleri, yeme, içme, Müslümanlarla bayram sevincini yaşama, onlarla beraber sofraya oturma günleridir. Bu zamanlarda Müslüman oruç tutmayacak, diğer Müslümanlarla beraber aynı şeyleri paylaşmaya çalışacaktır. Bunun için Allah Resulü (s.a.v) bu günlerde oruç tutmayı yasaklamış,...
11 Aralık 2021 23:00
Oruç ; yerine getirilmesi bakımından bedensel bir ibadettir. Bazı bedensel işlevlerin belli bir süre askıya alınmasıdır. Fakat; Oruç tutmanın asıl amacı, bedenin kontrol altına alınması yardımıyla benliğimizi eğitmek ve denetlemektir. Ruhsal ve manevi olarak yücelmek, sıradan istek ve dürtülerimizin baskısından kurtulmaktır. Daha önce amaçlar uğruna basit ve günlük ihtiyaçlarımızı erteleyebilmek,...
5 Aralık 2021 15:30
Savm-ı Davud Orucu Tutmanın Faydaları Birincisi oruç tutulamadığı gün nefse istediği şey verilir ve oruç tutulan günde nefisten ibadet etmesi istenir. Bu ise nefsin lehine ve aleyhine olan şeyleri uzlaştırıp denkleştirmektir. İkincisi: Oruç tutulmayıp yemek yenildiği gün şükür günüdür. Oruç tutulan gün ise sabır günüdür. İman iki yarımdan ibarettir. Şükür...
27 Kasım 2021 07:00
Soru: Orucu kasten bozmanın hükmü nedir? Cevap: Orucu kasten, yani bir mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.v), orucunu bu şekilde bozanların kefaret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Oruç kefareti, iki kameri ay veya 60 gün doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve...
25 Kasım 2021 18:00
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan ayında tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan ayında tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır Ramazan ayından sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç...
7 Kasım 2021 16:30
Öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler. Tutulacak her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir: Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin...
31 Ekim 2021 14:30
Oruç bozulduğu zaman dört şey gerekir Kaza Kefaret Fidye Oruçlulara benzemek suretiyle gündüzün kalan kısmında bir şey yiyip içmemek Orucu kaza etmek her Müslüman, mükellef ve orucu özürlü veya özürsüz olarak tutmamış olan herkese vaciptir. Kefaret ise cinsel ilişkiye girmek sebebiyle vacip olur. Başka bir şeyle kefaretin gerekip gerekmeyeceği konusunda...
20 Eylül 2021 16:30
61 gün oruç tutmak hakkında değişik görüşler var 1 ▬ Kasten ve mazeretsiz olarak ramazan orucunu bozmanın cezası 61 gün oruç tutmaktır. 2 ▬ Ramazan ayında imsak ile iftar arasında cinsi münasebette bulunmak yada kendini tatmin etmek yani mastürbasyon yapmak 61 gün oruç tutmayı gerektirir. Ancak senin 61 gün tutacağın...
18 Eylül 2021 23:30
Soru: Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır? Cevap: Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil...
8 Eylül 2021 18:30
Buna göre bir kimse yolculuktan, hastalığının artmasından (bu durum hastanın kendi kanaatiyle veya uzman Müslüman bir hakimin bildirmesiyle olur); kadınlarda hayız, nifas gibi bir mazeretten dolayı oruç tutmaz veya bozarsa, tutamadıkları gün sayısınca oruç tutmaları farzdır. Bunu Kur’an’ın şu ayeti ifade etmektedir: ‘Sizden kim hasta veya seferi olursa, tutamadığı günler...
22 Ağustos 2021 13:03
Bu ismin verilme sebebi, bu zaman dilimlerinde gecelerin ay, gündüzlerinde güneş ile aydınlatılmış olmasıdır. Bu günlerde tutulan oruçların sevabı, katlanmak suretiyle yıl boyu tutulan orucun sevabı kadardır. Eyyam-ı Biyz Orucu Fazileti Bir iyiliğe karşı on sevap verildiğine göre -kim bir iyilik yaparsa, ona o yaptığının on katı verilir (hadis-i şerifi)-...
22 Ağustos 2021 11:51
Ancak bu devre, tutamadığı gün sayısınca başka zaman tutacaktır. Bir rivayette Muaz (r.a) şöyle demektedir: Ben Hz Aişe (r.a)’ye; Hayızlı bir kadının sadece orucu kaza edip, namazı etmediğinin sebebini sordum. O şöyle cevap verdi: Biz Resulüllah ile beraber bulunduğumuzda, hayızlı iken sadece orucu kaza etmemizi söyler, namaz hakkında herhangi bir...
22 Ağustos 2021 09:39
Diğer bir adı da tatavvu olan nafile, farz olmayan ibadetlerle Allah’a yaklaşmaktır. Kudsi bir hadis-i şerif de Efendimiz (s.a.v) nafilenin önemini şu sözleriyle ifade buyurmuşlardır: ‘Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince...
22 Ağustos 2021 07:57
Madde Madde Orucun Faydaları ∟ Oruç, nefsi terbiye ederek irademizin güçlü olmasını sağlar ∟ Açlık ve susuzluğun verdiği zorluğa dayanmak, tahammül ve sabır sınırlarımızı genişletir ∟ Yemek, içmek gibi bizim için çok önemli ve vazgeçilmez bir alışkanlığı bir ay boyunca Allah için sınırlandırabildiğimizi görürüz. Böylece Allah için her türlü kötü...
22 Ağustos 2021 06:01