İslam’da Kadın ve Kadın İlmihali

Fransız ihtilaliyle (1789) Avrupa’da yapılan Reform ve Rönesans hareketlerinden başlayarak günümüze değin aşama aşama serbestlik zincirini kıran kadın sınıfı, kazandıkları birtakım sosyal haklara karşın, sınır haricinde başıboş yaşamakla manevi değerlerini tümüyle yitirmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz 20. asırda kapitalist ve sosyalist ülkelerde kadının durumu gayet bariz bir şekilde ortadadır. Dünyadaki tüm sosyal hadiselerin temelini ekonomiye bağlayan kapitalizm ve sosyalizm, kökte materyalizme bağlı iki zulüm düzeni oldukları halde, birbirlerini zalimlikle itham etmek suretiyle, insanları aldatarak gönüllerini haktan sapıtma yollarını denemektedirler.

Aksine yaratılışlarından gelen ve sıhhatli olduklarını gösteren, vücudun solunum, boşaltım, terleme ve benzerleri gibi tabii bir fonksiyonudur. Bununla birlikte insanlık tarihinde bu tabii olay, bazıları tarafından kadınlara eziyet etme ve onları küçümseme sebebi olarak kabul edilmiştir. Cahiliye döneminde Araplar, adet görmekte olan kadınlara arkadan, Hıristiyanlar ise önden yaklaşırlardı. Yahudiler ile...
1 Nisan 2022 01:05
Cinsel organların gelişimini tamamlaması ise doğumdan buluğ (ergenlik) dediğimiz döneme kadar devam eder. Genellikle 9-15 yaşları arasında biyolojik gelişimini tamamlamayan yumurtalık ve rahim beyinden gelen hormonlara duyarsız kalır ve adet kanaması görülmez. Buluğ döneminde cinsel organlar gelişimini tamamladığı için beyinden gelen hormonal uyarılara hassasiyet kazanmış olurlar. Bu hormonal uyarılar, yumurtalıklarda...
1 Nisan 2022 00:44
Malumdur ki, neslin çokluğu herkesçe istenen bir şeydir. Bure taraftar olmayan hiçbir millet ve devlet yoktur. Hatta Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuş: Evleniniz, çoğalınız. Kıyamette sizin çokluğunuz la iftihar edeceğim Halbuki tesettürün kaldırılması, evlilikleri çoğaltmaz, aksine, çok azaltır. Çünkü en serseri ve bu zamanın yaşayışına uyan bir genç bile hayat...
27 Mart 2022 00:35
Çünkü açık saçık giyinen on kadından ancak bir tanesi, kocasından daha yakışıklısını görmediğinden kendini yabancılara sevdirmeye çalışmaz; dokuzu ise kocasından daha iyisini görür. Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmez. O vakit o samimi sevgi karşılıklı hürmet ortadan kalkmakla beraber, gayet çirkin ve alçakça bir hissin uyanmasına...
26 Mart 2022 01:08
Evet, bir kadın, kocası için sadece dünya hayatında bir eş değil; ebedi alemde de bir hayat arkadaşıdır. Madem ebedi hayatta da kocasına arkadaşlık edecektir; elbette kendi güzelliğine, ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasından başkasının nazarını çekmemesi, onu darıltmaması, kıskandırmaması gerekir. Madem iman sırrıyla, mümin olan kocasının onunla alakası, dünya hayatıyla...
25 Mart 2022 01:05
Cevap: Kur’an-i Kerim’in bu hükmünün tamamen fitri, ona karşı gelmenin ise yaradılışa zıt olduğuna işaret eden pek çok hikmetten yalnızca dördünü bildireceğiz. Birinci Hikmet: Tesettür, kadınlar için fıtridir, yaradılışları onu gerektiriyor. Kadınlar yaradılıştan zayıf ve nazik olduklarından, kendi hayatlarından daha çok sevdikleri yavrularını koruyup gözetecek bir erkeğin himayesine ve yardımına...
25 Mart 2022 00:56
Bak anne iyice düşün bunlar bizim çelişkilerimizden sadece bir tanesi. Bana söyler misin anneciğim, sence Allah bu kıyafeti sadece böyle giyinsinler diye Meryem Anamıza ve rahibe olanlara mı emretti? Aynı inancı taşıyanların da tıpkı Meryem Ana, Mesih İsa ve rahibelere gönderildiği anlamı ortaya çıkar ki bu duyarsızlık, kadınların Allah’a karşı...
16 Şubat 2022 07:00
Bu hususta Dr Cemal Zeki şu izahatı vermiştir; Rahmi bilhassa gebe iken karıştırmak çok tehlikelidir. Bu hal bazen çocuğu sarsar, düşmesine sebep olur, hem de çok defa çocuktan önce annesini mezara götürür. Rahim gebelik sürecinde incelir, bu sebeple çocuk düşürmek ve buna benzer sebeplerle rahmi karıştırmak pek tehlikelidir. Rahmin yanı...
11 Şubat 2022 00:30
Kapitalist Düzen ve Kadınlara Verilen Ekonomik Özgürlük: Fransız ihtilaliyle (1789) Avrupa’da yapılan Reform ve Rönesans hareketlerinden başlayarak günümüze değin aşama aşama serbestlik zincirini kıran kadın sınıfı, kazandıkları birtakım sosyal haklara karşın, sınır haricinde başıboş yaşamakla manevi değerlerini tümüyle yitirmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz 20. asırda kapitalist ve sosyalist ülkelerde kadının durumu...
5 Şubat 2022 15:30
Yaratılışın aksine giderek mutlu olmak diye bir şey yoktur. Bu yüzden kadın haklarını değil, kadın olmayı konuşmalıyız. Feminist kadın kaybedilmiş kadındır! . Allah kadına iletişimle donanmalı müthiş zeka vermiş. Kadının hakkını değil, aklını kullanarak gayet güzel mutlu olabilir. Konuşulması gereken haklar değil, sorumluluklar ve vazifeler olmalı. Herkes üzerine düşeni yapmak...
5 Şubat 2022 13:00
İki hayız arasındaki zamana temizlik hali veya temizlik dönemi denir. Bunun müddeti en az on beş gündür. En çoğu ise sınırlı değildir. Temizlik döneminin süresi, kimi kadınlarda aylarca-yıllarca sürebilir. Normal ve yerleşik bir adetten sonra en az on beş gün geçmeden kanama olsa bakılır:  Eğer kadın on günlük hayız süresi...
5 Şubat 2022 05:30
“Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık (1)” ve size “size bir ecel, bir ömür süresi tayin (2) etti.  En muazzam kusursuz ve en güzel surette yarattığı insanı, mutlaka bir takım sorumluluklar, bir takım görevler ve bir takım yükümlülükler bekleyecektir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Bu...
10 Ocak 2022 23:30
Eşeylik, zevciyat, çift yaratılış, eş anlamlı kelimelerdir. Eşeylik hakikati incelendiğinde ilk görünen manzara, onun kainatta temel, genel bir kanun olduğudur. Bu kanun, atomlarda artı-eksi, canlılarda dişi-erkek, dünyada dağ-dere şeklinde görünmektedir. Kainatta birçok kanunlar mevcuttur. Bu kanunların her birisinin ayrı bir maslahatı, ayrı bir yararı vardır. Fizik ve kimya kanunları, kainatta...
8 Ocak 2022 17:30
Erkeğin başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunmasını, iki kadının birbirinin bedenlerinden cinsel anlamda yararlanmalarına kıyas etmek de en fasid kıyaslardandır. Çünkü sevicilik de herhangi bir cinsel ilişki yoktur. Bu bakımdan sevicilik; Ancak cinsel ilişki olmaksızın yapılan erkek erkeğe sevişme fiiline benzetilebilir. Buna rağmen bazı merfü rivayetlerde “Kadın kadına yanaştığında her...
2 Ocak 2022 10:30
Soru: Zengin ve dul olan bir kadın hac ve umreye yahut başka bir yolculuğa mahremsiz olarak çıkabilir mi? Günümüzdeki uçak ve otobüs firmalarının güvenli oluşu sonucu etkiler mi? Cevap: İslam’da emir ve yasaklar kadın-erkek ayırımı gözetmeksizin her iki cinsi muhatap alınarak konulmuştur. Bu yüzden hac farizasını bildiren ‘Oraya gitmeye gücü...
25 Aralık 2021 22:30
Harisin kızı Sebia hamile iken dul kaldı ve çok geçmeden de çocuğunu doğurdu. Sonra kendisine çeki-düzen verdi, evlenmek için süslendi. Sahabeden Ebu Senabil ona gelerek ‘Süslenmeye sebep ne? Sanırım sen evlenmek istiyorsun. Allah’a yemin ederim ki dört ay on gün geçmedikçe sen evlenemezsin’ dedi. Sebia şöyle anlatıyor: Bana bu sözleri...
26 Kasım 2021 13:30
Kadın buluğa erince, eli ve yüzü hariç diğer yerlerinin görünmesi helal değildir. Bu çağdaş İslami hareket için iki şey istiyoruz. Bu harekete mensup olanlardan bazılarının bu iki hususu gerçekleştirmede muvaffak olamamaları beni üzmektedir. Oysa çoğu kez bu kimseler insanları İslam’dan korkutmak ve hasımlarının İslam hakkında ileri-geri konuşmalarını sağlamak hususunda başarılı...
25 Kasım 2021 12:00
Cevap: Boşanmak sonunda veya kocasının ölümü üzerine iddet beklemek zorunda kalan hamile bir kadın, doğum yapıncaya kadar iddet bekleyecektir. Bunun için bir süre tespit edilmiş değildir. Doğum yapınca iddeti son bulur Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz: 107
18 Kasım 2021 16:30