İslam’da Kadın ve Kadın İlmihali

Fransız ihtilaliyle (1789) Avrupa’da yapılan Reform ve Rönesans hareketlerinden başlayarak günümüze değin aşama aşama serbestlik zincirini kıran kadın sınıfı, kazandıkları birtakım sosyal haklara karşın, sınır haricinde başıboş yaşamakla manevi değerlerini tümüyle yitirmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz 20. asırda kapitalist ve sosyalist ülkelerde kadının durumu gayet bariz bir şekilde ortadadır. Dünyadaki tüm sosyal hadiselerin temelini ekonomiye bağlayan kapitalizm ve sosyalizm, kökte materyalizme bağlı iki zulüm düzeni oldukları halde, birbirlerini zalimlikle itham etmek suretiyle, insanları aldatarak gönüllerini haktan sapıtma yollarını denemektedirler.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır; Sizden biriniz hoşuna giden bir kadın görünce hemen hanımı ile birleşmek üzere gitsin. Onun bir kadını olmazsa, şeytan kadın suretinde bir önünde bir arkasında görünür. Bir kişinin gideceği bir hanımı / karısı yoksa Allah’a (c.c) sığınıp, günaha girmemek için...
24 Eylül 2022 17:46
Bu bir görüşe göre böyledir. Başka bir görüşe göre ise doğum sonrası kırk gün beklemek müstehabtır. Kadın yıkanmak için su bulamazsa, teyemmüm eder ve sonra kocası ile cinsel ilişkiye girer Eğer buna aykırı hareket eder de kadın aybaşı halinde iken cinsel ilişkide bulunursa, iki rivayetten birine göre bir veya yarım...
23 Eylül 2022 18:36
Zaten başlangıçta, gerdek gecesi ve sonrası kadın ve erkek yemelerine içmelerine dikkat etmelidirler. Bu kendini, hanımını ve çocuğunu, hem dünyada hem de ahirette şeytandan korumak içindir Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler, kendinizi ve aile fertlerinizi cehennemden koruyunuz (Tahrim Süresi 6)“ Böyle yapılınca, doğacak çocuk, salih, faydalı anne babasına...
23 Eylül 2022 00:44
Çünkü şeytan, o iki kişiye kötülük yapmayı, güzel gösterir. Müslüman, genç bir kadına, şahitlik veya hastalıktan dolayı, tedavi için bakmanın dışında bakılmaz. Ama ihtiyar, yaşlı kadına bakmak caizdir. Çünkü bunda herhangi bir fitne tehlikesi yoktur. Tek örtü içinde iki çıplak erkek veya tek örtü içinde iki çıplak kadının yatması caiz...
21 Eylül 2022 22:55
Zira adet hali ibadet haline uygun olmayınca, o halde iken ibadet emredilmemiştir. Temizlik günlerinde kıldığı namaz, adetli günlerinde kılacağı namaz için yeterli sayılmıştır. Böylece temizlik zamanında kıldığı namazlar, namazdan beklenen maslahatı temin etmeye yeterli görülmüştür. Çünkü her gün tekrar tekrar kılınmaktadır. Oruç böyle değildir. Çünkü tekrarı yoktur. Yılda bir aydır....
2 Haziran 2022 23:42
Aşağıdaki kesit Ahmed Günbay Yıldız adlı yazarın İstanbul Yüzlü Kadın adlı Romanından bir kesit olarak alınmıştır. Şayet kitap okumasını seviyorsanız, çocuklarınıza tavsiye edebileceğiniz ve kendinizi sorgulamanıza yardımcı olacak bir kitap arıyorsanız eğer; Ahmed Günbay Yıldız klasiklerinden İstanbul Yüzlü Kadın adlı Kişisel Gelişim & Roman tarzında olan bu kitabı okuyabilirsiniz, alabilirsiniz,...
26 Nisan 2022 06:18
Ayrıca yüce Allah her şeyi çift yaratarak ancak kendisinin tek olduğunu ve hiç kimseye muhtaç olmadığını fiilen de ispat etmiştir. Tek başına yaşamak, insan fıtratına aykırıdır ve hikmete terstir. Kadınlar erkekler için erkekler de kadınlar için birer tamamlayıcı parça yapılmıştır. Her ikisi de diğerine muhtaçtır. Birbirlerinin kusurlarını örterler, noksanlarını tamamlarlar,...
8 Nisan 2022 03:26
Sonsuz kudret böyle tecelli etmiş, ilk insanı cansız topraktan, ikinci insanı da onun canlı vücudundan yaratmıştır. Bu sır perdesi Kur’an-ı Kerîm’de şöyle açıklanmıştır: Ayette geçen, “Ondan da eşini yarattı” ifadesi, Hz. Havva’nın Hz Adem’den yaratıldığını belirtmektedir. Alimlerimiz ayette Hz. Havva’nın ve insanlığın kendisinden yaratıldığı tek nefsin (şahsın) Hz Adem (a.s)...
8 Nisan 2022 03:16
Bu konuları şöyle özetleyebiliriz: 1- Erkek-kadın her insan, Allah tarafından şerefli bir varlık sıfatıyla yaratılmıştır. Şu ayet, bunu ifade etmektedir: Ancak bu şerefi iman ve itaat ile koruyamayanlar, varlıkların en alt derecesine düşmektedirler. Bu aşağı seviyeye Kur’an’da esfel-i safilin denmektedir. 2- Erkek-kadın her insan, yaşama ve dokunmazlık hakkına sahiptir. Kimsenin...
8 Nisan 2022 01:13
İster yıkanır, isterse yıkanmasını hayızdan sonraya bırakabilir. Çünkü yıkanmak, namaz kılmak için bir temizliktir. Bu ise hayız haline giren kadın için, kan kesilmeden önce mümkün değildir. Bununla beraber yıkanırsa iyi olur. Zira vücudu temiz sularla yıkamak kan dolaşımını kolaylaştırır. Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5
5 Nisan 2022 01:11
Ashaptan Hz. Enes’in annesi Ümmü Süleym (r.ah) şu olayı anlatmıştır: ”Ben Hz. Peygamber’in (s.a.v) pak zevcesi Ümmü Seleme (r.ah) ile komşu idim. Sıkça hane-i saadete girerdim. Bir gün, Hz. Resulüllah’a (s.a.v); ”Ya Resulüllah, bir sorum var; bir kadın rüyasında kendisine kocasının cima ettiğini görse, onun gusül abdesti alması gerekir mi?”...
3 Nisan 2022 15:19
Kadınların namazda el, yüz ve ayakları hariç bütün bedenlerini örtmeleri farzdır. Sarkan saçlar da avretten sayılır. Ayak konusunda farklı görüşler vardır; En sağlamı ayakların da örtülmesidir. Ancak bir sebeple ayaklar açık namaz kılınmış ise bu namaz geçerlidir. Avret sayılan yerlerden birinin tamamı veya dörtte biri, bir rükû veya secde yapacak...
3 Nisan 2022 00:26
”Sizden biri öldüğünde geride bıraktığı eşleri dört ay on gün (evlerinde, evlenmeden) beklesinler.” Kadın bu süre içinde süslenmez, güzel kokular sürünmez, kimseye evlenme teklifinde bulunmaz, kendisine evlenme teklifinde bulunulmaz, bu niyetle süslenip dikkat çekmeye çalışmaz. Hastalık, korku, yalnızlık, ihtiyarlık, geçim için çalışmak gibi bir zaruret yoksa evin dışına çıkmaz. Zeyneb...
2 Nisan 2022 12:36
Yüzü, elleri ve ayakları dışında hiçbir yerini, tedavi, tanıma, şahitlik gibi bir zorunluluk olmayınca gösteremez. Kadın kendisiyle evlenmek isteyen erkeğe, yüzünü ve ellerini gösterebilir. Evlenmek için kendisine bakan kimse şehvetle baksa da şartlarına uygun bir şekilde bu görüşme helaldir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu görüşmeyi tavsiye etmiştir. İslam’da çok önemli...
2 Nisan 2022 00:50
Ancak kadın mahremi olan erkeğe karnını, sırtını ve bir görüşe göre memelerini de gösteremez.Kadının mahremi olan erkekler, Nur süresinin 31. ayetinde sayıldığı gibi şunlardır: Kocası (Kadının kocasına göre hiçbir yeri avret değildir), babası, dedeleri, kocasının babası ve dedeleri, erkek çocukları, kocasının erkek çocukları, kendi erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin çocukları ve...
2 Nisan 2022 00:41
Aksine yaratılışlarından gelen ve sıhhatli olduklarını gösteren, vücudun solunum, boşaltım, terleme ve benzerleri gibi tabii bir fonksiyonudur. Bununla birlikte insanlık tarihinde bu tabii olay, bazıları tarafından kadınlara eziyet etme ve onları küçümseme sebebi olarak kabul edilmiştir. Cahiliye döneminde Araplar, adet görmekte olan kadınlara arkadan, Hıristiyanlar ise önden yaklaşırlardı. Yahudiler ile...
1 Nisan 2022 01:05
Cinsel organların gelişimini tamamlaması ise doğumdan buluğ (ergenlik) dediğimiz döneme kadar devam eder. Genellikle 9-15 yaşları arasında biyolojik gelişimini tamamlamayan yumurtalık ve rahim beyinden gelen hormonlara duyarsız kalır ve adet kanaması görülmez. Buluğ döneminde cinsel organlar gelişimini tamamladığı için beyinden gelen hormonal uyarılara hassasiyet kazanmış olurlar. Bu hormonal uyarılar, yumurtalıklarda...
1 Nisan 2022 00:44
Malumdur ki, neslin çokluğu herkesçe istenen bir şeydir. Bure taraftar olmayan hiçbir millet ve devlet yoktur. Hatta Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuş: Evleniniz, çoğalınız. Kıyamette sizin çokluğunuz la iftihar edeceğim Halbuki tesettürün kaldırılması, evlilikleri çoğaltmaz, aksine, çok azaltır. Çünkü en serseri ve bu zamanın yaşayışına uyan bir genç bile hayat...
27 Mart 2022 00:35