Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

İslam’a Göre Çocukların Terbiyesi

Gelişme çağındaki ve ergenlik çağına giren çocukların eğitimi ve terbiyesi, Çocukların dini terbiyesi ve eğitimi kaç yaşında başlar, çocukları terbiye ederken nelere dikkat etmeliyiz, çocuklarla iletişim ve daha fazlası

Bebek için en iyi, en doğal ve en taze besin anne sütüdür. Tamamıyla ve kolaylıkla sindirilir. Anne sütü her zaman temiz ve mikropsuzdur. Daima hazırdır ve bedavadır. Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlardan korur. Bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşılar. Anne sütü bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar....
14 Temmuz 2021 03:28
Yeterince kulak verilmemiş, değerli olduğu hissettirilmemiş, anlaşılmamış ve susturulmuş çocuklar, büyüdükçe ailesinden uzaklaşıyor Hani hep yalnızlıktan dem vuruyor, kimsenin bizi gerçekten anlamadığından yakınıyoruz. Bu yakınmalarımız içimizi gizlice acıtıyor ama Beni dinleyiiinnn! diye bağıramıyoruz kalabalıklara. İşte çocuklarımız bunu diyebiliyor: Anne! Annee! Anneee! Israrla sesleniyor bize. Lütfen beni dinle? Ama hı diyerek...
8 Temmuz 2021 01:17
“Hayatla aranızdaki uçurumlara dikkat çekerdim hep. Ne yazık ki aranızdaki uçurumlar kendini hiddettirmeye başladı evlat. Bak, artık buraya bile huzurlu bir gönülle gelemiyorsun. Senin içinde sürekli bir sıkıntı vardı. Neşeli gözüksen bile ben onu senin gözlerinden okuyorum. Daha önce de söylemiştim sana kuralsız bir duruşun vardı hayata karşı ve bu...
12 Haziran 2021 01:23
Mallarınız, çocuklarınız, sizin için sadece bir imtihandır ayeti ve tefsiri niteliğinde, Teğabun Süresi 15 Ayet Göklerin ve yerin hakimiyeti O’nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O’dur. O her şeye kadirdir. O, evveldir ve ahırdır ve zahirdir ve batınıdır ve O, her şeyi bilendir (1)” ve unutmayın ki “Bütün dönüşünüz...
12 Mayıs 2021 15:30
Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim de: “Sakın cahillerden olma! (1)”, Cahillerden yüz çevir (2)” buyuruyor. Pek çok ayette ve hadis-i şeriflerde cehalet yerilmiş; ilim tahsili, okuyup-yazma teşvik edilerek övülmüştür. Sevgili Peygamberimize ilk vahyolunan ayette “Oku” emriyle başlamıştır. Yüce dinimiz İslam; bir taraftan ilme, okumaya, öğrenmeye büyük önem...
12 Mayıs 2021 08:30
Çeşitli sebeplerle sokakları mesken tutan ve olumsuz davranışlar sergileyen çocukların bu davranışlarının bir çok sebebi vardır. Bunların başında aile içi huzursuzluk, anne-babanın çocuklarla yeterince ve gerektiği gibi ilgilenmemesi, baskıcı tutumlar, kuralsızlık yada yanlış kurallar sayılabilir. Çocuklarımızın muhtaç olduğu ahlaki faziletleri, sosyal kural ve davranışları, dini inanç ve değerleri öğrenmeleri ve...
12 Mayıs 2021 01:30
Çocuk Allah’ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir. Öyle bir emanettir ki; kalbi tertemiz bir cevherdir. Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir. Kendisine yönelen her şeyi kabule ve meyle müsaittir. O kalbe iyilikler telkin edilirse, dünyada ve ahiret de bahtiyar olur. Kötü şeyler...
11 Mayıs 2021 23:30
Çocukların elinde pek çok teknolojik alete ve lükse sahip olduğunu görenler; Zamane çocukları ne kadar şanslı demekten kendilerini alamazlar. Çocukların elinde pek çok teknolojik alete ve lükse sahip olduğunu görenler; Zamane çocukları ne kadar şanslı demekten kendilerini alamazlar. Her hareketi fotoğraf karelerine, kameralara kaydedilen çocuklarımızın; yıllar öncesinin çocuklara nispeten gerçekten...
11 Mayıs 2021 20:30
Ailenin dindar oluşu ya da olmayışı, çocukta dindarlığın sağlıklı ya da sağlıksız gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Çocuklarına dinin yaşandığı bir aile ortamı hazırlayan ve onların din eğitimleriyle yakından ilgilenen aileler onların dindar bir kişilik geliştirmesine aracılık etmiş olurlar. Aile ortamında herhangi bir dini yaşantıyı gözlemleme ve tecrübe etme imkanı bulamayan, özellikle...
11 Mayıs 2021 18:44
Her insan çocuk sahibi olmayı istediği gibi, her insanda ama az ama çok anne ve babalık duygusunu tatmak ister. Ama yapılan yanlış çocuk istemekte değil isteme şeklindedir. İsterken de istemeniz değil istediğiniz şekil önemlidir. Geçmiş bölümlerde de anlatıldığı üzere siz Allah’a müraccat edeceğine müracaat etmeden doğrudan doktora yada diğer yollara...
11 Mayıs 2021 08:30
Bir ayet-i kerime de yüce Allah; Hz Lokman, İbrahim ve Yakub’un oğullarına verdikleri öğütlere dair şöyle buyuruyor: Hz Lokman oğluna: Öğulcağızım ! Sakın Allah’a şirk koşma, zira şirk etmek büyük bir zulümdür. Hz İbrahim ve Yakub (a.s) da oğullarına: Cenab-ı Hak size hak dinini seçti. Sizi o dinde yarattı. O...
11 Mayıs 2021 03:20
Çocuklar kamera gibidir, ne görürse onu alır. İyi kötü ayrımı yapmaz. İyi görürse iyiyi, kötüyü görürse kötülüğü kaydeder. Çocuklar fotokopi makinesi gibidir sorgulamaz. Dediğimiz gibi ağaç yaş iken eğilir. Bak Sadi Şirazi ne güzel demiş: “İş görmeden ücret istemek ne mümkün! Gaflet uykusuna yatanları kendi hallerine bırakma ki yarın yaptıklarından...
10 Mayıs 2021 09:20
Bir babanın evladına vereceği en güzel hediye terbiyedir Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde ‘Bir babanın evladına vereceği en güzel hediye terbiyedir‘ buyurmasına rağmen sizler tuttunuz terbiye yerine tamamen dünya malını, oturamayacağınız, bıraktığınız kişinin oturması da meçhul olan yüksek yüksek binalar, harcamaya kıyamadığınız bankalardaki paralar, altınlar, evler, arabalar daha bir...
9 Mayıs 2021 08:45
Ailenin işlevleri değişik başlıklar altında ele alınmıştır. Ailenin görevleri ana hatlarıyla toplumsal ve psikolojik diye ikiye ayrılır. Bunları genel olarak bir araya getirdiğimizde ailenin şu işlevlerinden söz edebiliriz. Psikolojik işlevler yani; sevgi, saygı, güven, ait olma, paylaşma ve yardımlaşma gibi ihtiyaçları karşılama, cinsel işlevler, çoğaltma/üreme yani biyolojik bakımdan toplumun varlığının,...
9 Mayıs 2021 01:10
İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran özelliklerinden biri, zekasının yanı sıra potansiyel bir varlık olmasıdır. Bebekler, içi doldurulması gereken potansiyel bir varlık olarak dünyaya gelmezler, mevcut bir potansiyel ile doğarak gerek aile ortamında gerek eğitim göreceği kurumlarda karşılaştıkları tutuma göre gelişir ve değer kazanırlar. Çocuğun aile içerisinde gözlemlenerek hangi alanlarda yetenekli olduğunun...
7 Mayıs 2021 05:30
Başarılı Bir Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anne ve babalar çocuklarına iyi bir eğitim imkanı sağlayarak kendilerine düşen önemli sorumluluklardan birini yerine getirdiklerini düşünürler. Bu nedenle de en iyi okullarda, öğretmenlerde, kurslarda eğitim görmeleri için maddi tüm olanaklarını zorlarlar. Oysa onların eğitim alanında başarılı olmasını sağlayacak etkenler sadece maddi desteklerle sağlanamaz....
6 Mayıs 2021 06:14
Çocukların sergiledikleri davranışların farklılıklarının en büyük nedeni anne babalarının çocuğa karşı sergiledikleri tutumlarıdır Toplumun en küçük yapı taşıdır deriz aile için. Aileyi aile yapan ona anlam katan en güzel değerlerden biri de çocuktur. Çocuğun ilk eğitime başladığı yerin aile olduğunu şüphesiz hepimiz biliriz. Davranışlarından giyim tarzına kadar beğendiğimiz bir çocuk...
5 Mayıs 2021 11:30
Çocuğun eğilimlerinin belirlenmesinde ve yeteneklerinin geliştirilmesinde, öncelikle anne baba önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ailedeki eğitim, çocuğun dünyasının ve değer yargılarının oluşmasında son derece önemlidir. Dünyaya gelen her çocuğun İslam fıtratı üzere yaratıldığını, sonradan anne ve babasının onu; Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yaptığını ifade eden hadisten de anlaşıldığı...
5 Mayıs 2021 06:30