Hacca Gitmek

Nohuttan büyük, fındıktan küçük taşları atmak. Taşları yaklaşık 3,5 metre mesafeden atmak. Yedi taşı peş peşe atmak Taşların her birini atarken “Bismillah, Allahu Ekber ” demek. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde önce küçük sonra orta sonra da Akabe Cemrelerine sırayla taş atmak. (Şafiilere göre bu sıra taşlamanın sıhhat şartlarındandır.) Küçük...
22 Kasım 2021 12:30
Taşlama kurban bayramının dört gününde yapılır: Bayramın birinci gününde yalnız Akabe Cemresine taş atılır. Bayramın birinci günü taşlama zamanı tan yerinin ağarmasından başlar (Şafiilere göre gece yarısından itibaren başlar) ertesi gün aynı zamana kadar devam etmekle beraber bu süre içinde güneşin doğuşundan öğle vaktine kadar sünnet, güneşin doğmasından önce ve...
22 Kasım 2021 10:30
Hac ibadeti ve umre ibadeti arasındaki farklar kısaca şunlardır: Hac farzdır, umre sünnettir. Hac belli bir zamanda, umre ise her zaman yapılabilir. Haccın menasiki, Mekke, Arafat, Müzdelife ve Mina’da, umrenin menasiki ise sadece Mekke’de ifa edilir. Umre yapmak isteyen kimse belirtilen yerlerde ihrama girmek için gerekli hazırlığı yapıp iki rekat...
21 Kasım 2021 23:30
İhramın Vacipleri Nelerdir: Mikat sınırlarını ihramsız geçmemek; Mikat sınırları dışında ikamet eden Afakiler, mikat sınıran ihramsız geçerlerse ceza (dem) yani koyun veya keçi kurban kesmeleri gerekir. Bununla birlikte, mikatı ihrama girmeden geçen kimse, henüz hac veya umre menasikinden herhangi birine, mesela kudüm tavafına veya umre tavafına başlamadan mikata dönüp orada ihrama...
16 Kasım 2021 12:00
Kur’an-ı Kerim de ‘Sonra saçlarını tırnaklarını kesip üstbaşlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler, dünyanın bu en kıdemli mabedi Kabe’yi (Beyt-i Atik) bir kere daha tavaf etsinler (Hacc’29)’ buyrularak ziyaret tavafının farziyeti vurgulanmıştır. Tavaf Nedir Ve Nerede Başlar: Bir şeyin etrafını dolaşmak dönmek demektir manasına gelir. Hac menasiki...
16 Kasım 2021 10:00
Haccın sünnetleri de vacipleri gibi kendi başına müstakil olan asli sünnetler, diğer menasiklere bağlı olan feri sünnetler olmak üzere ikiye ayrılır. Hacda farz ve vaciplerin dışında kalan diğer menasik haccın sünnetleridir. Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevabını arttırır. Mazeretsiz terki mekruhtur. Fakat sünnetin terkinden herhangi bir ceza gerekmez. Haccın sünnetleri de...
14 Kasım 2021 23:00
Tavaf namazını kılıp Zemzem suyunu da içtikten sonra, sa’y yapılmak isteniyorsa, tekrar Hacer-i Esved’e dönülür, öpülür veya el sürülür, yahut da bunlar mümkün olmazsa uzaktan istilam edilir. Sonra Safa’ya çıkmak üzere Mescidden dışarı çıkılır. Her kapıdan Safa’ya çıkılabilir, fakat Safa kapısından çıkılması daha iyidir. Sol ayakla mescidden çıkılır, Safa tepesine...
14 Kasım 2021 14:00
Veda tavafı hacda yapılan en son tavaftır. Dışarıdan gelen ve hac görevlerini tamamlayarak memleketlerine dönen hacıların veda tavafı yapmaları vaciptir. (Malikilere göre veda tavafı vacip değil sünnettir.) Veda Tavafının Vacip Olmasının Şartları Haccetmiş olmak. Hacceden kişinin afaki olması. Mikat sınırları içinde Mekke ve Harem bölgesinde ikamet edenlere veda tavafı yapmak...
10 Kasım 2021 00:30
Hayız ve nifas halinde olan bir kadın kudüm veya umre tavafını yapmadan Arafat’a çıkmak ve vakfe yapmak zorunda kalırsa;  İfrad haccı yapmak üzere sadece hac için ihrama girmişse temizlendikten sonra ziyaret ve veda tavaflarını yapar. Sünnet olan kudüm tavafının terkinden dolayı bir şey gerekmez. Temettu haccı yapmak üzere sadece umre...
5 Kasım 2021 23:30
Necasetten taharet: Gerek bedende, gerekse ihram elbisesinde namaza mani bir pisliğin bulunmaması, Tavafa başlarken, Hacerü’l-Esved’e veya hizasına Rüknülyemani tarafından gelmek  Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacerü’l-Esved’i istilam etmek. İstilam, Hacerü’l-Esved‘i selamlamak demektir. Gerek tavafa başlarken ve gerek tavaf esnasında Hacerü’l-Esved’in önüne her geldikçe ona karşı durulur. Namaza durur gibi eller kaldırılır, tekbir ve...
3 Kasım 2021 00:30
Taşları Cemrelere el ile fırlatarak atmak; Taşları bir aletle atmak caiz olmadığı gibi, el ile götürüp, Cemreye koymak da caiz değildir. Atılan şeylerin yeryüzü cinsinden olmak. Örneğin; taş, kurumuş çamur vb.(Şafiilere göre sadece taş atılır.) yeryüzünün cinsinden olmayan demir ve ağaç gibi şeylerin atılması caiz değildir. Taşların her birini ayrı ayrı...
22 Ekim 2021 14:44
Yapılacak haccın sahih, yani geçerli olabilmesi için şu üç şartın bulunması gerekir; ∟ Hac Yapmak Niyetiyle İhrama Girmek ∟ Hususi (Özel) Vakit ∟ Hususi Mekandır İhram Nedir ve İhramın Rukunları Nelerdir? İhram: İhram sözlükte ‘haram etmek, kendini mahrum bırakmak’ anlamına geldiği gibi, ‘tazim edilmesi gereken zamana veya makama girmek ve...
12 Ağustos 2021 08:00
Haccın farz, vacip ve sünnetleri olduğu gibi haccın bir takım adapları da vardır. Bu adapları şöyle özetlemek mümkündür: 1-► Haccı helal kazançla yapmak. Haram mal ile yapılan hac sahih ise de sevabı olmaz. 2-► Üzerinde kul hakkı varsa onu ödeyerek sahibi ile helalleşmek. 3-► Bir daha işlememek azim ve kararı...
12 Ağustos 2021 06:30
Hac İslam’ın temel esaslarından biri olup, imkanı olan Müslümanların Kabe’yi ve civarındaki kutsal yerleri, belirli vakitlerde usulüne uygun olarak ziyaret etmesi ve belli dini görevleri yerine getirmesidir. Erkek, kadın, şartlarını taşıyan her Müslüman’ın ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Muhterem Müminler! Hac mevsiminin başlamasıyla binlerce vatandaşımız yakınlarıyla birlikte büyük bir...
12 Ağustos 2021 05:00
Dinimiz, kul haklarına çok önem vermiş ve inananların bu haklara karşı duyarlı ve saygılı olmalarını emretmiştir. Ayrıca kul hakkı ihlalinin, hakkı ihlal edilen kişi affetmedikçe, hiç kimse tarafından affedilemeyeceği de belirtmiştir. Veda hutbesinde Hz. Peygamber (s.a.v), “Ey insanlar, sizin kanlarınız, mallarınız, (ırzlarınz) onurlarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır (dokunulmazdır)” buyurmuştur....
12 Ağustos 2021 03:30
Hac, bedeni ve mali yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkan elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslümanın bir daha haccetmesi...
12 Ağustos 2021 02:00
Rükn-ü Yemani tarafından Hacerü’l-Esved hizasına gelinir. Tavafa niyet edilir. Hacerü’l-Esved ‘Bismillahi Allahu Ekber’ denilerek istilam edildikten sonra tavafa başlanır. Tavaf esnasında tekbir ve tehlil getirilir, salat ve selam okunur. Her şavtta Hacerü’l-Esved selamlanır. Yedi kere dönüldükten sonra Hz İbrahim’in (a.s) hatırasını yadetmek maksadıyla konulmuş olan Makam-ı İbrahim’in arkasında eğer orada...
12 Ağustos 2021 00:30
Haccın rükün ve şartlarının yanında bir de vacip olan menasik vardır. Bunların terki ile hac geçersiz olmaz. Fakat mazeretsiz terk edilmeleri tahrimen mekruhtur. Meşru bir mazeret olmadan terk edilen vacipler veya vaktinde eda edilemeyen vacipleri için de ceza gerekir. Haccın vacipleri, asli ve fer’i olmak üzere ikiye ayrılır Haccın Vacipleri Nelerdir?...
11 Ağustos 2021 23:00