Günah İşlemek ve Sonuçları

Akıl sahibi ve basiretli kişilerin günahların doğuracağı sonuçlardan kaçınması gerekir. Allah (c.c) ile kulları arasında herhangi bir akrabalık bağı vs olmadığı için, Allah (c.c) adaletiyle hükmedecektir. Eğer Allah hilmiyle günahları kuşatırsa o kişiyi isterse affeder, isterse az bir günahtan dolayı kulunu hesaba çeker.

Günah İşleyerek Cüretkar Davrananı Allah’ın Çetin Cezaya Çarptırması Cahillerin çoğu, Allah’ın rahmetine, affına ve cömertliğine güvenerek emir ve yasaklarına uymamakta, cezasının çetin olduğunu, başlarına gelecek zorlu azabı, mücrim / günahkar topluluğun başından savamayacağını göz ardı etmektedirler. Günahta ısrar etseler de affedileceklerine güvenerek dikkafalı / inatçı bir tutum sergilemektedirler. Ma’ruf şöyle...
2 Ocak 2022 02:30
Günahları meydana getiren vasıflar dörttür Tövbenin günahları terk etmek demek olduğunu unutma! Bir şeyi terk edebilmek için tanımak lazımdır. Kul için tövbe etmek vacip olduğuna göre, günahların bilinmesi de vaciptir. Çünkü bir şeyin vacip olduğunu haber veren her şeyin bilinmesi de vaciptir. Allah’ın emirlerine aykırı olarak yapılan her şey günahtır....
26 Aralık 2021 12:00
Sadece küçük günah deyip de küçümseme. Çünkü günah günahı çeker. Küçüksediğin ve önemsemediğin o küçük günahlar, gün gelir karşına bir dağ yığını gibi büyük günah olarak karşına çıkar Küçük günahların büyük günahlardan sayılmasının bazı sebepleri vardır ki bunların başta geleni de 1 ▬ Küçük günahları devamla işleyerek, o günahlar hakkında...
26 Aralık 2021 10:00
Bir kimse Allah için icra ettiği şeyleri düşünürse O’nun adaletli davrandığını görür, yapılan işlere gecikse bile bir karşılığını verileceğine şahit olur. Bir kişinin işlenen günahlara Allah’ın müsamaha gösterdiğini düşünmesi gerekmez. Çünkü işlenenlere karşılık bazen gecikebilir. Büyük azap gerektiren en çirkin günahlardan biri de günah işlemekte ısrarcı davranmaktır. Sonra bu kişi...
4 Aralık 2021 23:30
Sonra Subhanallah! Allah (c.c) kerimlerin en keremlisidir. Keremi de müsamahakar olmayı gerektirir. Peki o zaman bunlara verilen bu cezalar neyin nesi? diye düşündüm. Sonra anladım ki pek çok insanın varlığı yoklukları gibidir. Allah’ın birliği ile alakalı konulardaki delillere detaylarıyla vakıf değiller. Onun emir ve yasaklarına bakmazlar, hayvanlar gibi içgüdüleriyle sıradan...
4 Aralık 2021 22:00
Tüm günahlar çirkindir; ancak bazıları bazılarından daha iğrençtir. Zina da günahların en çirkinidir. Çünkü zina yatağı ifsat eder, nesli değiştirir. Hele kişinin komşusunun karısıyla zina etmesi daha da çirkin bir durumdur. Peygamber (s.a.v)’e: Günahların en büyüğü hangisidir diye sorulduğunda; Seni yarattığı halde Allah’a ortak koşmak buyurdu. Peki ondan sonra en...
17 Kasım 2021 07:30
Devam ettiği takdirde kulun dünyasını da ahiretini de berbat edecek olan derdin çaresine, ne olduğunu zikretmekle ilgili konumuza geri dönecek olursak eğer; Şu bilinmeli ki ve masiyetler kaçınılmaz olarak zarar vermektedir. Bunların kalp üzerindeki zararları, derece bakımından farklılık olmakla birlikte zehirlerin beden üzerindeki zararına benzer. Dünyada ve ahirette sebebi, günahlar ve...
26 Ekim 2021 14:30
İmam Hz Hüseyin huzuruna gelerek; Ben günahkar bir kimseyim, kendimi günah işlemekten alamıyorum, bana nasihat et dedi. İmam Hüseyin bu soruyu soran kişiye dedi ki; Beş şeyi yap, ondan sonra istediğin günahı işle; Allah’ın rızkını yeme, istediğin günahı işle Allah’ın mülkünden ve hakimiyeti altından dışarı çık, istediğini yap Allahu Tealanın seni göremeyeceği...
17 Ekim 2021 13:01
Günahların olumsuz sonuçlarından biri de kulun dünyada ve ahirette helak olmasına sebep olacak şeyleri celbetmesidir. Günahlar birer hastalıktır. Bu hastalıklar yerleştiği zaman kaçınılmaz olarak ölüme götürürler. Nasıl ki beden gücünü koruyan gıdaları almakla, bozuk maddelerin, bedeni bozacak olan karışımların bedenden atılmasıyla va zararından endişe edilen şeylerden kaçınmayı sağlayan diyete uymakla...
15 Ekim 2021 07:03
Kul ne zaman işlediği günahın büyük olduğunu düşünse o günah Allah katında küçülür, ne zaman günahını küçük görse Allah katında büyür. Maddeler halinde küçük günahların büyük günahlardan sayılmasına sebep olan şeyler şunladır: 1 ▬ Israrla ve devamlı olarak aynı günahı işlemektir. İbn Abbas (r.a)’ın naklettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) bu...
4 Ekim 2021 22:30
Günahların olumsuz sonuçlarından biri de kul ile Allah arasındaki irtibatın kopmasına yol açmasıdır. Kulun Rabbi ile irtibatı koptuğunda her türlü hayır sebebinin kulla ilişkisi biter, buna mukabil şer sebepleri kulla bağlantıya geçer. Hayır sebepleriyle bağlantısı kalmayan, göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa vazgeçilemez, yeri doldurulamaz ve kaçınılmaz olan velisi ve...
4 Ekim 2021 07:30
Sonuçlarının çirkin olduğunu bilmesine rağmen insan neden günah işler? diye sorulursa buna birkaç yönden cevap veririz: 1 ▬ Günah işleyen kişiye vaat edilen ceza göz önünde değildir. Oysa nefis, göz önünde olandan etkilenmek üzere yaratılmıştır. Bundan dolayı nefsin göz önünde olana nispetle vaat edilen bir şeyden etkilenmesi çok zayıftır. 2...
1 Ekim 2021 22:30
En kendilerine kötülük edip haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah, günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, merhametlidir (Zümer 53) anlamındaki ayet, bunu çok açık bir şekilde ortaya koyar. Aynı şekilde yaptığı kötülükleri sürekli hatırlayıp üzülmek, günah duygusunun ağırlığı altında ezilip kaybolmak da doğru değildir. İyi ve faydalı...
18 Eylül 2021 08:30
Hastanın kabul etmesi gereken şeyler 1 ▬ Genel olarak hastalığın ve sağlığın, sebepleri yaratanın düzenlemiş olduğu kanunlara göre tercih ve iradeyle ulaşılan birtakım sebepleri olduğunu kabul etmektir. İşte bu, tıbbın aslına inanmaktır. Çünkü bunları kabul etmeyen kişi tedavi ile uğraşmaz. Bizim anlattığımız konuda ise bunun karşılığı şeriatın aslına iman edip...
18 Eylül 2021 04:30
Melek insandan uzaklaşınca şeytan yaklaşır ve onun dili üzerinden konuşup diline yalan ve ahlaksız sözler ilka eder. Günahların olumsuz sonuçlarından biri de dostunu, arkadaşını, yaratılmışlar içinde kendisi için en yararlı olanı, en samimi olanı, yakınlığı bahtiyarlığına sebep olanı, yani kendisi için görevli kılınmış olan meleği kuldan uzaklaştırırken; düşmanını, yaratılmışlar içindeki...
17 Eylül 2021 00:30
Kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ölçüyü aşan, sınır tanımayan bir toplumsunuz (A’raf Süresi 81. ayet) Bütün bunlar yanında söz konusu onulmaz hastalığın bir ilacı, bu ölümcül büyünün bir çaresi var mıdır? Bu zehiri bertaraf etmenin çözümü var mı? Muvaffakıyete ulaştıracak yol var mı? Sarhoşun, nefsani arzuların...
5 Eylül 2021 18:30
1 ▬ Tedib edilir. Had cezası gerekmez. Bu görüş Malik, Ebu Hanife, bir görüşünde Şafii ve İshak’a aittir. 2 ▬ Zina edenin hükmüyle aynıdır. Bekar ise celde vurulur; evli ise recmedilir. Hasan-ı Basri’nin görüşü bu yöndedir. 3 ▬ Homoseksüel ile aynı hükümdedir. Bu görüşü İmam Ahmed ifade etmiştir. Had cezasının...
4 Eylül 2021 16:30
Bunlar üç mertebe oluştururlar. Kalplerin bilgisini, bedenlerin hayatını ve şahısların mallarını korumak bütün şeriatlardan zorunludur. Bu üç mertebe konusunda hiçbir dinin farklı görüşte olması düşünülemez. Buna göre, yüce Allah’ın bir peygamber gönderip onu göndermekle halkın dinini ve dünyasını düzene koymayı istemesi, sonra da; Onlara kendisini ve elçilerini tanıyıp bilmelerine engel...
14 Ağustos 2021 11:00