En Güzel Güncel Dini Vaazlar ve Öğütler

İnsanı etkileyen ve ağlatan en güzel güncel vaazlar ve nasihatler, insanın hayatına yön veren hayatını yeniden şekillendiren, insanın kendisini sorgulamasını sağlayıp mahşer meydanında ilahi azaptan kurtarmaya vesile olcak en güzel etkileyici ve gerçek vaazlar, fetvalar, nasihatler ve sohbetler

Allah, bizi ve seni rahmetiyle ateşten korusun. Sana ve kendime Allah’tan korkmayı tavsiye ediyorum. Öğrendikten sonra cahilce davranmandan, gördükten sonra helak olmandan, sana açıklandıktan sonra hak yolu bırakmandan ve dünya ehlinin, dünyayı istemelerine ve ona karşı hırslarına, mal toplamalarına aldanmaktan sakındırırım. (Öldükten sonra) karşılaşacağın korku şiddetli ve tehlike ise büyüktür....
20 Nisan 2022 00:01
Ey Ademoğlu! Amelin amelin diyorum! O senin etin ve kanındır. Nasıl bir amel üzere olduğuna bak. Takva ehlinin kendilerine özgü alametleri vardır. Onlar; Doğru sözlü, sözünde duran, akrabalarıyla alakayı kesmeyen, zayıflara merhamet eden, kibir ve kuruntulara kapılmayan, iyilik etmeye çalışan ve insanlara karşı övünmeyen kimselerdir. Güzel ahlaklı olmak, Allah’a yaklaştıran...
19 Nisan 2022 01:14
Akıllı olan kişinin her zaman üç yerden birinde bulunması lazımdır. Birisi; Kendinde bir eksikliğin veya fazlalığının olup olmadığını kontrol edip anlayabileceği yerdir. Diğeri; Nefsini terbiye etmek, bunun gereklerini yerine getirmek ve onu tanımak için bulunacağı yerdir. Bir diğeri de; Kainattaki ilahi düzenin nasıl işlediğini, gece gündüz olayların kendisini nasıl sürüklediğini...
19 Nisan 2022 00:10
Ömer b. Abdülaziz şu hutbeyi verdi ki bu, son hutbesi oldu. Allah’a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi: Sizler boşu boşuna yaratılmadınız ve başıboş bırakılmadınız. Sizin için Allah’ın inip aranızda hükmedeceği ve aranızdaki hakları hak sahibine vereceği bir yer vardır. Allah’ın rahmetinden çıkan ve genişliği yerle gök arası kadar...
18 Nisan 2022 17:00
Ömer b. Abdülaziz bir cenaze törenine katıldı. Cenazeyi kabristana götürürlerken Ömer b. Abdülaziz ve bir grup arkadaşı insanların biraz gerisinde kaldılar. Arkadaşları ona: Ey müminlerin emiri. Cenazenin velisi sensin ve sen bırakıp geride kaldın! dediklerinde şöyle karşılık verdi: Evet! Kabir arkamdan bana: Ey Ömer b. Abdülaziz! Sevilenlere neler yaptığımı sormayacak...
18 Nisan 2022 16:34
Allah’a karşı takvalı olmanı ve buyruklarına itaat etmeni öğütlerim. Zira Allah dostları takvayla Allah’ın öfkesinden kurtulmuş, takvayla dostluğunu kazanmış ve takva sayesinde peygamberlere yoldaşlık etmişlerdir. Takvayla yüzleri parıldamış, takvayla Yüce yaratıcıya yönelmişlerdir. Dünyadayken fitnelerden takvayla korunulur, ahiretteki sıkıntılar da takvayla aşılabilir. Yüce Allah, öncekiler için neye razı olmuşsa ondan sonra...
18 Nisan 2022 15:22
Bil ki cahil kişi, düşmanı olan kişinin bu düşmanlığını gidermede sabır gösteremeyen, üstüne düşmanı tarafından bir çekişmenin içine çekilen kişidir. Şayet gülünecekse işte bu kişinin haline gülünmelidir. Çok konuşur, ama konuşmasının özünde işe yarayacak bir şey yoktur. İşine yarayacak olan ilmi pek azdır. Ameli çok olmasına rağmen amellerde samimiyeti azdır....
18 Nisan 2022 14:22
Hasan el-Basri der ki: Bilip sabreden, sonra bakıp gören insana Allah rahmet etsin. Bazı topluluklar bildiler, ama korku gözlerini çekip aldı. Böylece bunlar ne istediklerine kavuşabildiler, ne de terk ettiklerine geri dönebildiler. Kişiyi dalalete düşürüp Allah’tan uzaklaştıran şu hevalardan sakının. Heva, kişiyi dalalete düşürür ve sonunda ateşe atar. Kişi hevasıyla...
18 Nisan 2022 10:35
Öyle topluluklar gördük ki; dünyalarını ahiretlerine tercih ettiler ve helak olup rezil oldular.. Ey Ademoğlu Hüküm ikidir. Kim Allah’ın hükmüyle hüküm verirse, bu kişi adil bir liderdir. Kim de Allah’ın hükmünden başkasıyla hüküm verirse bu kişinin hükmü Cahiliye hükmüdür. İnsanlar üç kısımdır: Mümin, kafir ve münafık. Mümin Allah’a itaat ederek...
18 Nisan 2022 08:57
Allah’a vermiş olduğunuz bu ahdi bozmaktan sakınınız. Yüce Allah sizi ahdi bozmanızı yasaklamış, Kur’an’da uyarı ve kıyamette delil olması için pek çok ayette uyarmıştır. İşler, akıllı ve anlayış sahiplerinin yanında Allah’ın bu işleri önemli saymasıyla daha da önem kazanır. Bizler, Yüce Allah’ın, ahidlerimizi bozmamız durumunda vaat ettiği cezanın aynisini herhangi...
18 Nisan 2022 07:46
Bugün büyük gündür. Zorluğu sebebiyle ona uzun bir gün denir. Bugün mutlu olan ibret alır ve akıl sahipleri fayda sağlar. Ey Ademoğlu! Bu günün yararlarını, cehaletin zararlarını yok etmek için biriktirdin. Sen bununla hidayet kandillerini yaktın. Keşke bu senin için yeterli olsaydı. Bugün gibi ışığı olmasına rağmen şaşkın bir şekilde...
18 Nisan 2022 00:44
Gençlikleriyle övünen güzel yüzlü gençler nerede? Şehirler inşa eden ve bunları surlarla çeviren krallar nerede? Savaş meydanlarında zafer kazananlar nerede? Zaman onları yok etti. Şimdi onlar, mezarların karanlığındadır. Acele edin! Kurtulmaya bakın! Size Allah’tan korkmanızı, Onu şanına yakışır bir şekilde anmanızı tavsiye ederim. Ümidi korkuya katmanızı, Ondan ısrarla istemenizi tavsiye...
17 Nisan 2022 21:14
Hz. Ali bir cenaze merasimindeydi. Ölü mezara konulunca ailesi feryat ve figan edip ağlamaya başlayınca, Hz. Ali onlara şöyle dedi: Neden ağlıyorsunuz? Vallahi eğer bunlar ölülerinin şu anda karşılaştığı şeyle karşılaşsaydı, karşılaştıkları şey onlara ölülerini unuttururdu. Bunlar -yani ağlayanlar- birer birer ölüme varacaklar ve içlerinden kimse kalmayacaktır. Sonra ayağa kalkıp...
17 Nisan 2022 08:25
Ey insanlar Eğer siz, anasını yitiren buzağı gibi inleseydiniz, güvercinler gibi dua etseydiniz, kendini ibadete veren rahipler gibi feryat etseydiniz, sonra Allah katındaki derecenizi yükseltmek veya meleklerin yazdığı bir günahınızın bağışlanması için mallarınız ve çocuklarınızdan vaz geçseydiniz, bu yaptıklarınız, Allah’ın size bahşedeceğini umduğum sevap ve uğramanızdan korktuğum azap karşısında az...
17 Nisan 2022 07:43
Ahmed b. Asim el-Antaki der ki: Ben öyle zamanlarda yaşadım ki, İslam tıpkı doğduğu günkü gibi garip idi. Aynı şekilde hak da ilk başlarda olduğu gibi garipsenmişti ve rağbet görmüyordu. Hangi alime gittiysem dünyaya aldandığını, hürmet görmeyi ve reisliği sevdiğini görüyordum. Hangi abide gitsem ibadetinde cahil, korku içinde Şeytan tarafından...
17 Nisan 2022 06:51
Sözlerin en doğrusu, Allah’ın Kitabı, bağların en sağlamı takva, en hayırlı millet Hz. İbrahim’in milleti, en güzel sünnet Hz. Muhammed’in sünnetidir. En doğru yol, peygamberlerin yoludur. En yüce kelime, Allah’ı zikretmektir. En güzel kıssalar, Kur’an’dadır. İşlerin en kötüsü, sonradan çıkanlardır. Az olup yeten, çok olup meşgul eden şeyden daha hayırlıdır....
17 Nisan 2022 00:24
Ömer b. Abdilaziz‘in hilafet katibi Leys b. Ebi Rukayye bildiriyor: Ömer, halife olduğu Medine’de bulunan oğlu Abdulmelik’e şöyle bir mektup yazdı: Sonrasına gelince, kendimden sonra, yapacağım vasiyet ile vereceğim nasihatleri ifa etmede en fazla sen hak sahibisin. Bunları benden alarak en iyi şekilde koruyup uygulayacak kişi de sensin. Yüce Allah’a...
11 Nisan 2022 03:21
Yüce Allah, Cennetten bir adamı ve Cehennemden de bir adamı çıkarır. İkisini huzurunda durdurup Cennetten çıkardığına: Ey kulum. Cennetteki yerini nasıl buldun? diye sorar. Adam: İnsanların yerleşebileceği en güzel yerlerden birisidir der ve içerideki hurilerden eşleri ve nimetleri sayar. Yüce Allah, Cehennemden çıkardığına; Kulum. Sen Cehennemdeki yerini nasıl buldun? diye...
10 Nisan 2022 19:29