Dünya hayatının Gerçek Yüzü

Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir

Kendi için zühd, kuvvetine göre üç dereceye ayrılır Birinci Derece: Bu zühdün en alt derecesi olup dünyayı canı çektiği halde ve kalbi ona meyilli olduğu hlde terk etmektir. Ancak kişi bu hususta nefsiyle mücahade edip ona engel olur. İşte bundan dolayı bu durumdaki kimseye mütezehhid denilir. Bu hal zühdün başlangıcıdır....
21 Şubat 2022 19:47
Dünya Hayatından Uzak Durmak: Dünyanın kusurlarını anlayış ve tahkik sahiplerine gösteriş madeni para uzmanlarının gözünde dünyanın dirheminin sahte olduğunu ortaya çıkaran Allah’a hamd olsun Dünyanın ; Sevinci – Tasasını Nefreti – Dostluğunu karşılamaz. Tatlı bir meyve ekse hasadından önce onu koparır. Ne zaman bir neşe vaat etse vaadinden döner. Talipleri...
19 Şubat 2022 14:20
Peygamber Efendimiz (s.a.v): Kıyamet günü öyle kavimler gelecektir ki, Tihame dağları yüksekliğinde amelleri olmasına rağmen cehenneme atılmaları emredilecektir. Bunun üzerine sahabe: Ey Allah Resulü, onlar namaz kılarlar mıydı? diye sordular. O da: Evet namaz kılar, oruç tutar, geceleri çirkinlik yapar ve kendilerine bir dünyalık geldiği zaman onun üzerine atılırlardı buyurdu....
18 Şubat 2022 18:30
Kıyamet gününde dünyayı: gözleri yeşil, dişleri ağzından dışarı çıkmış çirkin suratlı bir kocakarı şeklinde getirirler. İnsanlar onu o hal üzere görünce: Allah korusun! bu kimdir? bu kadar çirkin? derler. Onlara denir ki: Bu o dünyadır ki, onun için kıskançlık, düşmanlık yapardınız. Birbirinizin kanını döküp yakınlarınızdan sıla-i rahmi keserdiniz. Ona aldandınız,...
13 Şubat 2022 18:00
İnsan ruhunun hakikatini bilmeyen kimsenin, ahiretin ahvalini basiret üzere bilmesi mümkün değildir. Nitekim insan kendi nefsini bilmeden Allah Tealayı bilmesi mümkün değildir. O halde nefis marifeti, Allah Tealayı ve ahireti bilmenin anahtarıdır. Dinin aslı da Allah Tealaya, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmaktır. Şimdi düşün ki kendini bilmeyen, özünün sürekli kalacağına...
11 Şubat 2022 20:30
Dünya peşinde koşup Allah’ı unuturcasına çalışan kimse; Deniz suyunu içen kişiye benzer . O suyu içtikçe harareti artar ve sonunda suya doymadan helak olur gider. İşte dünya sevgisinin aslı da bunun gibidir Hz İsa (a.s) havarileriyle birlikte bir köye uğramıştı. Köy halkının tamamı sokak aralarında ve kapı önlerinde yatmaktaydılar ve hepsi...
3 Şubat 2022 08:00
Dünya Hayatında Rahat Bir Yaşam Sürdün Peki Ya Ahiretin Ne Olacak İlk İnsan Hz Adem (a.s) babamız ile Hz Havva annemizden sonra insanlar çoğalarak, üreyerek çoğaldıkça çoğalmış, arttıkça artmıştır. Ancak herkes tek bir din üzereydi ve herkesin ibadet ettiği taptığı, secde ettiği bir tek ilah vardı. O da yüceler yücesi,...
18 Ocak 2022 08:00
Üç, beş günlük dünya hayatı yani kısacası sayılı olan bir ömrü ve o ömürden her saniye geri doğru sayarken ve sen adım adım ebedi bir hayata yaklaşırken; Dünyaya yüzünü dönüp de ahirete sırtını çevirmek takdir edersiniz ki Allah’a sağlam bir inançla inanan akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir. Rahatı...
9 Ocak 2022 23:00
“Andolsun o hızlı hızlı koşanlara, Sonra o çarparak ateş saçanlara, Sonra sabahleyin baskın verenlere, O esnada tozu dumana katanlara, Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere andolsun ki, Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür!, Kendisi de buna şahittir (1)”. Çünkü “Dünyalıklarla böbürlenmek, oyaladı sizleri (2)”. “Hayır (geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru...
30 Aralık 2021 04:00
Ve Rabbin dedi ki: Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup, onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu; işte onların kazanmakta oldukları yüzünden varacakları yer azaptır (a). “Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman, Ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman, İnsan şaşkın şaşkın: “Ne oluyor buna!” dediği zaman, İşte...
30 Aralık 2021 00:30
Zühd; paraya, menfaate, makama, şöhrete, eşyaya, kadına karşı bahis konusu olur. Dünyadakileri dünyadakilere bırakmak; “kalbinin dünyada olanlara meyledip bağlanmaması, kaybettiği şeye üzülüp de onu arzulamaması; dünyayı sevmeyi terk edip bir tarafa bırakarak, nefsin rahatlığını ve sürurunu temin edecek şeylerden uzaklaşarak, rahatlayacağı tüm bağlardan alakayı kesip atarak; Kasr-ı emel (ileriye dönük...
8 Aralık 2021 17:00
“Dünya sırtını döndü ve vedayı duyurdu, ahiret ise göründü. Bilmiş olun ki, bugün yarışa hazırlanma günü, yarın ise yarıştır. Cennet hedef, cehennem ise varılacak sondur. Ölümünden önce hatasından tövbe eden kimse yok mu? Şiddetli ihtiyaç günü gelmeden kendisi için çalışacak kimse yok mu? Bilmiş olun ki, siz arkasından ecelin olduğu...
8 Aralık 2021 02:00
Rivayet edilir ki; Allah; Adem (a.s)’ı yarattığı zaman, ona hitaben; İnşa ettiğini yıkılmak için inşa et, doğurduğunu da ölüm için doğur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Mümin iki korku arasında bulunuyor Geçen ömrü hakkında: Allah’ın geçen ömrüne dair kendi hakkında yaptığı muameleyi ve verdiği hükmü bilmez. Geriye kalan ömrü hakkında...
7 Aralık 2021 09:00
Dünyanın yerilmesi ve kötülenmesi ile ilgili olarak gelen ayet ve misaller çoktur. Ayetlerin çoğu dünyanın kötülenmesi, insanların ondan vazgeçirilmesi ve ebedi olan ahiret hayatına davetle ilgilidir. Peygamberler gönderilmesinin gayesi ve sebebi de insanları dünyadan vazgeçirip ahirete davet içindir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v); Dünya mümin için bir zindan, kafir...
7 Aralık 2021 06:00
Dünya Hayatı Bir Hancı İle Yolcunun Misalidir: İnsanın üç oluşum hali vardır Dünyaya gelmeden önceki ezele kadar dayanan yokluğu Öldükten sonra dünyayı bir daha keşfedemeyeceği sonsuz hali Ezel ile ebed arasındaki durumu Bu da dünyadaki yaşadığı hayatıdır. Bu günleri ezel (başlangıcı olmayan) ile ebed (sonu olmayan) arasında kıyaslayacak olursan, bu...
7 Aralık 2021 04:30
İyi bilin ki, hepiniz öleceksiniz, sonra dirilecek, daha sonra da dünyada yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Amelleriniz ne ise, orada karşılığını alacaksınız. Dünya hayatına sakın aldanmayın. Çünkü o, Felaket ve belalar ile kaplı, yok olmaya mahkumdur. Dünya merhametsizlik ve hainlikle nitelendirilmiştir. Dünyada olan her şey yok olacaktır. O bazen içinde yaşayan insanların...
7 Aralık 2021 03:00
“İslam büyüklerinden Ömer b. Abdülaziz; Ey insanlar; Sizin yaratılışınızın sebebi birdir. Ona inandığınız takdirde dünya ehli tarafından saf ve aptal sayılırsınız. Ona inanmazsanız kendinizi felakete atmış olursunuz’. Çünkü siz geçici dünya için değil, sonsuz ahiret için yaratıldınız. Dünyadan ahirete gideceksiniz. Ey Allah’ın kulları,  Sizin bulunduğunuz yer öyle bir yerdir ki;...
7 Aralık 2021 01:30
Dünyanın hızla yok olmaya gittiğini ve yakında sona ereceğini bil! Sana sonsuzluğu vadeder, fakat verdiği sözde durmaz. Sen dünya yerinde duruyor gibi zannedersin, halbuki o yoluna devam ediyor ve hızla sona yaklaşıyor. Yazık ki ona bağlananlar, onun hızlı hareketini göremez ve fark edemezler. Ancak dünyanın sonu gelince anlarlar. Fakat o...
6 Aralık 2021 23:00