Dilin Afetleri ve Tehlikeleri

Tavili mümkün olmayan bir şey olmadığı sürece, senin bir Müslüman hakkında kötü zan beslemeye hakkın yoktur! Muhtemel olan hiçbir delilin, tasdik edilmesi caiz değildir. Kalbin bu zanla oturup kalktığının alameti, o kişi hakkında daha önce hissettiği duyguların değişmesi, ondan kaçması ve onu huysuz bulmasıdır. Fakat adil birisi o kişi hakkında,...
16 Ocak 2022 18:00
Söylenen Sözün İçeriğindeki İnceliklerden Gafil Olmak: Bu durum özellikle de Allah’a, sıfatlarına ve din işlerine dair sözlerde geçerlidir. Bu konularda söylenen sözleri düzeltmek ancak alimlerin ve fasihlerin yapabileceği bir iştir. Bir ilimde veya fesahatte eksiği olan kişinin sözleri hatadan eksik olmaz. Ancak cahilliğinden dolayı Allah onu affeder. Hz Peygamber (s.a.v)...
16 Ocak 2022 08:00
Bütün çirkin huylar ilim ve amel macunu ile tedavi edilir. Her illet, ona sebep olan şeyin zıddı ile tedavi edilir. O halde hastalığın sebebini araştıralım. Dili gıybetten korumak iki şekilde ele alınabilir. Birincisi genel, ikincisi ise ayrıntılıdır. Genel olana gelince, kişinin yaptığı gıybetten dolayı Allah’ın gazabına ve nefretine maruz kaldığını,...
15 Ocak 2022 02:30
Bütün canlılar, kendine has vasıtalar kullanarak aralarında iletişim kurarlar. İnsanoğlunun birbirleriyle iletişim kurmasının temel vasıtası da konuşmaktır. İletişimin yolu ne kadar etkin olursa, iletişim de o derece kuvvetli ve sağlıklı olur. İster yüz yüze olsun, isterse iletişim araçlarıyla olsun, konuşmanın, maksadı hasıl edecek şekilde güçlü ve canlı olması, belirli ilkelere...
9 Ocak 2022 08:30
Bir söz söylemek istediğinde insan, bir faydası, olup olmayacağına bakmalı, eğer yararı olmayacaksa söylememeli, yararı olacaksa da daha yararlı bir sözün yitirilmesine yol açmamasına dikkat etmelidir. Kalbinde neyin gizli olduğuna dair delil arıyorsan, dilin hareketlerine bak! Çünkü sahibi istese de, istemese de dil, kalpte olanı sana gösterir. Yahya b. Muaz...
4 Ocak 2022 20:30
Vacib Olanlar: Kelime-i şehadet getirmek, Kur’an’dan okunması lazım gelen kadarını okumak, (nitekim namazın sıhhati Kur’an okumaya bağlıdır), Allah ve Resulünün emrettiği zikirleri namazlarda telaffuz etmek, rüku ve secdelerdeki tesbihler, rükudan sonraki Rabbena veleke’l-hamd’, tahiyyat okumak ve tekbir getirmek gibi bazı emirler dilin namazda yapması gereken görevleridir. Selamı ifade etmek de...
3 Ocak 2022 00:30
Ey kardeşim! Sana yakın ve seni kapıvermeye muktedir olan, zararlı ve yırtıcı bir hayvandan korktuğundan daha fazla dilinden kork! Zira yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü mümin birinin karşılığı cennettir. Dilin öldürdüğü kimsenin cezası ise, Allah bağışlamadıkça ateştir Ey kardeşim! Dilinden gafil olma. Zira o, zarar veren yırtıcı bir hayvandır. İlk avı...
14 Aralık 2021 23:30
1 ▬ Başka birine herhangi bir sebepten kızan kimse, kızdığı kimse hakkında konuşmaktan hoşlanır. İmanı kuvvetli değilse haliyle dili açılır ve kızdığı adama atar tutar. Gıybetin belli başlı sebeplerinden belki de en önemlisi kin ve hiddettir. 2 ▬ Arkadaşlarının teşvik etmesi ve konuşturmaları kendinin de buna ayak uydurmasıdır. Arkadaşları onun yapmış olduğu...
8 Aralık 2021 12:30
Dilinin dizginlerine sıkı sıkıya sarılmayan kimse, şeytanın elinde istediği yerde oynattığı bir oyuncak olur. Onu uçurumun kenarına kadar götürür ve böylelikle mahvına sebep olur. İnsanların yüzüstü cehenneme girmesine sebep olan şey, dillerinin belası ve ihanetleridir. Çok konuşan boş konuşur. Mesela; Kaynak: İmam Gazali / el-İhya / C:3 / bkz: 306-308
8 Aralık 2021 11:00
Bir kişi, günah olmayan mubahları konuşurken, her ne kadar günaha girmiyorsa da Allah’ı zikretmekle kazanacağı büyük kardan yoksun kalacağı için zarardadır. Senin en güzel halin, sıraladığımız gıybet, koğuculuk, yalan, ikiyüzlülük vs gibi sözlerden kaçınarak kimseye zararı olmayan sözleri konuşmandır. Fakat üzülerek söyleyelim ki, ihtiyacın olmadığı halde lüzumsuz sözleri konuşur, kıymetli zamanlarını...
7 Aralık 2021 21:00
Şu kesinlikle su götürmez bir gerçektir ki; Ne kadar çok konuşursan o kadar çok hata yaparsın. Hata yapmakla da kalmaz boş konuştuğun için günaha girersin İslam büyüklerinden Abdullah b. Mes’ud diyor ki;  Kendinden başka ibadet edilecek olmayan Allah’a yemin ederim ki, dil kadar uzun müddet hapsedilmeyi hak eden hiç bir...
7 Aralık 2021 15:00
Bunlar da yasaklanmış ve kötü görülmüştür. Bunun çıkış noktası alçaklık ve kötü huyluluktur. Nitekim Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: ‘Aman, açık ve çirkin sözler söylemekten kaçının. Çünkü Allah kötü sözleri ve çirkin konuşanları sevmez’. Yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ‘Cennet çirkin sözler söyleyenlere haram kılınmıştır’. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor...
6 Aralık 2021 15:30
Müminin Kalbi Kalbinin Arkasındadır. Tehlikesi büyük olan dilden kurtuluş, ancak susmakla olur. Bu sebeple dinimiz susmayı övmüş ve buna teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Susan (lüzumsuz yere konuşmayan kimse kendini tehlikelerden) kurtarmıştır. Yine aynı şekil de bir hadis-i şeriflerinde: Sükut etmek hikmettir, fakat bunu yapanlar çok azdır buyurmuştur. İslam...
6 Aralık 2021 09:30
1 ▬ Lüzumlu olmayan, yani terk edilmesinde dini ve dünyevi zarar olmayan sözleri konuşan, İslam’ın güzelliğinden çıkmış olur. Zira Peygamberimiz buyuruyor ki: ‘Malayani şeyi terk etmek, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir’ ve yine buyuruyor ki: ‘Saadetli insanlar sözünün fazlasını geriye bırakan, malının fazlasını ise veren, yani kesesinin mührünü çözüp diline vuran kimselerdir’...
24 Kasım 2021 23:30
Karşısındakine üstünlük kurmak ve onu susturmak, insanlar arasında yükselmek ve bunun için insanları kendine çevirmek amacıyla yapılan tartışmalar, Allah yanında bütün kötü huyların kaynağı olup, buna karşılık şeytanın hoşuna giden durumlardır Böyle tartışmaların diğer ahlaki hastalıklardan olan kibir, kendini beğenme, kıskanma, kendini övme, makam sevgisi ve benzerlerine göre şarap içmek,...
16 Kasım 2021 20:00
Bu eziyet, dostların sırlarına, gizliliğine ihanet olacağından sırların açıklanması yasaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Bir adam bir toplulukta bir sözü söylediğinde etrafına bu söz gizli olduğu için dinleyenlere emanettir. İslam büyüklerinden Hasan diyor ki; Kardeşinin sırrını açığa vurmak, ona ihanet etmektir. DİLİN AFETLERİNDEN ‘VERDİĞİN SÖZÜ TUTMAMAKTIR: Dil devamlı olarak vaat eder, söz verir,...
10 Kasım 2021 08:00
Gıybet ettiği kimseye olan borcunu ödemesi için de ondan helallik istemesi lazımdır. Bunu yaparken üzülmeli ve pişmanlığını gıybet ettiği kimseye de duyurmalıdır. İçinden pişman olmadığı halde görünüşte pişman olmuş gibi görünerek helallik istemek sahibini riyakar yapar ki, bir günahtan kurtulayım derken diğer günahın da vebalini üzerine yüklenmiş olur. Hasan-ı Basri’ye...
30 Ekim 2021 23:00
Başka birinin hata ve kusurlarını sayıp dökmeye izin, onların açıklanmasıyla ulaşılacak iyi bir gaye ve hedefin bulunmamasına bağlıdır. Gıybetin günah olmaması, meşru özürlerin bulunmasıyla mümkün olur. Bu meşru kabul edilir özürler altı tanedir; Zulme Uğramaktır: Uğradığı bir haksızlık ve zulümden şikayetçi olmak gıybet olmaz. Zulme uğrayan kimse, uğradığı zulmü teferruatıyla...
29 Ekim 2021 18:30