Arkadaşlık ve Komşuluk Hakları

Arkadaş olunması gereken kişiler ve bu kişilerin özellikleri nelerdir? Arkadaş seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kuran ve Sünnete göre Dinimiz İslam da Arkadaşlık, Kardeşlik ve Komşuluk Hakları ve Hukuku

Dinimiz İslam, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan komşuluğun önemi üzerinde dinimiz, hassasiyetle durmuş ve komşuluk ilişkilerine dair hayati prensipler getirmiştir. Değerli Kardeşlerim! İnsan, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği, toplum halinde yaşamaya mecburdur. Zira o, imtihan alanı olarak nitelendirilen dünya hayatında, hemen her an sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorunlar,...
15 Ekim 2021 21:00
“On kişi içindeki iki kişi iyi anlaşıyorlarsa, bu iki kişinin birbirlerine benzeyen vasıfları vardır. İnsanlar bu hususta tıpkı kuşlar gibidirler. Havada uçan kuşlar nasıl kendi cinslerinden olmayan kuşlarla anlaşamazlarsa, kendi aralarında münasebet olmayan insanlar da aynı şekilde birbirleriyle anlaşamazlar (1)”. “Kim Allah’ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki)...
10 Ekim 2021 17:30
Kimlerle dostluktan sakınmak gerektiğini bildiren ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor; Ey İman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin Ey İman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. Kalplerinde hastalık bulunanların Başımıza bir felaket gelmesinden...
22 Eylül 2021 19:30
A cahiller ! Dünyada birlikte olduğun kimseler yarın dünyada kalacaklardır. Onları göremeyeceksin, aranıza ayrılık girecek. Onlarla arana ayrılık gireceğine göre, Allah rızası dışında bir gayeyle birlikte olduğun kötü arkadaşlarınla arana ayrılık nasıl girmez? İnsanlarla mutlaka birlikte olman gerekiyorsa bari haramdan sakınan, dünyaya ilgi duymayan, Allah’ı tanıyan, ahiret işleriyle uğraşan, Hakk’ı...
28 Ağustos 2021 12:45
Kötü karakterli bir genç varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba vermiş. Arkadaşlarınla tartışıp, kavga ettiğin her zaman bu tahtaya bir çivi çak demiş. Genç, ilk gün tahtaya 37 çivi çakmış. Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış. Nihayet bir...
28 Ağustos 2021 10:45
Kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimse. Bir işte, bir ortamda beraber olma. Huyları ve düşünceleri birbirlerine yakın olan kimselerin kurduğu dostluk. Rebah b. Rebi şöyle anlatıyor: “Peygamber (s.a.s.) ile birlikte bir savaşa çıkmıştık. Resulullah her üç kişiye bir deve vermişti. İki kişi deveye biniyor, üçüncüsü de deveyi çöllerde sürüyordu. Dağları...
31 Temmuz 2021 01:00
Bir kısım insanlar da Rahman’dan yüz çevirip şeytanla dost olmuşlardır. Onlar; yaptıkları kötülüklere, işledikleri suçlara rağmen kendilerini hala doğru yolda sanırlar. Hatta başkalarını da gittikleri yola çağırmakla iyilik ettiklerini sanırlar. Oysa onlar, peşlerine takıldıkları şeytanla birlikte kendilerini helaka sürükledikleri gibi aldatıp peşlerine taktıkları kimseleri de helaka sürüklemektedirler. Böylesine şaşırmış kimselere...
30 Temmuz 2021 23:00
Allah uğrunda birini sevmek ve O’nun dininde kardeş olmak, yakınlıkların en üstünü ve adetler babında cereyane den taatlerin en hoşudur. Takva sahiplerinin, önceleri ayrı ayrı olan kalplerini birleştiren, ihlasla ibadet edenlerin nefislerini birbirine aşina kılıp onları dostlar haline getiren, müminlerin kalplerinden kini çekip alarak; Onları birbirlerine sırdaş yapan ve bunu...
4 Mayıs 2021 21:00
Sevilen kişi ya şahsı itibariyle sevilir ya da onun sayesinde bir maksada ulaşmak için Bil ki, arkadaşlık bazen yolculuk ve komşulukta olduğu gibi tesadüfen, bazen de istemekle ve kasten olur. Bütün bu durumlarda ki arkadaşlık birlikte oturmaya, bir arada bulunmaya ve komşu olmayı gerektirir. Bunlar ise ancak sevilen biri için...
30 Mart 2021 00:57
Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Allah’a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirini ağırlasın. Allah’a ve ahiret gününe iman eden, hayır konuşsun ya da sussun Elinden ve dilinden başkalarının güvende olması gereken. Müslümanın, bu temel vasfının bir parçası olarak, komşusuna zarar vermemesidir. Öneminden...
27 Şubat 2021 02:20
Tevbe Süresi 119. Ayetin Meali: Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun. Siz yaramaz insanlara arkadaş olmayın. Hiç bir şey yapmasalar bile, kötü ahlakları veba hastalığı gibi üzerinize bulaşır, bir daha temizleyemezsiniz. Onlar bizim yanımıza gelemezler. Birbiriyle küsüp barışmayan, bizim dinimizin dışındadır. Müslümanların karşılaşmalarında “Selamün aleyküm” denmemeli, “Es-selamü...
26 Şubat 2021 12:06
İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şey de aranızda selamı yaygınlaştırınız. Değerli Müminler! Sevgi, en güzel hasletlerden biridir. Allah için sevmenin önemi büyük olup, bu sevgi çıkar endişesi olmayan bir sevgidir. Bunun için de değerlidir. Böyle bir sevginin kaynağı, Allah inancı ve...
31 Ocak 2021 23:25