Ahiret Hayatına İman

Ahiret hayatının aşamaları ve dereceleri, cennetin ve cehennemin özellikleri, cehennem yedi tabakadır ve her tabakanın ayrı ayrı özellikleri, yeniden diriliş, ahiret hayatı ilmihali hakkında merak ettiğiniz her şey

https://youtu.be/HoOYhpe1PNg Kur'an-ı Kerim'de Cennet ve Cehennem Kavramları, Cennet ve Cehennem Şimdi Var mıdır?
17 Aralık 2021 00:17
Kabir Hayatı: Ölümden sonraki hayat iki aşamada gerçekleşecektir. Bir diğer ifadeyle insan, ölümden sonra iki alemden geçecektir. Birincisi dünya gibi sona erecek olan kabir alemi, diğeri hiç bir şekilde sona ermeyecek olan ahiret alemidir. Kabir hayatı, berzah hayatı diye de anılır Kur’an-ı Kerim’de kabir azabının varlığını işaret eden birçok ayet...
12 Aralık 2021 12:30
Geçmişte ve günümüzde bir çok insan, bilmediği ahiret hakkında sürekli olarak konuşmaktan çekinmemiş ve ölüm ötesi hayatı akıl ve idraklerine sığdıramadıklarını ileri sürerek kabule yanaşmamışlardır. Bu çerçevede Kur’an’da düşüncenin ihmaliyle, alakalı, gerekse nefsani faktörler açısından ahireti inkara götüren bir kısım sebeplerin nazara verildiği görülmektedir. Kur’an’a göre; Ahirete inanmayanların tatmin edici...
11 Aralık 2021 20:30
Eskiler cenazeye katıldıkları zaman; tabutta yatan kişinin kendileri olduğunu düşünürlerdi. Fakat ne yazık ki zamanımızda millet cenaze başında gülüp eğleniyor, neşeleniyor. Konuştukları şeylerde ölenin mirasçılarına bıraktığı servet hakkındadır. Onların hiçbiri kendinin de aynı şekilde öleceğini ve halinin ne olacağını hiç aklına getirmez. Bu gaflete sebepte Allah’a isyankar olmaktan hasıl olan...
6 Aralık 2021 06:30
Ahiret, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonsuza kadar devam edecek olan bir hayattır Bu bakımdan ölümden sonra başlayan kabir ve berzah hayatı ahiret hayatı içerisinde yer aldığı gibi İsrafil (a.s)’in üflemesi, kıyametin kopması, ebedi hayat için yeniden ruhun cesetle birlikte dirilmesi ve mahşerde toplanması da ahiret hayatındandır. Burada arka...
5 Aralık 2021 20:00
Bu alemin icadında asıl gaye; insan-ı kamildir. Bu ise her asırda vardır. Kutb-u vücud, vesair kutublar ve afraddır. Çünkü alem cesedi; insan-ı kamil ise ruh gibidir. İşte buna binaen, kıyamete kadar, alemin ruhu bakidir. Naklederler ki; İsa (a.s) ahir zamanda yeryüzüne inerek, yeryüzünde kırk yıl kaldıktan sonra MİK’AD namındaki halifeyi yerine...
19 Kasım 2021 04:30
İnsanların çoğu bu günahları işliyor olunca mezarlarda yatanların çoğu da azap görüyor demektir. Azaptan kurtulanlar çok azdır. Dış görünüşüne bakılırsa, kabirlerin dışı toprakken, içerisinde ateşler yanmaktadır Mesela faiz yiyenlerin karınları evler kadar şişmekte ve onlar Firavunun yolu üzerinde bulunmaktadırlar. Yetim malı yiyenlerin ağızlarından aldıkları kor ateş, altlarından ve ayaklarından çıkmaktadır....
13 Kasım 2021 00:00
Eğer kabir azabının sebebi dünyaya bağlanmak ise bundan hiç kimse kurtulamaz. Çünkü kadın, evlat, mal ve yüksek bir mevkiyi herkes sever. O halde herkes kabir azabını çekecek, bundan hiç kimse kurtulamayacak mıdır? Cevap: Durum bu şekilde değildir. Öyle insanlar vardır ki, dünyadan vazgeçmiş, ondan hiçbir zevk ve rahat almaz olmuşlardır....
6 Kasım 2021 06:30
İnsanların ölümden gafil olması, onu hakkıyla hatırlamamış olması seni ürkütmesin. Çünkü ölümü unutmak da Allah’ın bir nimetidir. Bir gün dünyada mutlu yaşamış olan bir gencin cenazesinde bulundum. Orada insanların dünyayı yerdiğini, dünya ehlini ayıpladıklarını, ölümden gafil olanları da kınadıklarını gördüm. Akıl sahibi kimse ölümün yaklaştığının farkında olursa, akıl ona salih...
4 Kasım 2021 06:30
Kabir azabından nasıl kurtulurum, kabir azabından koruyan ve kurtaran dua nedir diye google, yandex, bing vesaire diğer arama motorlarında araştırmak yerine aşağıdaki makale tüm bu sorulara cevap verecektir Kabir azabından maksat, Berzah’da görülen azaptır; her ölen kişi ister gömülsün, ister gömülmesin, ister yırtıcı hayvanlar yesin ister yakılarak kül olsun, ister...
3 Kasım 2021 22:30
A’raf ehli bir yönüyle Cennet ehliyle diğer yönüyle de Cehennem ehliyle münasebet içindedir. Her iki tarafı da yakından tanımakta ve bilmekteler İki taraf (cennetliklerle cehennemlikler) arasında bir perde ve herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz Cennet’e giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline: Selam size! diye seslenirler. Gözleri cehennem...
17 Ekim 2021 22:09
İnsanlar dünyada derece ve konum bakımından birbirlerinden farklı oldukları gibi ahirette de farklı olacaklar ve dört kısma ayrılacaklardır: Helak olanlar, Azap görenler, Kurtulanlar ve Kazanç elde edenler. Bu duruma şu örneği verebiliriz: Hükümdarın birisi bir ülkeyi ele geçirdiği zaman kimilerini öldürür, bunlar helak olanlardır; kimilerine bir süre işkence edip öldürmez,...
4 Ekim 2021 23:30
Öldükten Sonra Tekrar Dirilişin İspatı ve Örnek Deliller Ahiret hayatının gerçekleşmesinin en büyük delil ve teminatı Cenab-ı Hakk’ın kullarına olan va’didir. Kur’an-ı Kerim her nefsin öleceğini, ölümden kaçılamayacağını, öldürenin Allah olduğunu ve sonunda dönüşün yine O’na olacağını pek çok yerde vurgulayarak, öldükten sonra dirilişin Allah’ın vadinin bir gereği olduğunu bildirir....
18 Eylül 2021 22:30
Enfüsi deliller çerçevesinde zikredebileceğimiz tarihi bir delil şudur: Meydana gelmesinden önce tahmini bile mümkün olmayan, fakat gerçekleştikten sonra kabulünde tereddüde yer veren kaynağın mevsukiyeti sabit olduktan sonra, bunlar da göz önünde cereyan etmiş olur. Öldükten sonraki dirilişin, dünyadaki fiili örneklerinin her biri, bu inancın doğruluğunu gösterir. Kur’an, haşir gerçeğini akıllara...
6 Ağustos 2021 17:00
Uykudan Uyanma Durumu; İnsanların Öldükten Sonra Tekrar Diriltileceğine Delildir Kur’an’ın, yeryüzünün kışın kuruduktan, öldükten sonra baharda kabarmasını, yeşerip, dirilmesini haşra somut bir misal olarak, verdiğini gördük. Ancak, bu durumda şüpheciler bir yandan “yeni bir bitkisel hayatın mümkün olabileceğini kabul edelim”derken, diğer yandan “hislerin ve şuurun vücudumuzla alakası kesildikten sonra, insani...
6 Ağustos 2021 15:00
Kur’an, afaki ve enfusi (1) olmak üzere ilk tür delille yeniden dirilişi ispatlamaktadır. Bu başlık altında sunacaklarımız ise enfüsi deliller cümlesindendir. İnsan, “emaneti yüklendiğinden, (2) sorumluluğunu bilmek durumundadır. Bunun için Kur’an’ın muhatabı insandır. İnsana hitap ederken, onun dikkatini yine kendi üzerinde; ilk yaratılışı, dünyaya gelmeden önce geçirdiği merhaleler üzerinde yoğunlaştırır....
6 Ağustos 2021 13:00
Genel anlamda, öldükten sonra hesaba çekileceğini bilen insan, kendisini kontrol eder, hatalı davranmaktan sakınır. Yalnız başına kaldığı zamanlarda bile, bir kameranın kendisine dönük olduğunu düşünerek başkalarına zarar vermekten, haddi aşmaktan sakınır. Büyük bir meydanda, bu dünyada ilişki içinde bulunduğu herkesle tekrar bir araya geleceğini, yüz yüze olacağını, her şeyin açık...
6 Ağustos 2021 11:00
Ahiret, Kur’an da dünya hayatından sonra sonsuz yeni bir hayat boyutuna ad olarak kullanılmıştır. Ahiret terimi kelami esaslarda şöyle tarif edilmiştir: Ahiret kıyametin kopmasından sonra başlayıp ebediyyen devam edecek olan ikinci hayattır ki, ba’s (öldükten sonra dirilme), haşr, hesap, mizan, şefaat, sırat, cennet, cehennem gibi bütün olay ve aşamaları içine...
6 Ağustos 2021 09:00