Ahiret Hayatına İman

Ahiret hayatının aşamaları ve dereceleri, cennetin ve cehennemin özellikleri, cehennem yedi tabakadır ve her tabakanın ayrı ayrı özellikleri, yeniden diriliş, ahiret hayatı ilmihali hakkında merak ettiğiniz her şey

Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar: İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, Güneş ve Ay bir araya getirildiği zaman; O gün insan; Kaçacak yer neresi der....
28 Ocak 2023 00:53
Cehennemin herkesin varacağı bir yer olduğu sana haber verilmiştir. Çünkü Allah Teala (c.c) Hazretleri şöyle buyurmuştur: Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya (cehenneme) uğrayacaktır. Bu, Rabbinin üzerine kat’i olarak aldığı, kaza ettiği (bir şey) dir (Meryem Süresi 71) Oraya varacağın kesin, fakat kurtulacağın şüpheli. Varacağın o yerin dehşetini kalbine...
14 Aralık 2022 00:34
Cennet ehli kendi aralarında ziyaretleşecekler ve ağırlanacaklardır. Orada ülfet yerlerinde konuşacaklar tuba ağacının gölgesinde toplanacaklar, peygamberleri de ziyaret edip görecekler, meleklerle oturup sohbet edeceklerdir. Allah’ın selamı onların üzerine olsun. Cennetteki çarşılara cennet ehli giderek dolaşırlar, hurma ve istediklerini alırlar. Namaz vakitlerinde, Rahman olan Allah’tan hediyeler alırlar. Sabah akşam, çeşitli yiyecek...
10 Ekim 2022 00:30
Cehennem üzerine kurulacak olan, sırat köprüsüne inanmak da vaciptir. Bu cehennem üzerine uzatılan bir köprüdür. Allah dilediği kimseyi oradan geçerken cehenneme atar. Allah’ın dilediği kimse onun üzerinden geçip, cennete girer. Dilediği de cehenneme düşer. Sırat köprüsünden geçen kimselerin, dünya hayatındaki amellerine göre durumları farklı olarak amellerine göre nurları olacaktır. Kimi...
2 Ekim 2022 01:29
Kıyamet ne zaman kopacak diye soran bir sahabiye Peygamber Efendimiz; Kıyamet için ne hazırladın diye karşılık vermiştir. Peki kıymet için ne hazırladın ne demek ve anlatılmak istenen şey nedir? İnsanın dünya hayatından önceki ve sonraki yolculuğunda uğradığı yahut uğrayacağı alemlerdeki hayatın mahiyetini tam olarak kavrayamayız. Buna rağmen son zamanlarda, beşer...
11 Eylül 2022 00:15
Cehennem hakkında, bazı rivayetlerde yerin altında denilmiştir. Başka risalelerde ifade ettiğimiz gibi, yerküre senelik hareketiyle, mahşerde toplanılacak bir meydanın etrafında daire çiziyor. O rivayetler, cehennem dünyanın senelik yörüngesinin altındadır, manasını bildirir. Görünmemesinin ve hissedilmemesinin sebebi perdeli ve nursuz bir ateş olmasıdır. Dünyanın seyahat ettiği geniş mesafede pek çok varlık bulunur,...
10 Mart 2022 18:03
İnsanların çoğunun kalplerinde, ahirete iman konusu gerektiği gibi yer etmemiştir. Buna delil olarak insanların bütün çabalarını dünyaya yöneltmelerini ve ahiret için çalışmakta gevşek olmalarını gösterebiliriz. Onlar gereğini yapmadıkları halde iman ettiklerini söylüyorlar. İnsanlar bu hususta, kendisine; “Bu yemekten yeme, çünkü zehirli!” diyen adama “Doğru söylüyorsun.” dedikten sonra onu yemek için...
27 Şubat 2022 12:29
Bu okuyacağınız yazı rüyada ölüyle konuşmak değil, yalan değil, uydurma değil. Bizzat salih kulların, alimlerin görüşü ile kişi öldüğü zaman nelerle karşılaşacağına dair Peygamber Efendimizin hadisleri ve kabir hakkında verdiği gerçekler ile ilgilidir Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyor: “Bir keresinde Resûlullah (s.a.v) namaz kılmak üzere mescide girdiğinde insanların,...
27 Şubat 2022 12:01
Sonra insanlar dünyaya dalanlar, tövbe edip işin başında olanlar ve arif olup işin sonuna varmış olanlar olmak üzere üç kısımdır Dünyaya dalan kişi ölümü hatırlamaz, hatırlasa bile dünyasına tasalanmak için hatırlar ve ölümü kınamakla uğraşır. Bunlar ölümü hatırladıkların da Allah’tan daha da uzaklaşırlar. Tövbe eden kişi kalbinde korku ve haşyet...
27 Şubat 2022 00:37
Kötü son iki mertebeden oluşur ve bunların biri diğerinden daha kötüdür. Kötü ve korkunç olan mertebe, ölüm sarhoşluğu ve ölümün ürkütücü halleri esnasında kalbe şüphe veya inkarın galip gelerek ruhun o haldeyken kabzedilmesidir. Böylece kalbe galip olan hal ebedi olarak o kul ile Allah arasında perde olur. Bu ise Allah’tan...
21 Şubat 2022 01:13
Allah Teala Sebe süresi 34. ayetinde; De ki, ya siz, ya biz hidayet üzere, yahut açık dalaletteyiz’ buyuruyor. Bu ayeti kerimenin manası şöyledir; Ey Habibim! Sen onlara de ki, birimiz hidayet üzere, diğeri dalalettedir. Yani ben hidayet üzereyim, siz dalalettesiniz. Bu ayeti kerime bir kimsenin arkadaşını kast edip, ikimizden birimiz yalan...
7 Şubat 2022 23:00
Bizleri yaratan ve yaşatan Yüce Rabbimiz, Kitabımız Kur’an-ı Kerim de ‘Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık’ (Sad 27) diye buyurur. Kainatta her şey bir amaca yönelik olarak var edilmiştir. İnsanın da yaratılış gayesine uygun olarak bu hayatı yaşaması ahirette mutlu olması için önemlidir. Bu yönüyle ahiret dünya...
2 Şubat 2022 08:00
Biz gözle gördüğümüz halde, kulakla duyduğumuz halde, ölüm ciddi değil, bize hayali geliyor. Halbuki bu fani hep bir adamın olsa, gamı bitmez nedendir? Çünkü ezeli gam turap ile yoğrulmuş bedendir. Beden gamla yapılmıştır. Faniye gelip de gamsız, kedersiz hiçbir fert gitmez. Az zamanda, çok faniyi yiyecekmiş gibi habersiz, fani vücudu...
1 Şubat 2022 15:00
Kıyamet günü mahşerde arşın gölgesinde 7 sınıf insan gölgelenecek Bunlar; Adaletli devlet reisleri İbadette gelişen gençler Camiden çıkınca, tekrar camiye gelinceye kadar, kalbi camiye bağlı olanlar Allah için sevişenler. Allah için bir araya gelip ve yine Allah için ayrılanlar Tenhada Allah’ı zikredip gözünden yaş akanlar Güzel bir kadın kendisini cima...
9 Ocak 2022 06:00
(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir’. Bu, vakıayı anlatan bir cümledir. Yani, şeytan dostlarına vaatlerde bulunur, dünya ve ahirette kurtulacak ve kazanacak kimselerin onlar olduğu ümidini verir. Ancak o bunda yalancı ve iftiracıdır. Bu yüzden yüce Allah; “Halbuki şeytanın...
30 Aralık 2021 14:00
Cennetlik İnsanların Özellikleri Adaletli, infak eden ve iyiliklere muvaffak kılınmış nüfus sahibi kişi Diğer her yakınına ve Müslümana karşı şefkatli ve merhametli olan yufka yürekli kişi, Biride çoluk çocuk sahibi olan onlara harcayan, fakir odluğu halde izzetini koruyan kişidir. Cehenneme Girecek Olanlar Üç Kesimdir İktidarı olmayan güçsüz kişi. Bunlar eş...
29 Aralık 2021 18:30
Kıyamet; Hasret, Nedamet (pişmanlık), Muhasebe (hesaba çekilme), Müsale (sorguya çekilme), Müsabaka (Cennet’e önce varmak için koşmak), Münakaşa, münafese (yüce makamlara imrenme), Zelzele, demdeme (azab ve mahvolma), Vaki (vukuat,olay), Karia, (şiddet ve zorluk), Racife (zelzele), Radife (sur’un ikinci üfürülmesi) Gaşiye (şaşırma), Dahiye (büyük bela), Azife (yakın olmak), Hakka (işlerin araştırılması), Tamme...
28 Aralık 2021 22:20
Kur'an da cennet ve cehennem kavramları üzerinehttps://youtu.be/HoOYhpe1PNg Kur'an-ı Kerim'de Cennet ve Cehennem Kavramları, Cennet ve Cehennem Şimdi Var mıdır?
17 Aralık 2021 00:17