Abdest Almak (Namaz İçin)

Namaz kılmak için alınan abdestin farzları dört tanedir. Bunlar yüzün yıkanması, ellerin dirseklerle birlikte yıkanması, başın mesh edilmesi ve ayakların topuklarla birlikte yıkanması abdestin farzları arasında yer almaktadır Abdestin farz olma nedeni hades varken (abdestsiz iken) namaz kılma isteğidir Bunun delili ise şu ayettir; “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız...
17 Ocak 2021 02:25
Abdestin bilinmeyen bir takım uhrevi, ruhsal, tıbbi ve sağlık açısından bilimsel faydaları vardır. Kıyamet günü ,abdest hakkında peygamber efendimiz buyuruyor ki; Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Abdestin dünyevi ve uhrevi pek çok faydaları vardır. Fakat her şeyden önce...
17 Ocak 2021 00:30
Abdest alırken hangi dua okunur? Abdest alırken dua okunmasa yada abdest alırken Arapça dua bilmeyen duaları Türkçe okuyabilir mi? Abdest alırken eller, ayaklar vesair diğer organlar yıkanırken hangi duaları okumalıyız ve abdest alırken besmele şart mıdır? Abdeste ait önceki alimlerden zamanımıza kadar gelmiş dualar vardır. Her abdest uzvu yıkanırken, onunla...
16 Ocak 2021 23:41
Kusmak, bayılmak, namazda başkalarının ve kendinin duyabileceği şekilde gülmek, cinsel organa dokunmak, ağlamak yani gözden yaş gelmesi abdesti bozar mı? Maddeler halinde abdesti bozan şeyler şunlardır; ►İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necasetin herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması, yellenmek abdesti bozar ► Vücudun herhangi...
16 Ocak 2021 22:28
Mezheplere göre madde madde abdesti bozmayan şeyler nelerdir? Mesela cinsel organa dokunmak yada gözden gelen yaş abdesti bozar mı? ▬ Önden ve arkadan gayri bir yerden kan çıkıp, iğne ucu gibi çıktığı yerde kalır, etrafa dağılmazsa, bu kan abdesti bozmaz. Bu kanın el veya pamuk ile silinmesi de zarar vermez....
16 Ocak 2021 20:22
Günde beş kere namaz kılmak için abdest almanın anlamı, Allah emrettiği için ve O’nun huzuruna dönmek için temizlenmektir. Bir yönüyle abdest; Allah ile iletişime geçme hazırlığıdır. Bu yüzden abdest; Allah’a yönelmek için gerekli zihinsel hazırlık için bir tür uyarıcıdır. Gerçek anlamda Allah’ı hatırlama ve O’na olan görevimizi yerine getirmenin bilinç ve...
16 Ocak 2021 18:08
Abdestin önemi nedir diye bir soru sorulacak olursa, buna verilecek en güzel cevap Abdest Mukaddesata karşı hürmet ve tazim nişanesidir, Abdest; Mukaddesata karşı hürmet ve tazim nişanesidir, mağfireti ilahiyeyi celbe vesiledir, vücudun sıhhati ve nezafetine hadımdır, bunun meşruiyetinde daha nice hikmetler vardır. Binaenaleyh bu pek faideli olan abdest vazifemizin kadrini...
16 Ocak 2021 16:26