Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

98- Beyyine Süresi Meali ve Tefsiri

Beyyine süresi Medeni bir süre olup; Hicretin ilk yıllarında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayettir. Adını birinci ayetindeki, apaçık belge anlamına gelen beyyine kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ ındaki kronolojik sıralamaya göre 100, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 98. süredir.

Beyyine Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri: Bu mübarek sûre, Talak süresinden sonra Medine-i Münevvere’de nazil olmuştur. Sekiz ayet-i kerimeyi içermektedir Delil ve kanıt manasında olup kendisiyle Resul-î Ekrem Efendimiz irade buyrulmuş olan “Beyyine” tabirini ihtiva ettiği için bu süre-i celileye böyle Beyyine süresi adı verilmiştir. Maamafih “Lemyekûn” ve “El-Kayyime” ve...
5 Temmuz 2021 23:00
Beyyine Süresi Kur’an’da 98. Süredir ve 8 Ayetir Beyyine Süresi 1. Ayet: Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılmayacaklardı. Beyyine Süresi 2-3. Ayet: İçinde dosdoğru hükümlerin yazılı olduğu tertemiz sahifeleri okuyup duran Allah tarafından gönderilmiş bir resuldür Beyyine Süresi 4. Ayet: Ama kendilerine kitap verilenler...
5 Temmuz 2021 21:00
Beyyine Süresi 6. Ayet: Gerçek şu ki ister kitap ehlinden olsun, ister müşriklerden olsun o kafir olanlar cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüleri de işte bunlardır Beyyine Süresi 6. Ayet: Tefsiri: Çünkü bunlar, kendileri de dahil, her şeyin Rabbi olan Allah’ı bırakıp birbirlerini ve hevalarını tanrı edindiler. Uyarıldıkları...
5 Temmuz 2021 19:00
Beyyine Süresi Medeni Bir Süre Olup 8 Ayetten oluşmaktadır ve Kuran-ı Kerimde 98. sırada ki süredir Beyyine süresi Medeni bir süre olup; Hicretin ilk yıllarında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayettir. Adını birinci ayetindeki, apaçık belge anlamına gelen ‘beyyine‘ kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ ındaki kronolojik sıralamaya göre...
5 Temmuz 2021 17:00