Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

94- İnşirah Süresi Meali ve Tefsiri

İnşirah Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayetten ibarettir. Adını birinci ayetindeki ‘Yarmadık mı?’ anlamına gelen elem neşrah ibaresinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 12, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 94. süredir

İnşirah Süresi 8 ayettir ve 94. süredir ▬ İnşirah Süresi 1. ayet: (Ey Muhammed !) Biz senin göğsünü açıp ferahlatmadık mı? Bu mübarek süre de Resûl-i Ekrem’in nâil olduğu nîmetleri bildiriyor. Onun uğradığı sıkıntı ve şiddetin giderileceğini müjdeliyor. O Yüce Peygamberin salih amellere devamını ve yalnız Cenab-ı Hak’ka tevekkül etmesini...
30 Ocak 2021 01:35
İnşirah süresi Duha Süresinin bir devamıdır. Sürenin kendisiyle başlamış olduğu soru, bir önceki süreyi tamamlayan peş peşe gelen soruyu tamamlamaktadır. Göğün açılması, Allah’ın Muhammed’e ilim ve edep bahşetmesiyle tamamlanmıştır. Allah, başka bir ayette şöyle ifade etmiştir: “Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu,...
30 Ocak 2021 00:30
İnşirah Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayetten ibarettir. Adını birinci ayetindeki ‘Yarmadık mı?’ anlamına gelen elem neşrah ibaresinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 12, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 94....
29 Ocak 2021 22:59