Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

91- Şems Süresi Meali ve Tefsiri

Şems Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 15 ayettir. Adını ilk ayetindeki, güneş anlamına gelen ‘şems‘ kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Musfa’ındaki kronolojik sıralamaya göre 26, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kuran’a göre ise 91. süredir.

Bu mübarek sûre, El-Kadir süresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. On beş ayet-i kerimeyi içermektedir. Güneşe yemin ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir Bundan evvelki “El-Beled” süresinde sağ ve sol ashabının halleri bildirilmişti. Bu sürede de o iki zümrenin halleri bildiriliyor ve evvelki sürede kafirlerin ahiretteki halleri bildirilmişti. Bu...
7 Mart 2021 12:25
Şems Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 15 ayettir. Adını ilk ayetindeki, güneş anlamına gelen şems kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Musfa’ındaki kronolojik sıralamaya göre 26, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 91. süredir. Şems Süresi-1:...
7 Mart 2021 11:23