85- Buruc Süresi Meali ve Tefsiri

Buruc Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 22 ayettir. Adını ilk ayetindeki, semada burçlar anlamına gelen buruc kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 27, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 85. süredir

Ceberrut alemi burçlarını ihtiva eden lahutiyyet isimleri semasını ve en büyük rahmet mertebesinden sakinlerine hibe edilmiş olan melekut aleminin saraylarını tahkik edenlerden gizli kalmaz ki; Lahutiyet semasına ulaşmak ve ondakileri elde etmek, nasutiyet aleminin muktezasından ile imkan vasfının gereklerinden şiddetle kaçan ve lahutiyet aleminin ve en büyük fakr ülkesinin sakinleriyle...
5 Temmuz 2021 15:00
Putları terk edip tek Allah’a iman ettikleri için müminlere uygulanan zulmün dayanılmaz boyutlara vardırıldığı bir dönemde indirilen bu süre, daha önceki milletlerde olduğu gibi, tevhit ehlini sabretmeleri ve imanlarından asla vazgeçmemeleri hususunda cesaretlendirirken, zalimleri hem can yakıcı bir cehennem azabıyla korkutmakta hem de tövbe ettikleri takdire affedilecekleri müjdesiyle müjdelemektedir. Mülk...
5 Temmuz 2021 13:00
Buruc Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 22 ayettir. Adını ilk ayetindeki, semada burçlar anlamına gelen buruc kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 27, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 85. süredirBuruc Süresi...
5 Temmuz 2021 11:00
Buruc Süresi 1. Ayet: Andolsun burçlara sahip göğe, Buruc Süresi 2. Ayet: Vaad olunmuş o güne, Buruc Süresi 3. Ayet: Şahitlik edene ve şahitlik edilene, Buruc Süresi 4-5. Ayet: Lanet olsun tutuşturulmuş ateş hendeklerinin sahiplerine, Buruc Süresi 6. Ayet: O zaman onlar o ateşin etrafında oturuyorlar, Buruc Süresi 7. Ayet:...
5 Temmuz 2021 09:00