ref: refs/heads/v3.0

82- İnfitar Süresi Meali ve Tefsiri

İnfitar Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 19 ayet olan bu süre, adını ilk ayetteki ‘semanın yarılması’ anlamına gelen ‘infitar‘ kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre de 82. süredir.

İnfitar Süresi 1-2-3-4-5 ayet meali ve tefsiri; Sema yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler bir birine katıldığı, kabirlerin içi dışına getirildiği vakit; herkes neyi önünden gönderdiğini neyi geri bıraktığını bilir. İlahi isim ve sıfatlardan tesir alan ulvi alemler olarak tabir olunan sema yarıldığı vakit (İnfitar Süresi 1). Yani yarılıp parçalanarak ilahi isim...
21 Ağustos 2022 12:31
İnfitar Süresi; Kur’an’da ki sıralamaya göre kitabımızın 82, Nüzul sıralamasına göre 82, Mufassal süreler kısmının dokuzuncu grubunun dördüncü süresi olan İnfitar süresi Mekke’de nazil olmuştur. Ayetlerinin sayısı 19’dur. Hamd yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah’ın Rasulüne, O’nun pak aile halkına ve ashabına olsun. Rabbimiz...
29 Aralık 2021 02:30
İnfitar Süresi Mekki bir süredir. Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiş olup tamamı 19 ayettir. İnfitar süresi adını, İlk ayetindeki semanın yarılması anlamına gelen İnfitar kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushafındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a...
29 Aralık 2021 00:30
İnfitar Süresi Kur’an-ı Kerim’de 82. Süredir ve 19 Ayettir. İnfitar Süresi 1. Ayet Meali: Gök yarıldığı zaman, İnfitar Süresi 2. Ayet Meali: Yıldızlar dökülüp, darmadağın olduğu zaman, İnfitar Süresi 3. Ayet Meali: Denizler akıtıldığı zaman, İnfitar Süresi 4. Ayet Meali: Kabirler alt-üst edildiği zaman, İnfitar Süresi 5. Ayet Meali: Her...
28 Aralık 2021 23:20
İnfitar Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 19 ayet olan bu süre, adını ilk ayetteki ‘semanın yarılması’ anlamına gelen ‘infitar‘ kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği...
6 Temmuz 2021 03:00
İnfitar Süresi Naziat süresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. 19 ayet-i kerimeyi içermektedir. İlk ayetinde İnfitarı, yani: Göğün yarılacağını bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Bu Sürede kıyametin vukuunda ne kadar mühim hadiselerin meydana geleceği bildirildiği için kendisinden evvelki “Tekvir” süresiyle aralarında büyük bir irtibat vardır. Bu süre-i celilenin başlıca...
6 Temmuz 2021 01:00