Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

57- Hadid Süresi Meali ve Tefsiri

Hadid Suresi, Medeni dir. Hicretin sekizinci yılında bir bütün halinde indirilmiştir. Tamamı 29 ayettir, Adını yirmi beşinci ayetindeki, demir anlamına gelen Hadid kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 94, Hz, Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 57. süredir.

Hadid Süresi 1 Ayetin Meali = Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tenzih ve tesbih eder. O azîz ve hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir). Hadid Süresi 1 Ayetin Tefsiri = Bu mübârek âyetler, bütün kâinatın Cenab-ı Hakk’ı takdîs ve yüceltmede bulunduğunu bildiriyor. Bütün göklere ve yerlere...
11 Temmuz 2021 07:00
Vahdet-i Hakk’ı bilen, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığını, mülkünün çok geniş olduğunu ve yüce saltanatının her şeyi kapsadığını gören kimseye şu hususlar hiç gizli değildir. Görünen ve görünmeyen, açık ve gizli olan her şey Allah’ın zati işlerindendir. Onun cemal ve celal sıfatlarının tecellileridir. Onun zati fiili isimlerine ve sıfatlarına göre...
11 Temmuz 2021 05:00
Hadid Suresi, Medeni dir. Hicretin sekizinci yılında bir bütün halinde indirilmiştir. Tamamı 29 ayettir, Adını yirmi beşinci ayetindeki, demir anlamına gelen Hadid kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 94, Hz, Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 57. süredir. Göklerde ve yerdeki, canlı cansız her şey Allah’ın...
11 Temmuz 2021 03:00
Hadid Süresi 29 ayettir ve Kur’an da 57. Süredir Hadid Süresi 1. Ayet: Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O güçlüdür her şeyi yerli yerince yapar. Hadid Süresi 2. Ayet: Göklerin ve yerin egemenliği O’nundur; yaşatır ve öldürür. O her şeye güç yetirir. Hadid Süresi 3. Ayet: O...
11 Temmuz 2021 01:00