Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

48- Fetih Süresi Meali ve Tefsiri

Fetih Süresi Medenidir. Hicretin altıncı yılının son ayında, Mekke topraklarında bir bütün halinde indirilmiştir. Tamamı 29 ayettir. Adını birinci ayetinden almıştır. Hz OSman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 111, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 48. süredir.

Fetih Süresi Medenidir. Hicretin altıncı yılının son ayında, Mekke topraklarında bir bütün halinde indirilmiştir. Fetih Süresinin tamamı 29 ayettir. Adını birinci ayetinden almıştır. Fetih Süresi; Hz OSman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 111, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kuran-ı Kerim de 48. süredir. Resulüllah (s.a.v), hicretin altıncı yılı, zilkade ayında,...
29 Mart 2021 01:57
Fetih Süresi Kuran’da 48. Süredir ve 29 Ayettir Müslümanlar kalpleri kırık bir şekilde Hudeybiye umresinden döndüler. Oysa Beytü’l-Haram’ı ziyaret etmek, Kabetü’l Müşerrefe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y etmek istiyorlardı. Arzularına ulaşamadılar. Müşriklerin taviz vermemeleriyle birlikte zorlu bir girişimden sonra Mekke yolundan döndüler. Şayet Resul’ün (s.a.v) hikmeti olmasaydı, her...
17 Şubat 2021 12:02
Fetih Süresi 29 Ayettir ve 48. Süredir Fetih Süresi-1: Gerçekten biz sana apaçık bir fetih nasip ettik Fetih Süresi-2: Allah geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın,üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru yola iletsin diye Fetih Süresi-3: Ve Allah seni çok üstün zafere erdirsin diye Fetih Süresi–4: İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalbine...
17 Şubat 2021 06:58