47- Muhammed Süresi Meali ve Tefsiri

Muhammed Süresi, Medenidir. Hicretin birinci yılında bir bütün halinde indirildiği söylenmekle birlikte muhtevası itibariyle, Hudeybiye Antlaşasından sonra ve Haşr Süresinin ardından indirilmiş olma ihtimali büyüktür. İkinci ayette Hz Peygamber‘in adı geçtiği için Muhammed Süresi, kafirlerle savaşa teşvik sebebiyle de Kıtal Süresi adı verilen bu süre 38 ayettir. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 95, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 47. süredir.

İçerik bulunamadı.