Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

44- Duhan Süresi Meali ve Tefsiri

Duhan Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve dördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 59 ayetten oluşan bu süre, onuncu ayetindeki duman anlamına gelen duhan kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 64 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 44. süredir.

Duhan Süresi, adını onuncu ayette geçen Duhan kelimesinden alınmıştır. Duhan Süresinin ilk ayetlerinde; Kur’an-ı Kerim’in her hikmetli işin hükme bağlandığı mübarek bir gecede indirildiğini haber verir Duhan süresinin konusu; Sürede kitaba ve peygambere imanın gereği ve önemi vurgulanır. Sonra bu Allah’dan gelen bu kitaba ve onun uygulamalı pratiği olan peygambere...
7 Mart 2021 02:30
Kitab-ı mübine yemin olsun (Duhan Süresi 2) Apaçık olan kitabın hak olduğuna yemin olsun. O kitap, Kur’an-ı Azim’dir. Onun hiçbir yerine batıl bulaşmamıştır. O Hakim ve Alim olan Allah tarafından indirilmiştir. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıyoruz (Duhan Süresi 3) Biz yüce ve büyük olan kerem makamımızdan o...
7 Mart 2021 00:14
Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olanları oynayalım diye yaratmadık, Takva sahipleri ise muhakkak emin bir makamdadırlar Duhan Süresi Tefsiri Duhan Süresi 1. Ayet Meali: Ha, Mim  Duhan Süresi 2. Ayet Meali: Mübin kitaba yemin olsun ki  Duhan Süresi 3. Ayet Meali: Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Muhakkak biz korkutup...
6 Mart 2021 22:30
Duhan Süresi Tefsiri, Birisi İbn Abbas’a Gök ve yer ağlamadı onlar için ve onlar mühlet verilenler de olmadı buyruğu hakkında ne dersin? Gök ve yer kimse için ağlarlar mı, dedi? Duhan Süresi 10. Ayet Meali: O halde gökyüzünde besbelli bir dumanın geleceği günü bekle Duhan Süresi 10. Ayet Tefsiri: O...
6 Mart 2021 20:00
Duhan Süresi 4-5-6. Ayetlerin Meali: Her hikmetli iş, katımızdan bir emir gereği o gecede ayrılır. Muhakkak ki Biz, Rabb’inden bir rahmet olarak elçi göndermekteyiz. Kuşkusuz O, her şeyi işitir, her şeyi bilir Duhan Süresi 4-5-6 Ayetlerin Tefsiri: Şaban ayının on beşinci gecesi hakkında Kur’an’da hiçbir bilgi bulunmamaktadır. O gecede gelecek...
6 Mart 2021 18:30
Duhan Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve dördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 59 ayetten oluşan bu süre, onuncu ayetindeki duman anlamına gelen duhan kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 64 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki...
6 Mart 2021 16:00