Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

40- Mü’min Süresi Meali ve Tefsiri

Mümin, diğer adıyla Ğafir Süresi, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin sekizinci ve on ikinci yıllarında bölümler halinde indirilmiştir. Tamamı 85 ayet olan bu süre, Allah’ın bağışlayıcı vasfı ön plana çıktığı için ‘Ğafir’, Hz Musa’yı savunan cesur bir müminden dolayı da ‘Mümin’ Süresi adını almıştır.H z Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 60, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 40. süredir.

Allah’ın Ayetleri, Kur’an Hakkında Tartışmak Ayeti ve Mü’min Süresi Tefsiri Mümin Süresi 4. Ayetin Meali: Allah’ın ayetleri hakkında ancak kafirler tartışır. O halde onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın Mümin Süresi 4. Ayetin Tefsiri: Sabrı kıt ve aceleci bir yapıya sahip olan insan açısından bakılınca, Allah kendisine ortak koşan, elçisini...
6 Mart 2021 04:57
Rahman ve Rahim olan isimlendirme bakımından ve ibarenin ne’şeti yönünden birlikle muttasıf zatı açan ve açıklayan Allah’ın adıyla başlarım. Rahman, bütün isim ve sıfatları o isim ve sıfatlarla sayılamayacak kadar çok eser ortaya çıkaran o zata ait olduğunu delalet eder. Rahim ise bütün varlıkların gölgelerin ışıklara döndüğü gibi o zata...
6 Mart 2021 02:55
Mü’min Süresi, Allah’ın ayetleri hakkında ancak kafirler tartışır. O halde onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın Mümin Süresi-1- Ha,M im Mümin Süresi-2- Kitabın indirilmesi hükmünde galip, en iyi bilen Allah’tandır Mü’min Süresi 3. Ayet Meali ve Tefsiri Mümin Süresi-3- O günahları bağışlayan, nimetleri kabul eden, azabı çetin ve nimeti pek...
5 Mart 2021 22:39
Mü’min Süresi, Ha, Mim ile başlayan ve Ha, Mim’ler olarak isimlendirilen yedi süreden ilkidir. Ha, Mim. Bu Kitab’ın indirilişi aziz ve alim olan Allah tarafındandır İbn Abbas “Her şeyin bir özü vardır. Kuran’ın özü ise Ha Mim ailesidir” der. İnsanın içindeki tevhid delillerinin bolluğu ve kalbi dizginlemede ataklığı yüzünden hayrete...
5 Mart 2021 20:31
Mümin, diğer adıyla Ğafir Süresi, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin sekizinci ve on ikinci yıllarında bölümler halinde indirilmiştir. Tamamı 85 ayet olan bu süre, Allah’ın bağışlayıcı vasfı ön plana çıktığı için ‘Ğafir’, Hz Musa’yı savunan cesur bir müminden dolayı da ‘Mümin’ Süresi adını almıştır.H z Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre...
12 Şubat 2021 01:04