Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

38- Sad Süresi Meali ve Tefsiri

Sad Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında üç ayrı pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 88 ayettir.Adını başındaki Huruf-u Mukatta’dan olan Sad harfinden almıştır. Bu süre Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği Kur’an’a göre 38. süredir. Sürede iki tip insandan söz edilmektedir

Sad Süresi 1, 2, 3, 27, 28 ve 37. ayet Meali ve Tefsiri Sad Süresi 1-3 Ayetlerin Meali: Sad, çok şerefli Kuran’a andolsun. Aksine kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler. Onlardan önce nice nesiller helak ettik, onlar da feryat ettiler. Halbuki kurtulma vakti değildi. Sad Süresi 1-3 Ayetlerin Tefsiri: Başlangıçta...
27 Şubat 2021 12:11
Sad Süresi Kuran-ı Kerim de 38 Süredir Davud kıssası yüce Allah’ın şu buyruğu ile başlamaktadır. Sana şu hasımların haberi gelmedi mi? Hani onlar duvarı tırmanarak namaz kıldığı yere inmişlerdi. Hani onlar Davud’un yanına girmişlerdi de o bunlardan korkmuştu. Onlar Korkma iki davacıyız. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda hak ile hükmet,...
27 Şubat 2021 10:08
Sad Süresi Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği Kur’an’a göre 38. süredir. Sürede iki tip insandan söz edilmektedir Hakk’ın birliğini ve O’nun hallerinin ışıklarının ve sonsuz tecelli ışıltılarının üzerine parladığı her şeyi kuşattığını ve kapsadığını tasdik ederek kavrayan kimselere şu husus kapalı değildir: Mutlak olarak taayyünat kirinden ve izafetler lekesinden münezzeh...
26 Şubat 2021 18:16
Sad Süresi Mekki bir süredir. Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında üç ayrı pasaj halinde indirilmiştir. 88 ayettir. Sad Süresi 1. Ayetin Meali: Sad Sad Süresi 2. Ayetin Meali: Aksine kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler Sad Süresi 3. Ayetin Meali: Onlardan önce nice nesiller helak ettik, onlar da...
26 Şubat 2021 16:13
Kuran-ı Kerime Göre Sad Süresi 38. Sıradaki Süredir ve 88 Ayettir Sad Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında üç ayrı pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 88 ayettir.Adını başındaki Huruf-u Mukatta’dan olan Sad harfinden almıştır. Bu süre Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz...
7 Şubat 2021 15:21