Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

34- Sebe Süresi Meali ve Tefsiri

Sebe Süresi’nin ilk dokuz ayeti, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü, diğerleriyse on birinci yılında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 54 ayet olan bu süre, hayatları ibret alarak gösterilen Sebe Halkı’ndan bahseden ayetleri sebebiyle bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 58, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 34. süredir.

Sebe Süresi Allah’a hamd ile başlayan dördüncü süredir. Hamd, daha önce de söylediğimiz gibi, Yüce Allah’a sena etme, O’na şükretme ve O’nu övmedir Çünkü O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin malikidir. Bu dünyanın hasılatı, Allah’a racidir. O’nun adil ve bereketli kararı ile olur. Allah kuşatıp kapsayan ilim sahibidir: ▬ Yerin...
11 Nisan 2021 14:57
Sebe Süresi 50. Ayetin Meali: Eğer ben Hakk’tan saptımsa, ancak kendi aleyhime sapmışımdır; doğru yolu bulmuşsam, o da Rabb’imden bana vahy edilenler sebebi iledir. Kuşkusuz O her şeyi işitir ve çok yakındır Sebe Süresi 50. Ayetin Tefsiri: Çünkü Peygamber’de olsa, mükellefiyet çağına girdikten sonraki manevi kayıplarının tamamı insanın kendi söz, iş ve...
1 Mart 2021 08:36
Sebe Süresi’nin ilk dokuz ayeti, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü, diğerleriyse on birinci yılında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 54 ayet olan bu süre, hayatları ibret alarak gösterilen Sebe Halkı’ndan bahseden ayetleri sebebiyle bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 58, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki...
1 Mart 2021 06:24
Sebe Süresi’nin ilk dokuz ayeti, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü, diğerleriyse on birinci yılında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 54 ayet olan bu süre, hayatları ibret alarak gösterilen Sebe Halkı’ndan bahseden ayetleri sebebiyle bu adı almıştır. Sebe Süresi 1. Ayetin Meali: Göklerde olanlar da yerde olanlar da yalnız kendisine...
1 Mart 2021 04:47
Ey yakin derelerinde ilerleyip ilme’l-yakin’den ayne’l-yakin‘e, oradan da hakka’l-yakin’e yükselen salik! Allah seni en yüce maksadına ulaşman da muvaffak kılsın; bu hedefini başarman da yardımcın olsun. Sana gereken şudur: Aynı zamanda rıza mertebesi de olan sıdk makamında iyice yerleşmelisin. İlahi ilim mertebesinde kesinleşmiş hükümleri ve ilahi kazanın gerekleri konusunda şüphe ve...
1 Mart 2021 02:39