Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

32- Secde Süresi Meali ve Tefsiri

Secde Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin on ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 30 ayet olan bu süre; İçindeki Secde ayetinden ötürü bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 75, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 32 süredir

Secde Süresi Mekki bir süredir. Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin on ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiştir ve tamamı 30 ayettir. İçindeki Secde ayetinden ötürü bu adı almıştır. Kuran’a göre ise 32 süredir Secde Süresi 1. Ayet→ Elif, Laf, Mim Secde Süresi 2. Ayet→ Kitabın indirilmesi -ki onda şüphe yoktur- alemlerin...
23 Şubat 2021 04:14
Secde Süresi 10. Ayet: Dediler ki: Biz yerde kaybolduğumuz vakit gerçekten biz yeni bir yaratılışta mı olacağız? Evet, ama onlar Rablerine kavuşmayı inkar ederler Secde Süresi 10. Ayet→ Dediler ki: Biz yerde kaybolduğumuz vakit gerçekten biz yeni bir yaratılışta mı olacağız? Evet, ama onlar Rablerine kavuşmayı inkar ederler Secde Süresi...
23 Şubat 2021 02:41
Mekke de indirilmiş olup 30 ayettir. 15. ayetinde, ayetleri dinleyen müminlerin secdeye kapandığını ifade etmesinden ötürü bu süreye Secde süresi denilmiştir. Bu ayet, tilavet secdesi ayetlerindendir Sürenin gayesi, iki bölüm halinde yer almıştır. Birincisi: Kur’an’ın, Allah’ın sözü olup, onu kabul edenlerin ve etmeyenlerin akıbetlerini bildirmek. İkincisi: Hz. Musa (a.s.)’a da...
23 Şubat 2021 00:21
Kitabın muhtevasında mevcut olan marifetleri ve tevhidin sırlarıyla alakalı hakikatleri keşfetmek suretiyle Allah katından muvaffak kılınan inayet ehlinden ve o Kitap içine tevdi edilen ilahi ahlakı yüce Allah’ın kolaylaştırdığı kadar irşat talebinde bulunan kimselerden gizli kalmaz ki; bu kitapta münderiç olan bu gibi sırlar, rumuzlar ve işaretler ancak, vücudun gayb...
22 Şubat 2021 22:09
Secde Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin on ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 30 ayet olan bu süre; İçindeki Secde ayetinden ötürü bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 75, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 32 süredir...
22 Şubat 2021 00:55