Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

11- Hud Süresi Meali ve Tefsiri

Hud Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin dokuzuncu yılında toptan indirilmiştir. Tamamı 123 ayet olan bu sürede, Hud (a.s) ve kavminden de söz edildiği için bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 52 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 11. süredir

Ey ahlakını kötü huylardan, meşru olmayan sıfatlardan, çirkin huy ve fiillerden, yalan sözden, tevhidin öz ve esasına muhalif tavırlardan temizleyip güzelleştirmekle emrolunmuş Muhammed ümmeti ! Tüm niyet ve davranışlarında uyacağın bir rehber olan peygamberin Hz Muhammed’e (s.a.v) Allah Tealanın “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol (1)” ayetiyle belirttiği gibi senin de bütün...
10 Temmuz 2021 11:00
Hud Süres:i Tevhid ve ma’rifetullahtan ibaret olan bu yüce yolun temeli Allah’a kulluk ve niyazdır; beşeri benliği Cenab-ı Hakk’ın hakiki hüviyetinde baki kılma gayretidir. Bu husus şu haiz ariflerin malumudur; Arifler ilahi dergaha yönelerek Hakim ve Kadir olan Allah’ın yardımını talep ederler ve tevhid sırlarının kendilerine açılması için kendi istidatları...
10 Temmuz 2021 09:00
Hud Süresi 3. ayet Meali ve Tefsiri Hud Süresi 3.Ayet: Rabb’inizden bağışlanma dileyin, sonra O’na yönelin ki size belirlenen süreye kadar iyi bir hayat yaşatsın ve her fazilet sahibine lütfunu ihsan etsin; eğer yüz çevirirseniz hem sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım Hud Süresi 3.Ayet Tefsiri: Her insanın ömrü,...
10 Temmuz 2021 07:00
Hud Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin dokuzuncu yılında toptan indirilmiştir. Tamamı 123 ayet olan bu sürede, Hud (a.s) ve kavminden de söz edildiği için bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 52 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre Hud Süresi...
10 Temmuz 2021 05:00
Hud Süresi’de diğer bir çok sürenin başladığı gibi, Kur’an-ı Kerim’den bahsederek başlamaktadır. “Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir Kitap’tır (Hud Süresi1)”. Peki çok sürenin Kur’an’dan bahsederek söze başlamasında garipsenecek bir durum yoktur, zira bu yüce Kitap, İslam dininin temeli, risaletinin...
10 Temmuz 2021 03:00
Hud süresi hem üslup hem de içerik bakımından bir önceki Yunus süresiyle büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu sürede de ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, O’nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına Yunus süresinde özet olarak, burada ise daha geniş...
10 Temmuz 2021 01:00
Hud Süresi 1-3 Arası ayetlerin Meali ve Tefsiri Hud Süresi 1-3 Ayetin Meali: Elif-Lam-Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Buyurmuştur ki) Allah’tan başkasına tapmayın. (Onlara şöyle de:) Şüphe yok ki ben de O’nun tarafından size gönderilmiş bir...
9 Temmuz 2021 23:00
Hud Süresi 7 Ayet: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için……. Hud Süresi 7 Ayet Tefsiri: Ayette ‘hanginizin ameli daha çok olacağı’ değil; ‘hanginizin amelinin daha güzel olacağı’ buyrulmaktadır. Bir ameli sadece Aziz ve Celil olan Allah için yapılmadıkça ve Resulüllah (s.a.v)’in şeriatına uygun olmadıkça güzel...
9 Temmuz 2021 21:00
Hud Süresi 123 Ayettir Hud Süresi 1-2-3–4: Elif. Lam. Ra. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. (De ki: Bu Kitap) “Allah’tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve...
9 Temmuz 2021 19:00
Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe, Tekvir sureleri ihtiyarlattı Hud Süresi Kur’an-ı Kerim’in 11. suresidir. 123 ayet, 1715 kelime, 7605 harftir. Mekkidir. Ayet sonlarına ahenk veren fasıla harfleri: Be, Dal, Zel, Ra, Ze, Sad, Tı, Zı, Kaf, Lam, Mim-Nun’dur. Sure, adını 50 ile 65 ayetler arasında kıssası zikredilen Hz. Hud’dan almıştır....
9 Temmuz 2021 17:00