Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

102- Tekasur Süresi Meali ve Tefsiri

Tekasur süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayetten ibarettir. Adını birinci ayetindeki, nüfus çokluğuyla yarışmak anlamına gelen tekasur kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 16, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 102. süredir.

Tekasur süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayetten ibarettir. Adını birinci ayetindeki, nüfus çokluğuyla yarışmak anlamına gelen tekasur kelimesinden almıştır Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 16, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 102. süredir. Bu...
9 Mart 2021 14:17
Tekasur Süresinin Konusu: İnsanlar dünyaya tapmalarının sonucu hakkında uyarılmışlardır. Ölüme kadar mal, servet yığmak maksadıyla ve lezzetler, kuvvetler elde ederek bu konuda birbiriyle yarışmak Konu: Bu surede insanlar dünyaya tapmalarının sonucu hakkında uyarılmışlardır. Ölüme kadar mal, servet yığmak maksadıyla ve lezzetler, kuvvetler elde ederek bu konuda birbiriyle yarışmak, bu eşyayı...
9 Mart 2021 12:11
Tekasür suresi, Mekke dِöneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında nazil olmuştur. Sekiz ayetten oluşur. Adını, ilk ayette geçen tekasur kelimesinden alır. Nüzul sırasına göre 16.; tertip sırasına göِre de 102. süredir. Genelde sınırsız ihtirasın ve çoklukla ِövünme kültürünün eleştiri konusu yapıldığı bu surede, insanların mal çoğaltmak için aç gözlülük ederek birbirleriyle...
9 Mart 2021 10:09
Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Tekasur, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. Mushaftaki sıralamada yüz ikinci (102), iniş sırasına göre on altıncı (16) süredir. Kevser süresinden sonra, Maun süresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır Tekasur Süresinde insanların, hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını...
9 Mart 2021 08:46
Tekasur süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayetten ibarettir. Adını birinci ayetindeki, nüfus çokluğuyla yarışmak anlamına gelen tekasur kelimesinden almıştır. Tekasur Süresi Ayet-1- Sayınızın çokluğu sizi öyle oyaladı ki Tekasur Süresi Ayet-2- İşi kabirleri ziyarete kadar vardırdınız...
9 Mart 2021 06:44
Bu ruhumuzu ayağa kaldıran, tüylerimizi diken diken eden, içimizi çamaşır gibi sıkan ayetlerin arkasından tekasur süresi sanki gerçekten de konunun bir devamı gibi, sanki gerekçe, kararın gerekçesi gibi geliyor. Tekasur suresi adını ilk ayetinden alıyor tutkuyla çoğaltmak manasına geliyor, yani servet manasına değil. Çünkü kalıp olarak böyle tutkuyla çoğaltmak. Bir...
9 Mart 2021 04:42