04- Nisa Süresi Meali ve Tefsiri

Nisa Süresi Medeni bir süre olup; Hicretin dördüncü ile onuncu yılları arasında pasajlar halinde indirilmiştir. Tamamı 176 ayettir. Kadın haklarına vurgulu bir biçimde yer verildiği için bu adı almıştır. Nisa Süresi Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 92, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 4. süredir.

Savaşta Namaz Nasıl Kılınır ? Nisa Süresi 102. Ayet Meali: Sen de aralarında olup onlara namaz kıldıracağın zaman, içlerinden bir bölük silahlarını da yanlarına alarak seninle birlikte namaza dursunlar. Onlar secde ettikten sonra gerinize çekilsinler; namaz kılmamış olan diğer bölük gelsin, onlar da seninle birlikte namaz kılsınlar, silahlarını ve tedbiri...
14 Aralık 2021 14:00
Kim büyüklük taslar ve kendisine ibadet etmekten çekinirse, bilsin ki Allah onları huzurunda toplayacaktır (Nisa Süresi 172). Orada onlara hesap soracak ve yaptıklarının karşılığını azapların en kuvvetlisi ile verecek, aşağılamanın en kötüsünü yapacaktır. İman edip ve iyi işler yapanlara ise mükafatlarını verecek, lütuf ve kereminden de ilaveler yapacaktır. Allah’a, indirdiği kitaplarına ve...
14 Aralık 2021 12:30
Mümin olanlar Allah yolunda savaşıyorlar, kafir olanlar ise tağut uğrunda savaşıyorlar. Yani müminler Allah’a yakın olmak ve onun rızasını kazanmak, hem de Allah’ın dininin yayılması ve kelime-i tevhidinin yücelmeye gönderilen peygambere yardım için savaşıyorlar, kafirler ise insanlara yollarını şaşırtan ve şeytanın ve arkadaşlarının yoluna götüren tağut için savaşıyorlar. O halde...
14 Aralık 2021 11:00
Sözlerini tutmamaları, Allah’ın ayetlerini inkar etmeleri, Peygamberleri haksız yere öldürmeleri, Kalplerimiz kılıflıdır, demeleri sebebiyle, Allah onların kalplerini kafirlikleri sebebiyle mühürlemiştir. Onların sadece az bir kısmı inanır (Nisa Süresi 155) Yani büyük vaatler ve sözler verip de tutmadıkları için, ihlaslı kullarına indirilen ve tevhidine delalet eden Allah ayetlerini inkar ettikleri için,...
14 Aralık 2021 09:30
Allah’ı ve peygamberlerini inkar edip, Allah ile Peygamberlerinin arasını açmak isteyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz diyenler, bunların arasında bir yol tutmak isteyenler (Nisa Süresi 150). Yani Allah’tan başka birinin varlığına inanarak şirk koşanlar, hak yol üzere gönderilmiş oldukları halde, gönderdiği peygamberleri inkar ederek yalanlayanlar, varlığında tek başına...
14 Aralık 2021 08:00
Bir selamla selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle selamlayın veya onunla karşılık verin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla hesaplayandır (Nisa Süresi 86) Hatta bütün karşılıklı selamlaşmalarda hiçbir sakınca yoktur. Geçmişte Müslümanlar, tüm insanlara barış ve esenlik diliyorlardı ve kendilerine selam veren herkese de selam veriyorlardı. Bu durum, Yahudilerin selam kelimesini...
14 Aralık 2021 06:30
Size ne oluyor da münafıklar için ikiye bölünüyorsunuz! Allah onları yaptıkları yüzünden tepe taklak çevirmiştir! (Nisa Süresi 88) Bu insanlar hakkında niçin iki farklı görüşe ayrıldınız? Bakın onların içlerinde gizledikleri gerçek niyetleri ifşa edildi. Allah’ın sapıklıkta bıraktığı kimseleri siz mi hidayete erdirmek istiyorsunuz? Allah’ın sapıklıkta bıraktığı kimseyi çevirecek bir yol...
14 Aralık 2021 05:00
Nisa Süresi 41. Ayet Meali: Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak! Nisa Süresi 41. Ayet Tefsiri: Yüce Allah kıyamet gününün dehşetinden, o günkü durumun sıkıntı ve meşakkatinden bahsediyor. Kıyamet kopup her ümmet bir şahitle, yani bir peygamberle geldiğinde hallerinin nice...
14 Aralık 2021 03:30
Nisa Süresi 101. Ayet Meali: Yeryüzünde sefere çıktığınızda, inkar edenlerin sizi tuzağa düşürmelerinden korkarsanız, namazları kısaltmanız da size bir günah yoktur. Çünkü kafirler size apaçık düşmandırlar Nisa Süresi 102. Ayet Meali: Sen de aralarında olup onlara namaz kıldıracağın zaman, içlerinden bir bölük silahlarını da yanlarına alarak seninle birlikte namaza dursunlar....
14 Aralık 2021 02:00
Nisa Süresi 142. Ayet Meali: Münafıklar, güya Allah’ı aldatmaktadırlar (!).  Oysa Allah onları aldatmaktadır! Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar. Nisa Süresi 142. Ayet Tefsiri: Münafıklar, iman etmedikleri için Allah’a ibadet etmede istekli değildirler, fakat mümin görünmek durumunda oldukları için istemeseler...
14 Aralık 2021 00:30
Nisa Süresi 115. Ayet Meali: Kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra kim Peygamber’e karşı çıkar ve müminlerinkinden başka yola uyarsa, Biz de onu yöneldiği tarafa yönlendirir, sonra da cehenneme sokarız! Orası ne kötü bir varış yeridir! Nisa Süresi 115. Ayet Tefsiri: Doğru yolu göstermek ve ona yönelenleri onda muvaffak...
13 Aralık 2021 23:30
Allah Kimlerin Tövbesi Kabul Etmez & Eder Nisa Süresi 17. Ayet Meali: Allah’ın kabul edeceği tevbe, ancak cahilce kötülük edip de sonra hemen tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah bunların tevbesini kabul eder, Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir Nisa Süresi 18. Ayet Meali: Sürekli olarak kötülükleri işleyip de anca kendilerine...
13 Aralık 2021 23:00
Nisa Süresi 29. Ayet Meali: Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını haksız yollardan yemeyin! Ancak, aranızda karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret yapabilirsiniz. Kendi kendinizi katletmeyin! Şüphesiz Allah size karşı son derece merhametlidir. Nisa Süresi 29. Ayet Tefsiri: Haram ve helalleri belirleyen Allah’tır; O’ndan başka hiç kimsenin helal ya da haram kılma...
13 Aralık 2021 21:30
Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmeyiniz.  Sizin imanınız buna müsaade etmez. Siz Allah’a, kendi aleyhinize olacak apaçık bir delili mi vermek istiyorsunuz? (Nisa Süresi 144. ayet). Yani böyle yaparak, kullarının ibadetlerini değerlendirecek ve karşılıklarını verecek olan Allah’a, kafirliğinizin ve münafıklığınızın delilini mi sunmak istiyorsunuz? Çünkü böyle yaparsanız,...
13 Aralık 2021 20:00
Eğer siz, yasaklanmış olduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız, biz de sizin kabahatlerinizi affeder sizi hoş bir yola sokarız (Nisa Süresi 31. ayet) Kendilerini gece ile gündüzün darlığına ve dünyanın karanlığına hapseden ey müminler! Eğer siz yasaklanan, her çeşidiyle Allah’a şirk koşmak ve mahlukatı Allah’tan başka sebeplere dayalı olarak yaratılmış olduğu gibi...
13 Aralık 2021 18:30
Nisa Süresi 19. Ayet Meali: Ey iman edenler! Kadınlara, istemedikleri halde varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir aşırılık yapma durumları hariç, sırf verdiklerinizden bir kısmını götürecekler diye onları baskı altında da yaşatmayın! Onlarla örfe göre uygun olarak güzel geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, umulur ki Allah hoşlanmadığınız bir şeyde sizin...
13 Aralık 2021 17:00
Nisa Süresi 15. Ayet Meali: Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. Nisa Süresi 16. Ayet Meali: İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Tövbe edip uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten...
13 Aralık 2021 15:30
Nisa Süresi 37. Ayet Meali: Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah’ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Nisa Süresi 37. Ayet Tefsiri: “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir”. Çünkü cimri Allah’ın (c.c) nimetlerini ısrarla inkar eden kimsedir. Onun ne yiyeceğinde...
12 Ekim 2021 02:55