03- Al- İmran Süresi Meali ve Tefsiri

Al-i İmran Süresi Medeni bir süre olup; Hicretin üçüncü yılında pasajlar halinde indirilmeye başlanmıştır. Tamamı 200 ayettir. Al-i İmran Süresi adını 33. ayetinde geçen İmran Ailesinden almıştır. Hz Osman’ın mushafındaki kronolojik sıralamaya göre 89, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 3. süredir

Al-i İmran Süresi 162. Ayet Meali: Allah’ın hoşnutluğunu gözetenle Allah’ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır. Al-i İmran Süresi 162. Ayet Tefsiri: Yani Allah’ın koyduğu kurallarda O’nun rızasını gözeterek bu sayede rızasını ve bol sevabını kazanan ve dehşet verici azabından...
3 Temmuz 2021 01:00
Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin Al-i İmran Süresi Al-i İmran Süresi 156. Ayet: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kareşleri hakkında; Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaati onların kalplerine (kaybettikleri yakınları için onulmaz) bir hasret (yarası) olarak koydu....
2 Temmuz 2021 23:00
Al-i İmran 149. Ayet Tefsiri & Geylani “Ey iman edenler, inkar edenlere itaat ederseniz, sizi eski halinize geri döndürürler ve eli boş dönmüş olursunuz (Al-i İmran 149)” Yani siz Allah’ın tevhidine inat ederek inanmayan, onun peygamberlerinden ve kitaplarından büyüklenerek yüz çeviren kafirlere uyarsanız ve onlardan yardım isterseniz, onlar sizi ulaşmış...
2 Temmuz 2021 21:00
“İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah’a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır”. Bu dünyada gururlanarak ve kibirlenerek Allah’ı inkar edenler vardır, onlar mallarının çokluğu ve evlatlarının kalabalıklığı ile övünürler ve onlara güvenirler. İşte onların malları ve evlatları öbür dünyada başlarına gelecek felaketlerden, Allah’ın gazabından onları azıcık da ola koruyamayacaktır. “İşte...
2 Temmuz 2021 19:00
Al’i İmran Süresi 7. Ayet Meali: Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab’ın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise, ‘ona inandık,...
2 Temmuz 2021 17:00
Al-i İmran Süresi 137. Ayet: Sizden önce nice (milletler hakkında) ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün! Al-i İmran Süresi 138. Ayet: Bu (Kur’an) bütün insanlığa bir açıklamadır; takva sahipleri için de bir hidayet ve öğüttür. Al-i İmran Süresi 139. Ayet: Gevşeklik...
2 Temmuz 2021 15:00
Al-i İmran Süresi 102. Ayet Meali: Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün Al-i İmran Süresi 102. Ayet Tefsiri: Resulüllah (s.a.v) bu ayeti, Allah’a itaat edip asla isyan etmemek, şükredip kesinlikle nankörlük etmemek ve daima zikredip hiç unutmamak olarak açıklamıştır. İbn Abas demiştir ki:...
2 Temmuz 2021 13:00
Al-i İmran Süresi 98. Ayet: De ki: Ey ehl-i kitap! Allah, yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah’ın ayetlerini inkar edersiniz? Al-i İmran Süresi 99. Ayet: De ki: Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah’ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri ondan çeviriyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir Al-i İmran Süresi 98...
2 Temmuz 2021 11:00
Al-i İmran Süresi 96. Ayet Meali: Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak inananlar için kurulan ilk ev Mekke’deki (Kabe’dir) Al-i İmran Süresi 96. Ayet Tefsiri: Yüce Allah’ın, etrafında tavaf etmek, ona yönelerek namaz kılmak, ibadet etmek için kapanmak suretiyle Allah’a ibadet etmeleri ve kendisine yaklaşmaları için tüm insanlığa konulmuş...
2 Temmuz 2021 09:00
Al-i İmran Süresi 90. Ayet Meali: İnandıktan sonra kafirliğe sapıp sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar, sapkınların ta kendileridir. Al-i İmran Süresi 91. Ayet Meali Gerçekten, inkar edip kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden -fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi-...
2 Temmuz 2021 07:00
Al-i İmran Süresi 31. Ayet Meali: (Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Al-i İmran Süresi 32. Ayet Meali: De ki: Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Al-i...
2 Temmuz 2021 05:00
Allah’ın dininden başkasını mı istiyorlar? Ey yüz çeviren fasıklar! Tevhid-i zati olan Cenab-ı Hakk’ın dininden başkasını mı istiyorsunuz? Halbuki “Göklerde ve yerde olanlar, isteyerek veya istemeyerek ona teslim olmuştur“. Gökyüzünde şühud ve mukaşefe erbabından kim varsa ve yeryüzünde de ilim ve muamelat ehlinden kim varsa hepsi, ister tahkik veya yakin...
2 Temmuz 2021 03:00
“Allah’a verdikleri yeminlerini ucuz bir bedele satanlara gelince“, Allah Resulü ile yaptıkları ahdi ve ona inanıp yardım edeceklerine dair, onların sözlerine sadık kalacaklarını gösteren yeminlerini, rüşvet alma ve makam sahibi olma gibi şeylerle değiştirenler var ya, işte “Bunların ahirette nasipleri yoktur“. Vuslat ve kara mahalli olan ahirette onların herhangi bir...
2 Temmuz 2021 01:00
“Sizin dininizden olmayana sakın inanmayın“. Sizinle aynı dinden olmayan, arkadaşı ve kardeşi bulunmayan, babalarınızın ve atalarınızın dinini din edinmemiş kimselerle sakın samimi olmayın, onların fikirlerini asla onaylamayın. Ey Peygamberlerin en kamili! Onların hilelerini reddetmek ve tuzaklarını defetmek için sırf hikmet pınarından gelen bir söz olarak onlara “De ki: Gerçek hidayet,...
1 Temmuz 2021 23:00
Kafirleri dost Edinmeyin Ayeti ve Tefsiri Al-i İmran Süresi 28. Ayet Meali: Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa Allah’la bağını koparmış demektir. Al-i İmran Süresi 28. Ayet Tefsiri: Çünkü müminler müminlerin, kafirler de kafirlerin velisi ve dostudurlar; hepsi kendisinden olanın tarafını tutar, hukukunu savunur, gerektiğinde himaye...
1 Temmuz 2021 21:00
Uhud yenilgisinin apaçık bir hikmeti vardır. Bedir galibiyeti, zararda olan ve iyilik isteyen kimselerin önüne, bu yeni dine girmeleri için bir yol açtı. Kim bilir, belki de dünün ve bugünün düşmanları, Allah (c.c)’la aralarını iyileştirir ve O (c.c)’nun dinine girerlerse, yarının en samimi dostları ve arkadaşları olabilirler. Şüphesiz sevgi ve...
1 Temmuz 2021 19:00
Ey Peygamberlerin en kamili! Sana tabi olanlara Hz Meryem’in şu güzel tarafını da anlat: “Hani melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor“. Melekler, Hz Meryem’i, sırrında ona nida ederek şöyle müjdelemişlerdir: Ey seçilmiş, tertemiz Meryem! Seni her türlü lütuf ve ihsanları ile üstün kılan Allah...
1 Temmuz 2021 17:00
Ey din işlerinde aklı çalışmayan, ahmak ve gözleri kör olanlar! İşte siz öylesiniz İnkar ve inatta ısrarcısınız. “Haydi, bilginiz olan şeyde tartışıyorsunuz“, Hz Muhammed’in peygamber olarak gönderileceğine ve onun vasıflarına dair kitabınızda bilgiler vardır, fakat sizler, onunla ilgili hakikate sahip olduğunuz halde bile bile tahrif edeiyor ve değiştiriyorsunuz “Hiçbir bilginiz...
1 Temmuz 2021 15:00