02- Bakara Süresi Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi Medenidir. Hicretin birinci yılından itibaren pasajlar (bölümler) halinde indirilmeye başlanmıştır. Tamamı 286 ayettir. Bakara ismi 67-71 ayetlerinde yer alan bakara kıssasından alınmıştır.

Yüce Allah, evvela koymuş olduğu kanun ve sebeplere sarılıp onlara tabi olmamızı istiyor. Ancak sebeplere sarılıp da bir neticeye varamadığımızda O Kayyum’dur. Yaratmış olduğu kainat, her an idare ve tasarrufundadır beyanıyla bize şunu hatırlatıyor : Bu mülkün yönetimi O’nun elindedir. Kapalı gördüğümüz kapıları O sizin için dilediği an açar, mümkün...
26 Kasım 2021 20:00
Bakara Süresi 139. Ayet Meali: De ki: Allah bizimde Rabbimz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O’nun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O’na gönülden bağlananlarız. Bakara Süresi 140. Ayet Meali: Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve esbatın Yahudi yahut Hristiyan olduklarını...
26 Kasım 2021 06:00
Allah’a İnanıp Peygambere İnanmayanlara Ne Denir ve İlgili Ayetler Bakara Süresi 136. Ayet Meali: Biz, Allah’a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak ve Ya’kub ve esbata indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlere Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiç birisi arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk deyin....
24 Kasım 2021 02:30
Bakara Süresi 133. Ayet Meali: Yoksa Yakub’a ölüm geldiği zaman size orada mı idiniz? O zaman (Yakub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek Allah’a kulluk edeceğiz; biz ancak Ona teslim olmuşuzdur dediler. Bakara Süresi 134. Ayet Meali: Onlar...
23 Kasım 2021 06:30
Ve Ben Sadece Alemlerin Rabbine Teslim Oldum Bakara Süresi 130. Ayet Meali: Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? Andolsun Biz, İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir Bakara Süresi 131. Ayet Meali: Rabbi ona Teslim ol dediğinde, Alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara Süresi 132....
23 Kasım 2021 05:00
Ben İbrahim’in Duası ve İsa’nın Müjdesiyim Bakara Süresi 129. Ayet Meali: Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden Senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir Peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız Sensin. Bakara Süresi 129. Ayet Tefsiri: Allah (c.c) bu ayette İbrahim (a.s)’ın...
22 Kasım 2021 08:30
Açık Kuran Bakara Süresi 120 ve 121. Ayetin Türkçe Meali ve Tefsiri Bakara Süresi 120. Ayet Meali: Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, and olsun ki, Allah’dan sana ne bir dost...
20 Kasım 2021 10:30
Bakara Süresi 116-117. ayet Açık Kuran Meali ve Tefsiri Bakara Süresi 116. Ayet Meali: Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur, hepsi O’na boyun eğmiştir. Bakara Süresi 117. Ayet Meali: (O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece ‘Ol!’ der,...
19 Kasım 2021 14:30
Bakara Süresi 111. Ayet Meali: (Ehl-i Kitap) Yahudiler yahut Hıristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek, dediler. Bu, onların kuruntusudur. Sen de onlara: Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin, de Bakara Süresi 112. Ayet Meali: Bilakis, kim muhsin olarak yüzünü Allah’a teslim ederse, onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir...
16 Kasım 2021 02:00
Bakara Süresi 109. Ayet Meali: Ehl-i kitaptan çoğu, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bakara Süresi 109. Ayet Tefsiri: Yüce Allah, mümin kullarını ehl-i...
12 Kasım 2021 23:00
Bakara Süresi 108. Ayet Meali: Yoksa siz de, daha önce Musa’ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değişirse, şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Bakara Süresi 108. Ayet Tefsiri: Yüce Allah bu ayet-i kerimede, Hz Peygambere (s.a.v)vakti gelmeden önce sorular sormaktan men etmektedir. Nitekim başka bir ayet-i...
11 Kasım 2021 18:00
Bakara Süresi 174 ve sonraki iki ayetin konusu ve içeriği Bakara Süresi 174. Ayet Meali: Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değişenler yok mu, işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü, Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları...
8 Kasım 2021 12:30
İmanın Şartlarını Anlatan ve Gerçek Mütaki Kulların Özeliklerini Anlatan Ayet: Bakara Süresi 177. Ayet Bakara Süresi 177. Ayet Meali: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin iyiliğidir ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar,...
8 Kasım 2021 06:30
Bakara Süresi 186. Ayet Tefsiri ve Nuzül Sebebi Bakara Süresi 186. Ayet Meali: Kullarım sana, beni sorarlarsa ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin, dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Bakara Süresi 186. Ayet Tefsiri: Bir Bedevi: Ya Resulüllah!...
6 Kasım 2021 08:30
Bakara Süresi 188. ayetin Konusu: Rüşvet ve Benzeri Yollarla Haksız Kazanç Edinmek Bakara Süresi 188. Ayet Meali: Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bile bile, insanların mallarından bir kısmını, haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere vermeyin. Bakara Süresi 188. Ayet Tefsiri: Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İyi bilin ki, ben...
6 Kasım 2021 00:30
Bakara Süresinde Allah yolunda Cihad ve Dinde Aşırı Gitmeyin Ayeti ve Tefsiri Bakara Süresi 190. Ayet Meali: Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Aşırı gitmeyin; çünkü Allah aşırıları sevmez. Bakara Süresi 191. Ayet Meali: Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne,...
5 Kasım 2021 14:30
Bakara Süresi 185. ayetin konusu ve içeriği: Allah yolunda infak etmek ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti hakkında Bakara Süresi 195. Ayet Meali: Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Bakara Süresi 195. Ayet Tefsiri: Ata b. Said b. Cübeyr...
5 Kasım 2021 08:30
Bakara Süresi 210. Ayet Meali: Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah’ın ve meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Halbuki iş bitirilmiştir. Bütün işler yalnızca Allah’a döndürülür. Bakara Süresi 210. Ayet Tefsiri: Yüce Allah Muhammed (s.a.v)’i inkar edenleri tehdit ederek şöyle buyuruyor: ‘Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah’ın ve meleklerin gelmesini...
4 Kasım 2021 18:30